Konverze dokumentů

Při konverzi dochází k převedení dokumentu z listinné podoby do podoby elektronické, nebo k převedení elektronického dokumentu do listinné podoby. Dokument, který provedením autorizované konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dokument, který byl převáděn.

Cena za autorizovanou konverzi dokumentů je stanovena kontaktním místem veřejné správy a pohybuje se kolem 30 korun za stranu, a to jak při převodu do elektronické, tak do listinné podoby.

 

  • Autor: Natálie Nachtigalová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: