Ochrana osobních údajů

Office 365 je služba poskytovaná společností Microsoft. To znamená, že uživatelské účty, data i kód online aplikací jsou uloženy a zpracovávány na prostředcích společnosti Microsoft.

Vysoká škola ekonomická v Praze má uzavřenu smlouvu se společností Microsoft (konkrétně Microsoft Ireland Operations Limited se sídlem v Irsku). Součástí smlouvy jsou i „standardní smluvní doložky“ vydané Evropskou komisí a zaručující, že zpracování dat je v souladu s právem EU včetně souladu s nařízením 2016/679 (GDPR). Data včetně osobních údajů jsou uložena v datacentrech na území EU. Bezpečnostní politika Microsoftu je v souladu s mezinárodními standardy ISO 27001, ISO 22301, ISO 27018 i ISO 27701.

Na základě výše uvedených smluvních závazků, certifikací a technických opatření je možné používat prostředky Office 365 pro ukládání a zpracování dat včetně osobních údajů. Případné zpracování zvláštních kategorií osobních údajů musí být v souladu s nařízením i s vnitřními předpisy VŠE, zpracování doporučujeme předem projednat s pověřencem na ochranu osobních údajů (dpo@vse.cz).

Vysoká škola ekonomická v Praze je z pohledu zákona o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů, společnost Microsoft je jejich zpracovatel. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem (smluvní vztah mezi VŠE a Microsoftem, standardní smluvní doložky, ISO certifikace, uložení dat v EU) není pro využití služeb Office 365 nutný souhlas jednotlivých uživatelů.

V Office 365 NENÍ možné ukládat a zpracovávat data podléhající ochraně podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
V Office 365 nejsou uložena hesla uživatelů, ověřování hesel probíhá na serverech ve správě VŠE, které jsou umístěny v doméně vse.cz.