Centrum informatiky je celoškolské pracoviště, které zajišťuje následující služby:

Technická podpora učeben 

[garant: Jakub Vorel, MBA] 

(činnosti zajišťované do 30.6.2022 oddělením AVO)

 • zajištění provozu AV/IT techniky na počítačových a nepočítačových učebnách 
 • podpora uživatelů v oblasti AV/IT na učebnách VŠE Praha
 • poradenská, konzultační a technická pomoc fakultám a útvarům VŠE v oblasti výběru vhodného řešení AV techniky pro kanceláře, zasedací místnosti a ostatní prostory
 • pomoc během celého životního cyklu audiovizuální techniky (pomoc a poradenství při výběru, zajištění odborné instalace a zprovoznění nové techniky, vyřizování reklamací a zajišťování či zprostředkování pozáručních oprav, zápůjčky náhradní techniky, vyřazování a likvidace techniky)
 • tvorba informačních materiálů, návodů a postupů týkajících se provozu a užívání prostředků audiovizuální techniky

Podpora uživatelů

[garant: Jakub Vorel, MBA]

 • podpora uživatelů (zaměstnanců, studentů, externích uživatelů)
 • poradenská, konzultační a technická pomoc
 • pomoc při řešení problémů uživatelů (problémy týkající se školní instalace Windows, problémy s přihlášením do sítě, obnova dat z poškozených datových nosičů, atd.)
 • pomoc během celého životního cyklu výpočetní techniky (pomoc a poradenství při výběru, odborná instalace a zprovoznění nové techniky, začlenění nové techniky do infrastruktury VŠE, vyřizování reklamací a zajišťování či zprostředkování pozáručních oprav, zápůjčky náhradní techniky, vyřazování a likvidace techniky)
 • tvorba informačních materiálů, návodů a postupů týkající se provozu a užívání prostředků výpočetní techniky a počítačové sítě na VŠE na webových stránkách CI
 • zajištění placeného studentského kopírování a tisku

Podpora a rozvoj Integrovaného studijního informačního systému

[garant: Ing. Luboš Pavlíček, e-mail: insis@vse.cz]

 • provoz a koordinace dalšího rozvoje InSIS
 • podpora správců služeb využívajících studijní systém nebo jeho data (menzovní systém, kolejní systém, autentizační služby, atd.)
 • dodávání podkladů pro rozhodování či pro marketingové účely školy v podobě výtahů dat z databáze InSIS

Podpora a rozvoj LMS

[garant: Jakub Vorel, MBA]

 • technická podpora uživatelů LMS
 • koordinace změnových řízení pro trvalý rozvoj LMS
 • technické řešení drobných úprav systému LMS
 • tvorba informačních materiálů, návodů a postupů týkajících se provozu a užívání LMS

Podpora Datové analytiky a Reportingu 

[garant: Ing. Karel Šimeček, Ph.D.] 

 • zajištění jednotného Business Intelligence prostředí pro analýzy a reporting
 • realizace rozšířené analytiky pro data z monitoringu kybernetické bezpečnosti
 • zajištění metod a postupů správy dat pro řízení přístupů, efektivní ochranu dat a
 • bezpečnost zpracování dat
 • zajištění metod a postupů pro správu, ochranu a sdílení znalostí

Konektivita

[garant: Tomáš Skřivan]

 • zajištění provozu datové sítě VŠE v Praze včetně možností připojení do této sítě pomocí bezdrátové sítě (eduroam, guest.vse.cz, hotel.vse.cz, conference), dále pomocí pevné metalické sítě (připojení pracovních stanic) a optické sítě
 • zajištění telekomunikačních služeb VŠE v Praze
 • zajištění přístupu do sítě VŠE prostřednictvím služby VPN

Správa identifikačních karet

[garant: Jakub Vorel, MBA]

 • výdej a personifikace čipových identifikačních karet (ID karta) všem studentům, zaměstnancům a externím uživatelům v Praze
 • výroba a distribuce ID karet k výdeji v Jindřichově Hradci
 • zajištění provozu elektronických peněženek za použití ID karet pro tiskové a kopírovací služby

Systém elektronických vstupů

[garant: Martin Charvát]

 • připojení elektronicky řízených vstupů v rámci VŠE a jeho napojení na InSIS
 • napojení vstupů na InSIS
 • správa elektronicky řízených vstupů

Proces nákupů prostředků ICT, IT služeb, materiálu a software

[garant: Ing. Dana Václavíková]

 • realizace výběrových řízení pro příslušné komodity a sledování čerpání finančního limitu
 • objednávání zboží na základě požadavků uživatelů, převzetí zboží a vydání uživateli
 • evidence prostředků IT/ICT a software

Elektronická pošta, podpora týmové práce (o365) a podpora výuky

[garant: RNDr. Dana Čermáková]

 • správa e-mailových adres a poštovních schránek
 • doručování pošty
 • ochrana proti nežádoucím dopisům (SPAM, malware)
 • instalace a konfigurace Outlooku na školních počítačích
 • konzultace uživatelům ohledně elektronické pošty
 • správa platformy Office 365 zahrnující podporu organizace práce, další možnosti komunikace uživatelů a týmové práce
 • správa sdílených složek na souborovém serveru pro výuku
 • tvorba a správa virtuálních stanic pro výuku, zpracování balíčků a instalace aplikací
 • správa tisků a dalších tiskových služeb
 • zajišťování obnovy dat pro uživatele

Bezpečnost informací a ochrana dat

[garant: Ing. Karel Šimeček, Ph.D.]

 • systém řízení bezpečnosti informací
 • zadávání auditů bezpečnosti a ochrany dat v informačních systémech VŠE
 • evidence, klasifikace a řešení událostí a incidentů v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti informací
 • proaktivní správa problémů (analýza záznamů o událostech s cílem identifikovat trendy a bezpečnostní problémy)
 • provoz registru činností zpracování osobních údajů na VŠE

Autentizační služby

[garant: Ing. Luboš Pavlíček]

 • zakládání uživatelů, přiřazování uživatelských jmen, nastavování hesel
 • provoz adresářových a autentizačních služeb
 • systém jednotného přihlašování uživatelů

Provoz a správa infrastrukturních služeb serverů

[garant: Tomáš Skřivan]

 • provoz informačních systémů a dalších služeb podpory výuky (provoz virtualizační infrastruktury, podpora provozu jednotlivých virtuálních systémů)
 • provoz a správa serveru pro školní weby
 • správa certifikátů
 • správa domén druhého řádu na základě požadavků uživatelů (nastavení, prodloužení, platba)

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: