Prohlášení o etické a odpovědné manipulaci s daty a informacemi

 • Naplňujeme požadavky zákonů ČR, podzákonné normy a normy EU.
 • Respektujeme práva vlastníků dat a ochranu soukromí uživatelů.
 • V péči o data se chováme se odpovědně a efektivně ve vymezeném zákonném rozsahu.
 • Prioritou je bezpečnost provozu ICT služeb a zabezpečení všech částí infrastruktury, jejich komponent a nastavených funkcionalit.
 • Pro bezpečnost máme:
  • funkční bezpečnostní infrastrukturu;
  • zavedené procesy k detekci a řešení bezpečnostních incidentů;
  • motivovaný interní tým ICT specialistů, kteří důsledně prověřují detekované anomálie a ověřují funkčnost své práce.
 • Uživatelé mohou využívat kontaktních prostředků Centra informatiky pro pozitivní ovlivňování provozu ICT služeb, bezpečnosti a ochrany dat.
 • Správu dat orientujeme na:
  • na řízení přístupu k datům dle procesu a kompetence dané Správcem dat/Garantem aktiva.
  • řádné hospodaření s prostředky – licence, úložný prostor, minimalizace duplicit dat a informací;
  • uložení a zpracování dat na území ČR.
 • Autor: Ing. Karel Šimeček, Ph.D.
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: