Harmonogram nákupů prostředků výpočetní techniky ke konci roku 2018

V návaznosti na příkaz kvestora PK 03/2018 Účetní a hospodářská uzávěrka roku 2018 budeme organizovat nákupy výpočetní techniky dle následujícího harmonogramu.

Harmonogram reflektuje nejzazší termín daného příkazu pro odevzdání faktury do účtárny. V případě dřívějších termínů (např. pro faktury hrazené z grantů a ostatních účelových prostředků) je nutné termín pro odevzdání požadavků na nákup techniky adekvátně přizpůsobit.


NOTEBOOKY

Notebooky budou objednávány ve dvou vlnách:

Do 1. objednávky budou zařazeny všechny notebooky, jak ty vybrané ze standardní nabídky, tak ty dle specifických přání uživatelů potvrzené odborným garantem. Do této první vlny budou zařazeny Interní žádanky (e-zadanky) zadané do systému ezadanka.vse.cz a vytištěné v termínu:

  • do 19. 10.2018 – obsahující specifické požadavky
  • do 22. 10.2018 – obsahující zařízení z nabídky v rámci ezadanka.vse.cz

Do 2. objednávky budou zařazeny POUZE NOTEBOOKY VYBRANÉ ZE STANDARDNÍ NABÍDKY.

Do této druhé vlny budou zařazeny Interní žádanky (e-zadanky) zadané do systému ezadanka.vse.cz a vytištěné v termínu:

  • do 6. 11.2018 – obsahující zařízení z nabídky v rámci ezadanka.vse.cz

Pro realizaci nákupu je nutné po zadání požadavku do systému ezadanka.vse.cz jej doručit v listinné podobě, podepsaný Správcem rozpočtu a Příkazcem operace, do pěti pracovních dnů Ing. Soukupové.


STOLNÍ POČÍTAČE

Poslední požadavky na nákupy stolních počítačů v roce 2018 je nutné zadat do systému ezadanka.vse.cz a vytisknout v termínu:

  • do 9. 11.2018 – obsahující specifické požadavky
  • do 1311.2018 – obsahující zařízení z nabídky v rámci ezadanka.vse.cz

Pro realizaci nákupu je nutné po zadání požadavku do systému ezadanka.vse.cz jej doručit v listinné podobě, podepsaný Správcem rozpočtu a Příkazcem operace, do pěti pracovních dnů Ing. Soukupové.


TISKÁRNY

Požadavky na objednávky tiskáren je třeba zadat do systému ezadanka.vse.cz a následně doručit podepsaný formulář Interní žádanka Ing. Soukupové do 20. 11.2018.


LCD

Požadavky na objednávky LCD je třeba zadat do systému ezadanka.vse.cz a následně doručit podepsaný formulář Interní žádanka Ing. Soukupové do 29. 11.2018.