Registrace zařízení do pevné sítě VŠE

1. Obecné informace

Výhodou pevného připojení (tzv. připojení kabelem) je oproti bezdrátovým sítím vyšší spolehlivost, rychlost a zabezpečení. Některé aplikace na VŠE navíc neumožňují přístup z bezdrátových sítí (včetně Eduroamu) a vyžadují pevné připojení (případně připojení přes VPN) .

2. Jak zaregistrovat zařízení do pevné sítě VŠE

Registrace síťových zařízení probíhá přes webové rozhraní na stránce https://netreg.vse.cz , u nezaregistrovaného počítače budete na tuto stránku ve Vašem internetovém prohlížeči vždy automaticky přesměrováni. Registraci printserverů, síťových tiskáren, počítačů s hromadným přístupem apod. provádí oddělení helpdesk.

Registraci je potřeba provést v následujících situacích:

 • máte nové zařízení, které nikdy nebylo zapojeno do sítě VŠE
 • registrace u stávajícího zařízení vypršela (registrace je automaticky zrušena, pokud se zařízení neobjeví na síti po dobu 4 měsíců)
 • osoba, na kterou je zařízení zaregistrováno, již nemá aktivní pracovně-právní vztah s VŠE
 • ve Vašem zařízení byla vyměněna síťová karta
 • zařízení změní místnost, kde je fyzicky připojeno (změna majitele, dočasné přepojení apod.)
>> klikněte zde pro návod jak provést registraci <<

 

Registrace zařízení do pevné sítě VŠE
1.
Pro přihlášení zadejte Vaše přihlašovací údaje do InSISu.
screenshot001
2.
Pokud se Vám v tomto menu nezobrazí místnost, ve které je počítač fyzicky připojen, kontaktujte Systémového integrátora Vašeho útvaru s žádostí o přidání dané místnosti do Vašeho kontaktního profilu v InSISu.
screenshot002
3.
Pokud z nějakého důvodu nemůžete nebo nechcete provést trvalou registraci je možné počítač zaregistrovat dočasně (registrace je po 12-ti hodinách automaticky zrušena).
screenshot003
4.
Obvykle do 15-ti minut od odeslání je registrace provedena.
screenshot004
5.
Přehled Vašich zaregistrovaných zařízení si můžete zkontrolovat v nabídce Aktivní registrace uživatele, zde také můžete registraci zařízení ukončit.
screenshot005

3. Připojení zařízení do pevné sítě VŠE [menu]

Pro připojení do pevné sítě musí Vaše zařízení disponovat ethernetovým vstupem případně podporovat jeho redukci (typicky přes USB). Zároveň musíte mít platný pracovně-právní vztah s VŠE (zaměstnanci, doktorandi, externisté). Každé zařízení je nutné do pevné sítě zaregistrovat, registrace je vždy platná na 180 dní a neobnoví se pokud během této doby zařízení na síti nekomunikuje, případně pokud uživatel, na kterého bylo zařízení zaregistrováno, ukončil nebo přerušil pracovně-právní vztah s VŠE.

3.1 Připojení počítače

Počítač je do pevné sítě nutné nejprve zaregistrovat (u nových a přemisťovaných PC provádí zpravidla pracovník helpdesku při zapojování). Pokud zapojení provádíte svépomocí, měli byste být po přihlášení ve Vašem internetovém prohlížeči automaticky přesměrováni na registrační formulář https://netreg.vse.cz/ . Formulář vyplňte a zpravidla do 15-ti minut od odeslání by Vám měla začít fungovat konektivita.

Registrační formulář kontroluje, zda místnost na kterou chcete zařízení zaregistrovat odpovídá místnosti, kterou máte uvedenou ve svém profilu v InSISu, na jinou místnost nemáte oprávnění zařízení registrovat (pro úpravu či přidání místnosti kontaktujte Systémového integrátora Vašeho útvaru).

3.2 Připojení tiskárny

Výhodou připojení tiskárny do pevné sítě je, že tiskárna může být využívána všemi uživateli na dané síti. Tiskárnu je nutné do pevné sítě nejprve zaregistrovat (to zajistí pracovník helpdesku při zapojování). Případně, pokud se považujete za pokročilého uživatele, zašlete na helpdesk následující údaje o tiskárně:

 • úplné označení typu tiskárny
 • jméno útvaru
 • označení místnosti, kde bude tiskárna fyzicky připojena
 • jméno odpovědné osoby na dané místnosti
 • MAC adresu tiskárny

Jakmile je tiskárna zaregistrována, lze pro ni vytvořit tzv. tiskovou frontu. Tiskové fronty jsou velice flexibilní, pro stejnou tiskárnu lze vytvořit několik front s různými parametry – např. separátně pro černobílý a barevný tisk, případně (pokud to tiskárna podporuje) zvlášť pro různé druhy tiskových protokolů. O založení tiskové fronty pro Vaši tiskárnu Vás helpdesk informuje emailem, kde se dozvíte její identifikátor (typicky ve formátu ÚTVAR_MÍSTNOST_TYP-TISKÁRNY). Postup jak doinstalovat tiskovou frontu do Vašeho zařízení, aby na ni bylo možné odesílat tiskové úlohy viz zde .

Omezení:

 • Síťové tiskárny na VŠE nelze připojit prostřednictvím bezdrátové sítě.
 • Tiskové fronty nelze využívat pro síťové skenování. Zprovoznění síťového skenování je vždy řešeno individuálně – kontaktujte helpdesk.