Programové vybavení

 

Ikona Síťové instalaceProgramové prostředky dostupné v učebnách a studovnách naleznete po ikonou „Síťové instalace“ na ploše počítače:

 

Aktuální přehled instalovaného software na konkrétních počítačových učebnách a studovnách VŠE je dostupný v připojené tabulce.