Listserv (mailman)

Adresně šířené diskusní skupiny – služba LISTSERV, známá též pod názvem Elektronická konference (mailing list), Interest group (zájmová skupina), či Discussion list (diskusní seznam). Do diskusní skupiny se musíte přihlásit. Příspěvky (články / articles) pak budou chodit na Vaši e-mailovou adresu.

 1. Listservery obecně
 2. Listserver na VŠE – server MAILMAN
  2.1 Info pro uživatele (členy diskusních skupin)
  2.2 Info pro správce (administrátory diskusních skupin)
  2.3 Kontakt

1. Listservery obecně [menu]

Příspěvky v adresných diskusních skupinách se uživatelům distribuují pomocí elektronické pošty. Mechanismus funguje přibližně takto:

Po celém světě existuje velký počet samostatných serverů (nazývají se listservery), na kterých jsou založené jednotlivé diskusní skupiny (neboli konference). Na každém listserveru bývají až na výjimky diskusní skupiny jiné. Takováto konference není technicky nic jiného, než seznam e-mailových adres uživatelů, kteří jsou do ní přihlášeni (tzv. mají „předplaceno odebírání“ příspěvků). Tento seznam je uložen právě na listserveru. Uživatelé se pak pomocí speciálních příkazů (viz dále) do diskusních skupin přihlašují a odhlašují (neboli vkládají a vyřazují svou adresu ze seznamu účastníků konference). Pokud listserveru přijde dopis na adresu této konference (která je většinou ve tvaru jméno-konference@adresa-listserveru), pak listserver došlý dopis (příspěvek) rozešle na všechny adresy „předplatitelů“ v seznamu.

Z výše uvedeného mechanismu adresných diskusních skupin vyplývají určité výhody a nevýhody.

Výhody:

 • Nový příspěvek k vám přijde krátce po jeho napsání a odeslání autorem.
 • Ke čtení příspěvků adresných diskusních skupin nepotřebujete specializovaný program (použijete svůj poštovní program).
 • Text příspěvku máte uložen u sebe v poštovních složkách. Pokud delší čas skupinu nesledujete, neztratí se. Je také k dispozici pro archivaci (u neadresných skupin jsou příspěvky po určité době mazány a archivace je trochu složitější – ale lepší čtecí programy ji umí).

Nevýhody a problémy:

 • K diskusním skupinám je nutné se pomocí speciálních (i když jednoduchých) příkazů přihlašovat a se odhlašovat z nich.
 • Pokud se uživatel z diskusní skupiny neodhlásí, přicházejí mu jeho adresu všechny příspěvky z konference, i když už o ně nemá zájem.
 • Stejný text příspěvku putuje po přenosových linkách vícekrát. Při velikém počtu uživatelů a dlouhých příspěvcích (případně příspěvcích s přílohami) se zbytečně přenáší totéž (připomínám, že v případě neadresných skupin si newsové servery mezi sebou vymění příspěvky pouze jednou).
 • Přihlašujete se svou poštovní adresou, teoreticky může někdo na málo zabezpečeném listserveru zneužít této informace k rozesílání nevyžádané pošty (spamu).
 • Snadno může dojít k zaplnění Vaší poštovní schránky, například při náhlém zvýšení frekvence příspěvků v diskusní skupině.
 • Pokud máte zájem o větší rozsah předplacených skupin, pak se nejspíš budete muset přihlašovat k více listserverům, protože listservery si mezi sebou příspěvky nevyměňují. (V případě newsů jsou nejčtenější příspěvky kopírovány po celém světě mezi servery a uživateli tak pro čtení mnoha skupin stačí jen jeden server.)

Ta „opomenutí“ uživatele se odhlásit jsou pak velkým problémem zejména v době dlouhodobých nepřítomností (prázdniny) a v případě změny či zrušení přispěvatelovy adresy.

Proč? Při dlouhodobé nepřítomnosti může snadno dojít k zaplnění kapacity poštovní schránky a z konference přesto dále chodí další a další dopisy. Ty není kam uložit a tak skončí jako chyby ve schránce správce pošty. Ten pak musí složitě zjišťovat, kde je uživatel přihlášen, jakým způsobem jej lze odhlásit (každý druh listserveru to řeší trochu jinak) a případně se dohodnout se správcem listserveru o „ručním“ odhlášení. V případě změny nebo zrušení adresy je problém stejný, zprávy nelze doručit a správce pošty musí mnohem složitěji a mnohem déle než uživatel sám zajišťovat odhlášení z konference.

Druhů listserverů existuje velké spektrum, mezi nejznámější implementace patří MAILMAN, LISTSERV, LISTPROC nebo MAJORDOMO. O každou konferenci se stará určená osoba, nazývaná správce konference, která má v závislosti na charakteru skupiny různé pravomoce (nejčastěji k editaci seznamu uživatelů). Jednotlivé konference se mezi sebou mohou vlastnostmi lišit. Základní rozdělení je na diskusní skupiny:

otevřené / uzavřené – podle toho, zda se uživatel může do konference přihlásit sám nebo zda jej musí přihlašovat správce

moderované / nemoderované – podle toho, zda do skupiny můžete poslat příspěvek přímo, či zda musí být příspěvek předem schválen správcem nebo moderátorem konference

2. Listserver na VŠE – server MAILMAN [menu]

2.1 Info pro uživatele (členy diskusních skupin) [menu]

Listserver na VŠE je vybaven uživatelským rozhraním dostupným přes webový prohlížeč.
Nachází se na adrese https://mailman.vse.cz/mailman/listinfo/

Přímý přístup k požadované skupině najdete na adrese, kde za poslední lomítko vložíte název skupiny, například: https://mailman.vse.cz/mailman/listinfo/outdoor

Některé skupiny jsou neveřejné ve smyslu, že nejsou uvedeny v seznamu skupin na úvodní stránce a jejich název musíte za lomítko napsat ručně (přesný název včetně velkých a malých písmen).

Přihlášení do skupiny je možné v sekci „Přihlášení do konference“ resp. „Subscribing to [jméno konference]“ – vyplněním formuláře (zejména elektronické adresy a hesla) a stiskem tlačítka „Přihlásit“ resp. „Subscribe“

Odhlášení ze skupiny je možné v sekci „Účastníci konference“ resp. „[jméno konference] Subscribers“ na konci stránky vyplněním e-mailové adresy a stiskem sousedního tlačítka. To Vás přesune na stránku s možností úpravu nebo zrušení Vašeho členství ve skupině.

Pokud zapomenete heslo, můžete si jej nechat automaticky zaslat na e-mailovou adresu, pod kterou jste ve skupině přihlášeni. To lze zajistit opět v sekci „Účastníci konference“ resp. „[jméno konference] Subscribers“ na konci stránky vyplněním e-mailové adresy a stiskem sousedního tlačítka. Na následující obrazovce je i volba na poslání hesla.

Pokud jste přihlášeni, budou Vám z konference přicházet příspěvky ostatních členů. Pokud chcete poslat nějaký příspěvek sami, pak jej pošlete na adresu
jméno_skupiny@mailman.vse.cz.
Na tuto adresu posílejte jen texty příspěvků.

K serveru MAILMAN lze přistupovat i bez webového prohlížeče – pomocí elektronické pošty je možné např. přihlášení a odhlášení do určité skupiny. Příkazy je nutné posílat na adresu:

JMENOKONFERENCE-request@mailman.vse.cz

tedy např. sci-fi-request@mailman.vse.cz

Administrativní příkazy nikdy NEposílejte přímo na adresu skupiny, tedy např. sci-fi@mailman.vse.cz! Vaše příkazy by tak přišly každému uživateli v konferenci do poštovní schránky, což není žádoucí.

Pro přihlášení je potřeba poslat na tuto adresu klíčové slovo SUBSCRIBE
Pro odhlášení je potřeba poslat na tuto adresu klíčové slovo UNSUBSCRIBE
Pro nápovědu je potřeba poslat na tuto adresu klíčové slovo HELP
– vždy v těle dopisu, nejlépe jako jediné slovo celého dopisu.

Dokumentace v angličtině je k těmto příkazům dispozici například na
http://mailman.anu.edu.au/mailman-userguide.html#Using_Mailman_without_the_web

2.2 Info pro správce (administrátory diskusních skupin) [menu]

Rozhraní pro správce skupin se nachází na adrese https://mailman.vse.cz/mailman/admin/

Stejně jako u rozhraní pro uživatele je možné napsat jméno skupiny za poslední lomítko a dostat se ke správcovskému rozhraní přímo, např:

https://mailman.vse.cz/mailman/admin/outdoor

Některé skupiny jsou neveřejné ve smyslu, že nejsou uvedeny v seznamu skupin na úvodní stránce a jejich název musíte za lomítko napsat ručně (přesný název včetně velkých a malých písmen).

Pro přístup je vyžadováno heslo pro správu – pokud máte k diskusní skupině správcovské heslo ze systému majordomo, pak použijte to.

V rámci webového rozhraní mailmana je obsažena podrobná nápověda ke každé položce. Celé webové rozhraní je možné přepnout do českého jazyka,čímž pro vás může být ještě jednodušší (třetí položka v levém horním menu „Language options“, dále zaškrtnutí položky „Czech“, potvrzení tlačítkem „Submit Your Changes“ a změna položky „Default language for this list“ na češtinu a nové potrvrzení).

Celková dokumentace v anglickém jazyce je k dispozici na stránkách http://www.gnu.org/software/mailman/mailman-admin/index.html

2.3 Kontakt [menu]

Veškeré dotazy, připomínky a náměty směřujte na

sus@vse.cz

 • Autor: Luboš Pavlíček
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: