InSIS

InSIS (Integrovaný Studijní Informační Systém) je centrálním informačním systémem VŠE sloužícím k podpoře studijních, vědeckých a výzkumných aktivit studentů a zaměstnanců VŠE. K systému se dostanete odkudkoli z internetu pomocí webového prohlížeče na adrese https://insis.vse.cz/. InSIS prezentuje informace ve dvou módech:

  • neautorizovaném,
  • autorizovaném.

V neautorizovaném módu, tedy bez přihlášení, jsou prezentovány informace určené obecně všem osobám bez ohledu na jejich vztah k VŠE. Mezi takové informace patří například „Lidé na VŠE“, „Elektronická přihláška ke studiu na VŠE“, „Veřejný katalog předmětů na VŠE“ a další. Většina informací v InSIS je však určena užšímu okruhu osob, které mají k VŠE jistý, definovaný vztah. Tyto informace jsou zpřístupněny až po prokázání oprávnění k těmto informacím přistupovat, tedy po přihlášení svými přístupovými údaji.

Nabídku pro přihlášení do InSIS najdete na titulní stránce InSIS v sekci „Osobní administrativa“ pod odkazem „Přihlášení do osobní administrativy InSIS“.

Další informace a návody k práci v InSIS najdete v oficiální dokumentaci InSIS a na stránkách Centra informatiky, především v rubrice:

Služby → Elektronická pošta:

Problémy s InSIS a jak je řešit

Heslo:

V případě zapomenutí hesla do systému InSIS na VŠE je třeba se dostavit s identifikační kartou (případně s jiným dokladem totožnosti s fotografií) na místnost 22 SB (Žižkov) nebo 356 JM (Jižní Město), kde Vám heslo bude změněno.

Ostatní problémy: