Kontakty

Helpdesk CI, telefon: 224 095 890 , email: helpdesk@vse.cz

Ředitel Ing. Milan Nidl, MBA
Správní oddělení Ing. Dana Václavíková
Odd. rozvoje a podpory studijního IS Ing. Luboš Pavlíček
Manažer kybernetické bezpečnosti
Ing. Karel Šimeček, Ph.D.
Odbor správy sítě a síťových služeb Tomáš Skřivan
Odd. síťové infrastruktury
Tomáš Skřivan
Odd. správy lokální sítě RNDr. Dana Čermáková
Odd. systémové podpory Bc. Václav Pleskač
Provozně technický odbor Jakub Vorel, MBA
Odd. provozu počítačových učeben a studoven Jakub Vorel, MBA
Odd. provozu výpočetní techniky Jižní Město Ing. Michal Dočekal
Helpdesk Kontaktní informace Helpdesk

Provozní doba:

Helpdesk Žižkov / Jižní Město, Správa ID karet, počítačových učeben Žižkov, počítačových učeben a studovny Jižní Město.