Vyřazování techniky

1. Aktuální stav příjmu techniky k vyřazení [menu]

Aktuálně přijímáme techniku k vyřazení, včetně techniky v evidenci.

2. Obecné informace [menu]

Vyřazená technika je shromažďována ve skladech Centra informatiky a zpravidla dvakrát ročně odvážena k ekologické likvidaci. Příjem techniky k vyřazení je pozastaven, pokud je naplněna kapacita skladů a nebo pokud probíhají inventury majetku.

3. Vyřazení drobné techniky [menu]

Drobnou technikou rozumíme kabely, média, baterie, periferie a zařízení která nejsou zanesena do evidence majetku. Pokud chcete vyřadit techniku tohoto typu, kontaktujte pracovníka Centra informatiky, který od Vás techniku převezme k vyřazení:

 • v areálu Žižkov – p. Jiřího Šlesingera, tel. linka: 5861, (odkaz do InSIS),
 • v areálu Jižní Město – p. Jana Hrubanta, tel. linka: 4276, (odkaz do InSIS).

4. Vyřazení evidované techniky [menu]

Technika, která je vedena v evidenci majetku je pro vyřazení nutné převést do vyřazovacích skladů Centra informatiky:

   1. Stáhněte si formulář převodky majetku na stránce Ekonomického odboru VŠE zde.
   2. Zvolte „Převodka majetku“ (nikoli „Návrh na vyřazení majetku“).

  prevodka

   1. Převodku vyplňte, pole přebírajícího se vyplní automaticky, stačí rozkliknout nabídku „Nastavit dle šablony“ a zvolit:

  prevodka

  1. S vyplněnou a vytištěnou převodkou kontaktujte pracovníka Centra informatiky, který od Vás techniku převezme k vyřazení
  • v areálu Žižkov – p. Jiřího Šlesingera, tel. linka: 5861, (odkaz do InSIS),
  • v areálu Jižní Město – p. Jana Hrubanta, tel. linka: 4276, (odkaz do InSIS).

Upozornění: Formulář „Převodka / Návrh na vyřazení majetku“ musíte vyplnit v programu Adobe Reader, pdf formuláře nelze vyplňovat v prohlížeči.

 • Autor: Helpdesk
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: