Software na učebnách

Software Umístění softwaru na učebnách Poznámka
Adobe Photoshop
SB M15 (pouze počítače 00-20 !!)
Aspi  aplikace dostupná z MENU (Informační zdroje)
Astah Professional  aplikace dostupná z MENU (Vývoj aplikací)
Data Analyzer
RB437
Eclipse-Jess  aplikace dostupná z MENU (Vývoj aplikací)
Eviews 11  SB103, SB104, SB105, SB107, SB108, SB109, SB202, SB203, SB204, SB206, SB207, SB208,SBM15
Filius JM357,JM359,JM360,JM361,JM382
Fmonitor  aplikace dostupná z MENU (Informační zdroje)
FreeMind  SB103
GRETL SB103, SB104, SB105, SB107, SB108, SB109, SB202, SB203, SB204, SB206, SB207, SB208, SBM15
GIST SB103
GIT SB103,SB109,SB204,SB207
GIT Kraken
SB103,SB109,SB204,SB207
Idea Community  aplikace dostupná z MENU (Vývoj aplikací – nutné instalovat na disk D)
JAVA-BlueJ  aplikace dostupná z MENU (Vývoj aplikací – nutné instalovat na disk D)
Lingo SBM15, SB103, SB104, SB105, SB107, SB108, SB109, SB202, SB203, SB204, SB206, SB207, SB208
MATLAB SB108, SB203
MPL for Windows SB107, SB108, SB202, SB203, SB206, SB207
MS Project CZ 2019  SB208,SB307/KOP; SB103,SB105,SB107/KIT, SB207/KEKO, SB204/KIZI
Maven
SB206
MS Visio CZ 2019  SB208/KOP
MS Visual Studio 2017  SB103/KIT
Mysql Workbench  aplikace dostupná z MENU (Vývoj aplikací)
NetBeans 8  aplikace dostupná z MENU (Vývoj aplikací)
NEST SB207, SB206
NetLogo SB207, SB206
Oracle Instant Client SB103, SB104, SB105, SB107, SB108, SB109, SB202, SB203, SB204, SB206, SB207, SB208, JM357, JM359, JM360, JM361, JM382, JM352
Oracle SQL Developer SB103, SB104, SB105, SB107, SB108, SB109, SB202, SB203, SB204, SB206, SB207, SB208, JM357, JM359, JM360, JM361, JM382, JM352
oXygen XML editor SB103,SB104,SB105,SB107,SB108,SB109,SB202,SB203,SB204,SB206,SB207,SB208,SBM15
Pohoda  SB104, SB105, SB107, SB108, SB109, SB203, SB204, SB206, SB207, SBM15
PowerDesigner 11  SB105, SB107, SB108,SB109, SB202, v ostatních učebnách dostupné z MENU
Power BI
SB208
Prolog
SB109
Protege SB207, SB206
Psaní všemi deseti SB104, SB202
R SB103,SB104,SB105,SB107,SB108,SB109,SB202,SB203,SB204,SB206,SB207,SB208,SBM15
RapidMiner SB103, SB104, SB108, SB109,SB203, SB206, SBM15
Rstudio SB103,SB104,SB105,SB107,SB108,SB109,SB202,SB203,SB204,SB206,SB207,SB208,SBM15
SAS  aplikace dostupná na virtualizovaných strojích SAS
Scilab JM357,JM359,JM360,JM361,JM382
Simprocess SB207
Simul8 SB207
SoapOU Open Source SB108
SPSSPASW Statistics aplikace dostupná na virtualizovaných strojích SAS
SPSSPASW Modeller aplikace dostupná na virtualizovaných strojích SAS
Statgraphics Plus for Windows 3.1  aplikace dostupná z MENU
Tex  aplikace dostupná z MENU
WinSPC aplikace na všech PC v učebnách
Weka 3.6 SB103, SB104, SB108, SB109,SB202, SB203, SB206, SB207, SBM15
Zoner Photo Studio
SB307, SBM15, SB208
Zotero SB104, SB107