Vyřazování techniky

1. Aktuální stav příjmu techniky k vyřazení [menu]

[Aktualizováno 11.2.2024] Aktuálně přijímáme techniku k vyřazení včetně techniky v evidenci.


2. Obecné informace [menu]

Vyřazená technika je shromažďována ve skladech Centra informatiky a zpravidla dvakrát ročně odvážena k ekologické likvidaci. Příjem techniky k vyřazení je pozastaven, pokud je naplněna kapacita skladů a nebo pokud probíhají inventury majetku.


3. Vyřazení drobné techniky [menu]

Drobnou technikou rozumíme kabely, média, baterie, periferie a zařízení která nejsou zanesena do evidence majetku. Pokud chcete vyřadit techniku tohoto typu, kontaktujte pracovníka Centra informatiky, který od Vás techniku převezme k vyřazení:

 • v areálu Žižkov – p. Jiřího Šlesingera, tel. linka: 5861, (odkaz do InSIS),
 • v areálu Jižní Město – p. Jana Hrubanta, tel. linka: 4276, (odkaz do InSIS).

4. Vyřazení evidované techniky [menu]

Techniku, která je vedena v evidenci majetku, je pro vyřazení nutné nejprve převést do vyřazovacích skladů Centra informatiky dle postupu níže:

 • Stáhněte si formulář převodky majetku na stránce Ekonomického odboru VŠE zde.
 • Zvolte „Převodka majetku“ (nikoli „Návrh na vyřazení majetku“).
 • prevodka
   

 • Převodku vyplňte, pole přebírajícího se vyplní automaticky, stačí rozkliknout nabídku „Nastavit dle šablony“ a zvolit:
 • prevodka
   

 • S vyplněnou a vytištěnou převodkou kontaktujte pracovníka Centra informatiky, který od Vás techniku převezme k vyřazení:
 • v areálu Žižkov – p. Jiřího Šlesingera, tel. linka: 5861, (odkaz do InSIS),
 • v areálu Jižní Město – p. Jana Hrubanta, tel. linka: 4276, (odkaz do InSIS).

 
Upozornění: Formulář „Převodka / Návrh na vyřazení majetku“ musíte vyplnit v programu Adobe Reader, pdf formuláře nelze vyplňovat v prohlížeči.

 • Autor: Helpdesk
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: