Kontakty

Centrum informatiky telefon: 224 095 802, fax: 224 095 803

Ředitel Ing. Milan Nidl, MBA
Sekretariát Dominika Táborská
Správní oddělení Ing. Dana Václavíková
Odbor správy sítě a síťových služeb Ing. Eva Šestáková Cirkvová
Odd. správy lokální sítě RNDr. Dana Čermáková
Odd. provozu výpočetní techniky Jižní Město Ing. Michal Dočekal
Odd. podpory a rozvoje informačních systémů Ing. Eva Šestáková Cirkvová
Provozně technický odbor Jakub Vorel, MBA
Odd. síťové infrastruktury Tomáš Skřivan
Odd. provozu počítačových učeben a studoven Jakub Vorel, MBA
Helpdesk Ing. Michal Fulín

Zajišťované činnosti

Činnost Zajišťuje
Systémové služby Správa lokální sítěProvoz výpočetní techniky JM
Síťová infrastruktura (počítačová a telefonní síť)
Odd. síťové infrastruktury
Podpora uživatelů HelpdeskProvoz výpočetní techniky JM
HW a SW správa výpočetní techniky HelpdeskProvoz výpočetní techniky JM
Technický servis výpočetní techniky HelpdeskProvoz výpočetní techniky JM
Evidence SW Správní odd.
Nákup HW Správní odd.
Zajištění vybraného specializovaného spotřebního materiálu Helpdesk
Služby počítačových učeben a studoven v areálech Jižní MěstoŽižkov