Kontakty

Centrum informatiky telefon: 224 095 802, fax: 224 095 803

Ředitel Ing. Milan Nidl, MBA
Správní oddělení Ing. Dana Václavíková
Oddělení bezpečnost a ochrana dat
Ing. Luboš Pavlíček
Odd. síťové infrastruktury Tomáš Skřivan
Odbor správy sítě a síťových služeb Ing. Eva Šestáková Cirkvová
Odd. správy lokální sítě RNDr. Dana Čermáková
Odd. systémové podpory Ing. Eva Šestáková Cirkvová
Provozně technický odbor Jakub Vorel, MBA
Odd. provozu počítačových učeben a studoven Jakub Vorel, MBA
Odd. provozu výpočetní techniky Jižní Město Ing. Michal Dočekal
Helpdesk Zdeněk Jindřich

Provozní doba:

Helpdesk Žižkov / Jižní Město, Správa ID karet, počítačových učeben Žižkov, počítačových učeben a studovny Jižní Město.