Software na učebnách

 

Software Umístění softwaru na učebnách Poznámka
Adobe Photoshop
SB M15 (pouze počítače 00-20 !!)
Analytika
učebny v Jindřichově Hradci
Aspi  aplikace dostupná z MENU (Informační zdroje)
Astah Professional  aplikace dostupná z MENU (Vývoj aplikací)
BlueJ  aplikace dostupná z MENU (Vývoj aplikací/BlueJ – instalace na disk D)
Brave + hunch.ly SB206
Corel balík
učebny v Jindřichově Hradci
Data Analyzer
RB437
Eviews 12  SB103, SB104, SB105, SB107, SB108, SB109, SB202, SB203, SB204, SB206, SB207, SB208,SBM15
Filius JM340,JM352,JM357,JM359,JM360,JM361,JM382
Fmonitor(Albertina)
 aplikace dostupná z MENU (Informační zdroje -Albertina online)
Fuseki aplikace dostupná z MENU (Vývoj aplikací/Fuseki – instalace na disk D)
Gephi učebny v Jindřichově Hradci
GRETL SB103, SB104, SB105, SB107, SB108, SB109, SB202, SB203, SB204, SB206, SB207, SB208, SBM15, učebny v Jindřichově Hradci
GIT  aplikace dostupná z MENU (Vývoj aplikací/GIT – instalace na disk D)
Idea Community  aplikace dostupná z MENU (Vývoj aplikací/IDEA Community – instalace na disk D)
Jamovi
RB437
JASP RB437
JSignPdf aplikace dostupná z MENU (Programy k výuce)
LiClipse+PyDev aplikace dostupná z MENU (Vývoj aplikací)
Lingo SBM15, SB103, SB104, SB105, SB107, SB108, SB109, SB202, SB203, SB204, SB206, SB207, SB208
MATLAB s Dynare
SB108
MAXQDA RB437
MPL for Windows (bez rozšíření)
SB107, SB108, SB202, SB203, SB206, SB207
MS Project CZ 2021  SB208/KOP; SB103/KIT;SB105/KIZI; SB207/KEKO,  učebny v Jindřichově Hradci
MS Visio CZ 2021  SB208/KOP, učebny v Jindřichově Hradci
Mysql Workbench  aplikace dostupná z MENU (Vývoj aplikací)
NetBeans
 aplikace dostupná z MENU (Vývoj aplikací)
NEST SB207
NetLogo SB207
SQL Developer +
DataModeler
SB103, SB104, SB105, SB106, SB107, SB108, SB109, SB202, SB203, SB204, SB205, SB206, SB207, SB208, JM352, JM357, JM359, JM360, JM361, JM382,
Octave aplikace dostupná z MENU (Programy k výuce)
oXygen XML editor SB103,SB104,SB105,SB107,SB108,SB109,SB202,SB203,SB204,SB206,SB207,SB208,SBM15
Pohoda  SB104, SB105, SB107, SB108, SB109, SB202,SB203, SB204, SB206, SB207, SB208, SBM15, učebny v Jindřichově Hradci
PowerDesigner 11  SB105, SB107, SB108,SB109, SB202, v ostatních učebnách dostupné z MENU
Power BI klient
SB105, SB108, SB109, SB203, SB208, SBM15
Prolog
SB109
Protege SB207
Psaní všemi deseti aplikace dostupná z MENU (Programy k výuce)
PSPad učebny v Jindřichově Hradci
Pycharm
aplikace dostupná z MENU (Programy k výuce)
Python
aplikace dostupná z MENU (Programy k výuce), pro předmět 4IZ231 speciální složka
QGIS
učebny v Jindřichově Hradci
R+ RStudio
SB103, SB104, SB105, SB106, SB107, SB108, SB109, SB202, SB203, SB204, SB205, SB206, SB207, SB208, SBM15, JM352, JM357, JM359, JM360, JM361, JM382, RB437, učebny v Jindřichově Hradci
RapidMiner SBM15, učebny v Jindřichově Hradci
SAS  aplikace dostupná na virtualizovaných strojích SAS
SceneBuilder aplikace dostupná z MENU (Vývoj aplikací/SceneBuilder – instalace na disk D)
SIMIO SB105
Simprocess SB105, SB 206, SB207
Simul8 SB206, SB207
SPSSPASW Statistics (častý název pouze SPSS)
aplikace dostupná na virtualizovaných strojích SAS
SPSSPASW Modeller aplikace dostupná na virtualizovaných strojích SAS
Statgraphics 19.3
 aplikace dostupná z MENU (Programy k výuce)
SPSS Statistics 25
RB437, učebny v Jindřichově Hradci
Spyder aplikace dostupná z MENU (Vývoj aplikací/Spyder – instalace na disk D)
TexMaker  aplikace dostupná z MENU (Programy k výuce)
VensimPLE  učebny v Jindřichově Hradci
Veyon  učebny v Jindřichově Hradci
WinSPC aplikace na všech PC v učebnách
Weka 3.6 SBM15
Zoner Photo Studio
SB208, SB307
Zotero SB104, SB107, učebny v Jindřichově Hradci