Získání přihlašovacích údajů

Studenti bakalářského či navazujícího magisterského studia – nové účty.

Týká se studentů, kteří nikdy v minulosti neměli účet na VŠE.
V den zápisu do studia či následující den Vám budou vygenerovány přihlašovací údaje – uživatelské jméno a počáteční heslo. Najdete je po přihlášení v aplikaci Elektronická přihláška ke studiu na VŠE. Postup:

  1. V prohlížeči otevřete Integrovaný studijní informační systém, https://insis.vse.cz.
  2. Otevřete aplikaci Elektronická přihláška ke studiu na VŠE a na další stránce vyberte volbu Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel e-přihlášek.
  3. Zadejte uživatelské jméno (číslo přihlášky) a heslo pro přihlášky. Pokud jsme zapomněli heslo pro vstup do přihlášky, můžeme si je znovu vygenerovat na základě rodného čísla a e-mailu po kliknutí do odkazu generování nového hesla.
  4. V horní části stránky se zobrazí Vaše uživatelské jméno (přihlašovací jméno, username) a počáteční heslo ke školnímu účtu:
  5. V prohlížeči opět zadejte https://insis.vse.cz/ a přes volbu Přihlášení do osobní administrativy InSIS se s uvedenými údaji přihlaste.
  6. Po přihlášení si změňte heslo – téměř na konci stránky najdete aplikaci Změna hesla ve skupině Nastavení informačního systému. A nastavte si nové heslo, které si budete pamatovat*.

*) Při přihlašování na počítačových učebnách musíte zadat heslo z hlavy, popř. se podívat do správce hesel na mobilu.

Studenti bakalářského či navazujícího magisterského studia – obnovení účtu.

Týká se studentů, kteří již dříve měli účet na VŠE. Např. v minulosti studovali, zúčastnili se přijímaček na nečisto či si založili účet v knihovně.

Pokud ještě neuplynula lhůta 180 dnů od ukončení předchozí aktivity (studia, přijímaček na nečisto), tak se žádné nové přihlašovací údaje negenerují, ale platí stále původní. Pokud jste heslo zapomněli, tak zajděte na podporu uživatelů a heslo Vám změní.

Pokud již uplynula lhůta 180 dnů, tak Vám zůstalo původní uživatelské jméno a vygenerovalo se nové heslo. Toto heslo není nikde zaznamenáno – zajděte na podporu uživatelů a nechte si ho změnit.

Zaměstnanci

Pro zaměstnance se účet vytváří na základě údajů z personálního systému. Účet se vytvoří první pracovní den, pokud již máte podepsánu pracovní smlouvu či dohodu.

Pokud uživatel ještě na VŠE neměl účet, tak se vygeneruje nové uživatelské jméno a nové heslo. Oboje zjistíte u svého SIFa či na pracovišti podpory uživatelů.

Pokud jste již účet měli, tak se opět použije původní uživatelské jméno. Pokud od ukončení předchozí aktivity na VŠE ještě neuběhlo 180 dní, tak se heslo nemění. Pokud uběhl delší čas, tak máte vygenerováno nové heslo, které zjistíte u svého SIFa či si necháte nastavit nové na pracovišti podpory uživatelů.

Ostatní uživatelé

Ostatní uživatelé mají obvykle svého správce/administrátora, který jim zakládá účet a předá i počáteční heslo. Pro zjištění účtu a změnu hesla můžete též kontaktovat pracoviště podpory uživatelé (POZOR – účet musí být již založen, nemají oprávnění zakládat účty).

V následující tabulce jsou některé z těchto skupin uživatelů:

skupina uživatelů správce/administrátor
Zahraniční studenti na delších programech Každý program má obvykle svého administrátora, který se stará o studenty. Příklad: https://admissions.vse.cz/
Programy celoživotního vzdělávání (ISBM, IOM, DPS, …) Každý program má svého administrátora, kterého najdete webu příslušného programu
Studenti Univerzity třetího věku místnost NB 10, kontakt
Uživatelé s externí rolí přiřazení ke katedře/fakultě SIF příslušné fakulty
Externí čtenáři CIKS
Externí koordinátoři pobytů OZS
Uchazeči o studium

Uchazeč si podává přihlášku pomocí aplikace Elektronická přihláška ke studiu na VŠE ve studijním systému InSIS. Uchazeči dostanou přihlašovací údaje do této aplikace na kontaktní e-mail ihned po založení e-přihlášky.

Přihlašovací údaje slouží jen pro vstup do evidence přihlášek. Uchazeč si může heslo změnit přes odkaz „Změnit heslo pro přístup do evidence e-přihlášek“ na konci stránky.

V aplikaci je možné založit další přihlášku, a to jak na jiný program, tak i na jinou fakultu. Každé založení přihlášky Vám vygeneruje nové přihlašovací jméno, heslo zůstává pro všechny přihlášky shodné. Pomocí všech se dostanete do stejné aplikace, kde vidíte své přihlášky pohromadě. V praxi tedy stačí zapamatovat si údaje z první podané přihlášky. Pozor – každá přihláška má vlastní variabilní symbol pro platbu za přijímací řízení.

Uchazeči – zapomenuté heslo či přihlašovací jméno.

  • Autor: Luboš Pavlíček
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: