Harmonogram nákupů vybraných komodit VT ke konci roku 2022

V návaznosti na příkaz PK 02/2022 Účetní uzávěrka roku 2022 budeme organizovat nákupy výpočetní techniky dle následujícího harmonogramu.

Harmonogram reflektuje nejzazší termín daného příkazu pro odevzdání faktury do účtárny.

V případě dřívějších termínů pro odevzdání faktury (hrazené z grantů a ostatních účelových prostředků) je nutné termín pro odevzdání požadavků na nákup techniky adekvátně přizpůsobit.

Harmonogram ke konci roku 2022

Požadavky na zajištění příslušného zařízení je nutné zadat do systému ezadanka.vse.cz a následně doručit vytištěný a podepsaný formulář Interní žádanka opatřený razítky Ing. V.Soukupové pro komoditu:

Komodita Termín
Notebooky do 4. 11. 2021
Počítače a počítačové sestavy do 9. 11. 2021
Tiskárny do 9. 11. 2021
Monitory do 18. 11. 2021