RAPI

Rada pro informatizaci (užívaná zkratka RAPI) je poradní orgán ředitele Centra informatiky a smyslem jeho existence je zprostředkovat ostatním útvarům VŠE účast při řešení nejrůznější problematiky dotýkající se informačních a komunikačních technologií v působnosti Centra informatiky a zajistit v těchto věcech vzájemnou komunikaci.

Členové RAPI jsou jmenováni příslušnými útvary, které zastupují a to za každý útvar pracuje v Radě vždy jeden zástupce. Předsedou RAPI je ředitel Centra informatiky a z řad pracovníků Centra informatiky je také tajemník RAPI.

RAPI zasedá nepravidelně, její zasedání je iniciováno jejím předsedou.