Účty a hesla

Uživatelské jméno

Přidělené uživatelské jméno se nemění po celou dobu studia či zaměstnaneckého poměru a v rámci VŠE je jedinečné.

Standardně má tvar: pppjnn, kde ppp jsou první tři znaky z příjmení, j je jeden znak ze jména a nn jsou dvě nebo tři číslice, které zajišťují jedinečnost uživatelských jmen i při shodě prvních tří znaků z příjmení a prvního písmene jména.

Uživatelské jméno je nutné do některých systémů zadávat včetně domény (realmu) @vse.cz, tedy username@vse.cz. Jedná se o systémy, které používají i další organizace – Office 365, eduroam a VPN. Podrobný přehled je na stránce Přehled ověřování k aplikacím (z pohledu zaměstnanců).

Příklad:
Uživatel Tibor Testovič dostane přiděleno uživatelské jméno test99. To použije pro přihlášení do studijního systému, na počítačových učebnách a většině dalších školních serverů/aplikací. V případě Office 365, poštovní schránky v Office 365 či pro přihlášení do eduroam použije přihlašovací jméno test99@vse.cz.

Heslo ke školnímu účtu

K většině systémů na VŠE se přihlašuje stejným heslem.

Heslo ke školnímu účtu spravujete prostřednictvím Integrovaného studijního systému (dále jen InSIS) v sekci Nastavení informačního systémuZměna hesla. Nové heslo se promítne i do dalších systémů VŠE – počítače v kancelářích a na učebnách, Office 365, knihovní systém, kolejní systém a další.

Na stránce pro změnu hesla jsou uvedeny i požadavky na nové heslo. Jsou odlišné pro různé skupiny uživatelů.

Heslo k eduroam a VPN

Bezdrátová síť eduroam a VPN používají stejné heslo, které musí být odlišné od hesla ke školnímu účtu. Heslo nastavíte na https://eduroam.vse.cz/heslo/. Prvním nastavením též aktivujete též svůj účet pro tyto služby. K nastavení hesla do eduroam/VPN musíte znát své heslo ke školnímu účtu (heslo do InSIS).

  • Autor: Luboš Pavlíček
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: