Tisk do PDF

1. Přehled

PDF24 je software sloužící k převodu dokumentů do formátu pdf. V omezené míře umí i editovat stávající pdf (např. přidávat/odebírat či extrahovat jednotlivé stránky). PDF24 není určen pro úpravu obsahu pdf dokumentů. Převod formátu lze provést přímo v programu nebo dokument jednoduše odeslat do virtuální tiskárny, kterou si program během instalace v počítači vytvoří. Jakákoli forma obsahu která je „vytisknutelná“, tak stačí odeslat k „tisku“ na tiskárnu PDF24 PDF pdf24 pdf printer , čímž daný obsah překonvertujete do pdf souboru.

2. Instalace [menu]

Na zařízeních v síti VŠE lze instalaci provést bezobslužně přes síťové instalace. V ostatních případech stažením instalátoru ze stránek výrobce. Na počítačových učebnách, které jsou ve správě Centra informatiky je PDF24 již předinstalován.

network install

2.1 Síťové instalace [menu]

Na počítačích se standardní školní instalací lze instalaci provést přes ikonu Síťové instalace, kterou naleznete na ploše. Instalace softwaru přes nabídku síťových instalací nevyžaduje administrátorská oprávnění.

2.2 Ruční instalace [menu]

Pro instalaci na zařízeních, kde není implementována standardní školní instalace lze instalaci provést ze stránky PDF24. Poté co si stáhnete instalační soubor PDF24 Creator, dvakrát kliknete na soubor pro zahájení instalace. Dodržujte instalační pokyny pro dokončení instalace PDF Creatoru. Až si budete chtít vytisknout dokument, vyberte z nabídky PDF24 tiskárnu, vytiskněte jej a PDF Creator z něj vytvoří PDF soubor. . K instalaci jsou nutná administrátorská oprávnění .

3. Webové nástroje pro práci s PDF [menu]

Pro převod dokumentů a dalších úprav týkajících se formátu pdf lze využít i online verzi PDF24. Výhodou je, že se soubory pracujete kompletně v cloudu prostřednictvím webového prohlížeče. To je ale zároveň hlavní nevýhodou, veškerá data z dokumentu jsou pro potřeby úprav nahrána na servery výrobce softwaru PDF24 – proto webové rozhraní nepoužívejte, pokud Váš dokument obsahuje osobní informace či jiná citlivá data. K webovým nástrojům pokračujte zde .

4. Další zdroje informací [menu]

  • FAQ a další informace týkající se PDF24 naleznete zde (anglicky)
  • Autor: Helpdesk
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: