Centrum informatiky je celoškolské pracoviště, které zajišťuje následující služby:

Provoz a podpora Integrovaného studijního informačního systému (InSIS)

[garant: Ing. Luboš Pavlíček]

 • zajištění provozu InSIS
 • koordinace rozvoje a změn InSIS
 • správa práv a oprávnění v InSIS

Infrastrukturní služby

[garant:Tomáš Skřivan]

 • jednotná koncepce a propojitelnost lokálních počítačových sítí budovaných v jednotlivých lokalitách a na distribuovaných pracovištích, připojení lokálních sítí do globálních sítí
 • správa, provoz, opravy a upgrade počítačové sítě, síťových zařízení, telefonní sítě a ústředen, zařízení pro mobilní a bezdrátovou komunikaci

Komplexní podpora výuky

[garant: RNDr. Dana Čermáková]

 • nasazení a správa aplikací pro podporu výuky
 • tvorba a správa “image“ pro koncové stanice v kancelářích, učebnách a studovnách
 • správa a provoz virtuálních desktopů

Podpora koncových stanic a uživatelů v areálu Žižkov

[garant: Jakub Vorel, MBA]

 • správa a provoz počítačových učeben a studoven
 • poskytování konzultací uživatelům ve vymezeném rozsahu
 • instalace „image“ na koncové stanice a podpora provozu při využívání prostředků výpočetní a komunikační techniky v majetku VŠE
 • opravy a vyřazení nakoupených zařízení
 • administrace ID karet

Podpora koncových stanic a uživatelů v areálu Jižní Město

[garant: Ing. Michal Dočekal]

 • správa a provoz počítačových učeben a studoven
 • poskytování konzultací uživatelům ve vymezeném rozsahu a podporu uživatelům při využívání prostředků výpočetní a komunikační techniky v majetku VŠE
 • opravy a vyřazení nakoupených zařízení

Řešení a podpora spolupráce v Office365

[garant: RNDr. Dana Čermáková]

 • využití nástojů Sharepoint, Teams, Forms, Exchange
 • vytvoření společné útvarové, nebo týmové platformy pro sdílení a výměnu dokumentů
 • zabezpečené řešení pro sdílení dokumentů s řízením přístupů
 • správa sdílených stránek

Bezpečnost a ochrana dat

[garant: Ing. Luboš Pavlíček]

 • zajištění souladu s legislativou pro oblast bezpečnost a ochrana dat
 • řízení zabezpečení informačních systémů a počítačové sítě VŠE
 • správa a bezpečné ověřování uživatelů, řízení přístupu uživatelů (studentů a zaměstnanců) k dostupným informacím potřebným k výkonu jejich funkce, činností a ke studiu, zejména prostřednictvím zabezpečeného připojení do lokálních a globálních informačních sítí
 • audit bezpečnosti a ochrany dat

Aplikační a systémová podpora

[garant: Ing. Eva Šestáková Cirkvová]

 • služby elektronické pošty
 • systémové zabezpečení chodu informačních systémů VŠE
 • správa a provoz fyzických i virtuálních serverů a serverových komplexů, monitorovacích systémů, datových úložišť a zálohovacích systémů
 • zajištění cloud computing

Centrální správa síťového prostředí

[garant: RNDr. Dana Čermáková]

 • provoz a správa adresářových služeb (Active Directory)
 • provoz a správa tiskových služeb
 • provoz a správa virtualizační platformy (VMWare)

Proces pořízení HW, SW a služeb

[garant: Ing. Dana Václavíková]

 • nákup prostředků výpočetní a komunikační techniky, síťových zařízení
 • nákup programového vybavení a souvisejících služeb
 • zajištění licenční politiky

Provoz počítačové sítě v Jindřichově Hradci zajišťuje Centrum informačních technologií Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze.