Nedostupnost konektivity 27. 7. 2021

Dne 27. 7. 2021 od 16:00 proběhne plánovaný upgrade hlavního síťového prvku infrastruktury VŠE.
Dojde ke ztrátě veškerého síťového spojení v rámci systémů VŠE a to i včetně připojení do Internetu. K obnovení provozu počítačové sítě dojde v pozdních večerních hodinách.