Přihlášení přes NIA do studijního systému

1. Přínosy přihlášení pomocí Identity občana

Při přihlášení pomocí Identity občana stát garantuje bezpečné a zaručené ověření totožnosti. Používá se např. pro podání daňového přiznání, pro přihlášení do Portálu občana a k dalším službám. Od října 2023 se lze pomocí Identity občana přihlásit i do studijního systému VŠE.
NIA - přihlášení přes identitu občana
Výhody pro uživatele studijního systému:

 • další způsob vícefaktorového přihlášení do studijního systému
 • uživatel přihlášený pomocí Identity občana si může změnit zapomenuté heslo či znovu nastavit dvoufaktorovou autentizaci
 • přihlášení pomocí Identity občana bude dostupné i po absolvování studia (nebude tak nutné si nadále pamatovat školní přihlašovací údaje)

Při prvním přihlášení pomocí Identity občana musíte zadat i přihlašovací údaje do InSIS – tím se účty spárují.


Uchazeči se mohou při podání přihlášky rovněž přihlásit Identitou občana. Poté se do přihlášky předvyplní poskytnuté údaje jako Jméno, Příjmení či Adresa bydliště.

Další informace k Identitě občana najdete na www.identitaobcana.cz – portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). Přes tento portál probíhá přihlašování, na tomto portálu si můžete založit ověření Identity občana pomocí Mobilního klíče eGovermentu. Pro uživatele je přehlednější informační stránku MojeID, kde si můžete zřídit jiný způsob ověření.

2. Přihlášení pomocí Identity občana, spárování účtů

Při prvním přihlášení proběhne spárování účtů – přihlásíte se přes Identitu občana a následně zadáte přihlašovací údaje do InSIS. Spárování účtů probíhá jen při prvním přihlášení. Přibližně v Q1 2024 nebude pro většinu studentů potřeba – spárování proběhne na pozadí pomocí ověření údajů vůči registru obyvatel.

Jednotlivé kroky přihlášení:

 1. Na přihlašovací stránce vyberete možnost Identita občana (NIA).
  NIA - přihlášení přes identitu občana
 2. Vyberete si způsob ověření – Mobilní klíč eGovermentu, eObčanka, NIA ID (Jméno, Heslo, SMS), IIG – International ID Gateway, I.CA identita s kartou Starcos či MojeID (dvě metody).
 3. Objeví se dotaz na poskytnutí atributů Jméno, Příjmení a Datum narození – při prvním přihlášení doporučuji je povolit, při dalších nejsou potřeba.
 4. Jste přihlášeni do studijního systému – při prvním přihlášení proběhne ještě spárování účtů.
  NIA - spárování v InSIS

3. Přihlášení pomocí Identity občana při podání přihlášky ke studiu

Uchazeči se mohou při podání přihlášky ke studiu přihlásit přes Identitu občana.
NIA - podání přihlášky
Odlišnosti proti přihlášení do studijního systému:

 • Poskytnuté atributy (Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa bydliště, …) se předvyplní v přihlášce.
 • Zatím nedochází ke spárování účtů – plánujeme spárování na pozadí dle registru obyvatel, přibližně v Q1 2024.

Identita občana není podporována u přihlášek na kurzy či u přihlášky na U3V.

4. Proč chybí přihlášení přes bankovní účet?

NIA - chybí bankovní identita.Přihlášení přes účet v bance (přes bankovní identitu) je placená služba. Výjimku mají informační systémy veřejné správy, např. podání daňového přiznání či přihlášení k datovým schránkám. Studijní systém na vysoké škole výjimku nemá.

Zřiďte si jiný (další) způsob přihlášení – lze to udělat i on-line. Doporučujeme Mobilní klíč eGovermentu či účet MojeID, neboť u zahraničních služeb (např. europass) se můžete ověřit pouze pomocí těchto dvou možností či pomocí eObčanky. eObčanka ale potřebuje čtečku čipových karet.

NIA - mobilní klíč egovermentu
Mobilní klíč eGovermentu používá stejnojmennou mobilní aplikaci, pomocí které skenujete zobrazený QR kód. Při zřízení se můžete ověřit pomocí jiného způsobu přihlášení k NIA, přes datovou schránku či fyzickým ověřením na CzechPoint.

NIA - MojeID
MojeID používá buď mobilní aplikaci či USB FIDO2 klíč. Při založení účtu se lze ověřit fyzicky na CzechPoint, on-line přes jiný způsob ověření Identity občana (mimo bankovní účet) či přes datovou schránku (zde včetně přihlášení přes bankovní účet). Návod je na https://www.mojeid.cz/cs/verejna-sprava/navod/.

5. Uživatelé ze zahraničí

Uživatelé s povolením k pobytu či s vízem na více než 3 měsíce se mohou hlásit stejně jako občané ČR – mohou používat Mobilní klíč eGovermentu, MojeID i další možnosti s výjimkou eObčanky. Podrobněji viz https://info.identitaobcana.cz/foreigners/default.aspx.


Občané většiny zemí EU se mohou hlásit též svou národní identitou přes mezinárodní bránu. Může být omezen počet atributů, které mohou předat při přihlášení.