Konfigurace poštovních klientů

1. Úvod [menu]

Používání poštovních klientů má své výhody proti přístupu přes webové rozhraní, je však nutné klienta nainstalovat a poté správně nakonfigurovat.

Office 365 a poštovní klienti v roce 2018.

Dle statistik z Office 365 uživatelé nejčastěji používají poštovní klienty na mobilních zařízeních. Následují aplikace Outlook pro Windows a Outlook pro macOS – obojí jsou součastí kancelářské balíku Microsoft Office (většina uživatelů má bezplatně k dispozici 5 licencí). Ostatní klienti pro mobily mají menší zastoupení, desktopových klientů využívajících protokol IMAP je málo.

Následující text popisuje konfiguraci poštovních programů pro přístup ke školním poštovním schránkám.
Možnosti přístupu závisí na tom, zda máte školní poštovní schránku buď v Office 365 nebo v InSIS – umístění určujete pomocí nastavení distribučního serveru.

2. Poštovní schránka v Office 365 [menu]

2.1 Outlook pro Windows/macOS

Outlook pro Windows či macOS si můžete nainstalovat z Office 365.
Po instalaci je potřeba připojit účet. Obvykle postačuje zadat přihlašovací jméno a heslo.

tvar uživatelského jména: uživatelské_jméno@vse.cz
heslo: školní_heslo

Doporučuji heslo uložit, abyste ho nemuseli vždy zadávat znovu.

Zadávejte <uživatelské_jméno>@vse.cz, a ne e-mailovou adresou ve tvaru <jmeno.prijmeni>@vse.cz; ta se automaticky doplní po navázání spojení. Pokud zadáte e-mailovou adresu, tak se klient nepřihlásí k účtu.
>> klikněte pro zobrazení návodu konfigurace Outlooku ve Windows <<
 1. Po instalaci kancelářského balíku Office z Office 365 spusťte aplikaci Outlook. Zobrazí se dotaz na uživatelské jméno včetně @vse.cz:
 2. V následujícím kroku zadejte heslo. Doporučuji zaškrtnout volbu Zapamatovat pověření, abyste při každém spuštění aplikace Outlook nemuseli zadávat heslo.
 3. Na následující obrazovce vidíte, že se účet úspěšně přidal. Lze zadat další poštovní schránky (neměli by být z Office 365) či nechat si zobrazit návod na instalaci mobilního Outlooku. Doporučuji nepřidávat účty a stisknout tlačítko Hotovo:

Občas se stane, že si Outlook nezapamatuje heslo a při dalším spuštění chce opět zadat heslo. Na druhý pokus si ho již pamatuje.

2.2 Microsoft Outlook pro Android/iOS

Microsoft Outlook pro Android a Microsoft Outlook pro IOS (iPhone) jsou bezplatně dostupné v příslušných obchodech aplikací. Po instalaci je potřeba připojit účet. Obvykle postačuje zadat přihlašovací jméno a heslo – je to stejné jako Outlooku pro Windows/macOS.

tvar uživatelského jména: uživatelské_jméno@vse.cz
heslo: školní_heslo

2.3 Jiné mobilní aplikace pro poštu (ActiveSync)

Na mobilních telefonech doporučujeme používat dvě poštovní aplikace – jednu pro soukromou poštu (např. u seznam.cz či u google.com) a druhou pro školní (tj. @vse.cz). Pro školní poštu můžete vedle Microsoft Outlook používat i jiné poštovní klienty, viz např. Best Emaill Apps 2018. Já osobně na mobilu používám pro školní poštu placenou aplikaci Nine.

Při nastavení v těchto aplikacích obvykle zvolíte typ Office 365 či Exchange či ActiveSync a následující údaje:

server: outlook.office365.com
tvar uživatelského jména: uživatelské_jméno@vse.cz
heslo: školní_heslo

 
Office 365 a Google mail klient pro Android

2.4 Jiné poštovní aplikace ve Windows, MAC OS či v Unixu (IMAP a SMTP)

V operačních systémech Windows či MAC OS můžete používat i jiné poštovní klienty – viz např. 10 Best Desktop Email Clients for Mac and Windows. Pro Unix ani Outlook neexistuje.

Tyto aplikace používají protokoly IMAP (zobrazení dopisů, přesouvání mezi složkami, mazání) a SMTP (odesílání dopisů). Pro poštovní schránku v Office 365 se použijí následující parametry:

Office 365
jméno serveru číslo portu požaduje SSL/TLS? tvar uživatelské jména
IMAP server outlook.office365.com 993 ano uživatelské_jméno@vse.cz, např. xabcd01@vse.cz
SMTP server smtp.office365.com 587 (STARTTLS) ano uživatelské_jméno@vse.cz, např. xabcd01@vse.cz

 
Nastavení Thunderbird pro čtení pošty z InSIS či Office 365

3. Poštovní schránka v InSIS [menu]

Upozornění: IMAP v InSIS je doplňkovou funkcí s omezenou podporou a nejasnou budoucností.

Při konfiguraci poštovního klienta použijte následující parametry:

InSIS jméno serveru číslo portu požaduje SSL/TLS? tvar uživatelského jména
IMAP server insis.vse.cz 993 ano uživatelské_jméno, např. abcd01
SMTP server smtp.vse.cz 587 (STARTTLS) ano uživatelské_jméno, např. abcd01

 
Nastavení Thunderbird pro čtení pošty z InSIS či Office 365

4. Poštovní klienti využívající IMAP protokol [menu]

V každém poštovní programu je potřeba nadefinovat poštovní účet (mail acccount) – nastavit jméno (např. Luboš Pavlíček), poštovní adresu (např. lpavlicek@vse.cz či lpavlicek@seznam.cz), poštovní server s poštovní schránkou (IMAP server, POP server) a poštovní server pro odchozí poštu (též SMTP server). Pro čtení nové pošty lze použít protokoly POP a IMAP (záleží též na tom, které protokoly příslušný server podporuje), pro odesílání pošty se používá protokol SMTP. Servery pro příchozí a odchozí poštu jsou často odlišné!!! Ve většině poštovních klientů lze nadefinovat více poštovních účtů.

Samostatně pro příchozí a odchozí server se též nastavuje úroveň zabezpečení. Obecně se rozlišují následující úrovně:

 1. anonymní přístup – používá se pouze u odchozí pošty (SMTP server), kde se nekontroluje žádné uživatelské jméno a heslo. Obvykle je však přístup omezen pouze z některých adres nebo se vůbec nepoužívá. Na VŠE není povolen anonymní přístup!
 2. autorizace jménem a heslem se zabezpečením celé komunikace pomocí SSL/TLS. Tento bezpečný režim podporují všechny školní poštovní servery.
 3. autorizace pomocí certifikátů – tato úroveň není ve škole v současné době podporována a nebude dále popisována.

Čtení pošty je možné přes protokoly:

 • IMAP (SSL/TLS port 993) – tento protokol umožňuje práci s jednotlivými složkami. Při správné konfiguraci tohoto protokolu je možné zajistit, že přes klienta i přes webové rozhraní budou dostupné stejné dopisy ve všech složkách (samozřejmě s různým komfortem).
 • POP (SSL/TLS port 995) – tento protokol umí pouze stáhnout novou poštu, neumožňuje přístup ke složkám. Nepodporujeme pro školní servery.

Pro odesílání pošty se používá protokol SMTP. Vzhledem k tomu, že se tento protokol dá snadno zneužít pro rozesílání SPAMu, jsou na jeho používání poměrně často velká omezení:

 1. je nutná autentizace (zadání jména a hesla) v zabezpečeném kanálu (port 465 či 587),
 2. je omezena velikost dopisu (cca 15 MB) – do velikosti dopisu se započítávají všechny přílohy,
 3. jsou omezeny počty příjemců
 • Autor: Luboš Pavlíček
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: