FAQ – Software

Windows/Office mi oznamují, že nemám platnou licenci, jak licenci obnovím?
Licence jsou přidělovány vždy na 180 dní s tím, že pokud je zařízení připojeno do sítě VŠE, pak jsou licence automaticky obnovovány. U zařízení, která nejsou připojena do sítě VŠE lze licenci obnovit ručně (postupujte dle návodu zde, případně kontaktujte helpdesk).

Jak vyřešit problém s nedostatkem místa na disku C:\?
Ve většině případů je toto způsobeno nahromaděním servisních souborů systému Windows, obvykle stačí promazat obsah složky C:\Windows\Temp\  – případně kontaktujte helpdesk.

Jak získám licenci kancelářského balíku Office 365?
Studenti a zaměstanci VŠE mají po dobu svého působení na VŠE nárok na až 5 instancí instalace kancelářského balíku Microsoft Office 365 ProPlus. Podrobné informace společně s návodem jak instalaci provést naleznete zde. Upozorňujeme, že přiřazení licence může trvat až 48 hodin od založení Vašeho účtu v InSIS.

Jak mohu doinstalovat/aktualizovat software, který není součástí standardní školní instalace?
Pokud máte na daném zařízení administrátorská oprávnění můžete si software doinstalovat bez omezení. Pro standardní uživatele jsou k dispozici doinstalovatelné aplikace přes zástupce „Síťové instalace“, kterou naleznete na ploše. V ostatních případech kontaktujte helpdesk.

Jaký licencovaný software je pro zaměstnance VŠE k dispozici?
Kontaktujte správce softwaru Ing. Věru Soukupovou (odkaz do InSIS).