Kontakty

Centrum informatiky telefon: 224 095 802, fax: 224 095 803

Ředitel Ing. Milan Nidl, MBA
Správní oddělení Ing. Dana Václavíková
Oddělení bezpečnost a ochrana dat
Ing. Luboš Pavlíček
Odbor správy sítě a síťových služeb Tomáš Skřivan
Odd. síťové infrastruktury
Tomáš Skřivan
Odd. správy lokální sítě RNDr. Dana Čermáková
Odd. systémové podpory Ing. Eva Šestáková Cirkvová
Provozně technický odbor Jakub Vorel, MBA
Odd. provozu počítačových učeben a studoven Jakub Vorel, MBA
Odd. provozu výpočetní techniky Jižní Město Ing. Michal Dočekal
Helpdesk Zdeněk Jindřich

Provozní doba:

Helpdesk Žižkov / Jižní Město, Správa ID karet, počítačových učeben Žižkov, počítačových učeben a studovny Jižní Město.