Užitečné informace pro studenty

Výsledky registrací předmětů

Ve sloupci Zápis se po automatizovaném zápise objeví rozpis času, který jste si zvolili – předmět Vám byl přidělen. Pokud v tomto sloupci vidíte Dosud nevyhodnoceno, automatizovaný zápis daného kola buď ještě nebyl dokončen nebo Váš předmět spadá do jiné než právě vyhodnocované třídy, a tedy i do jiného kola zápisu (tudíž ještě nemohl být vyhodnocen). Pokud se Vám ve sloupci Zápis objeví Nepřiděleno, pak Vám daný předmět nebyl přidělen. Stav Nepřiděleno získáte pro celý předmět i v případě, že Vám nebylo přiděleno pouze cvičení (z kapacitních důvodů) a přednáška Vám přidělena byla, či naopak. Pro přidělení předmětu je potřeba získat místo jak na přednášce, tak na cvičení (pokud předmět má jen přednášku nebo jen cvičení, přidělení obojího se Vás netýká).

 

Dokumentový server

Po přihlášení do studijního systému InSIS se zobrazuje v modré liště nahoře odkazový přístup do Office365, počet nových dokumentů na dokumentovém serveru a počet úkolů. Při rozkliknutí dokumentů se dostanete do složky Nové dokumenty, kde se zobrazí pouze dokumenty, které dosud nebyly otevřeny . U každého dokumentu (po rozkliknutí lupy ve sloupci Zobrazit) je uveden název složky, ve které je uložen a ve které jej lze později dohledat přes Strom dokumentů. Záložka Strom dokumentů přehledně zobrazuje všechny složky a podsložky dokumentového serveru.

 

Komentáře k úkolům

V Portálu studenta se nachází aplikace Odevzdávárny. Ta slouží k odevzdávání prací a projektů řešených v jednotlivých předmětech. Podrobnější informace o odevzdávárně je možné zobrazit po kliknutí na ikonu  ve sloupci Podrobnosti. Právě pod touto ikonou se skrývá i text od vyučujícího, jenž nám k danému dokumentu může napsat. Dále se komentáře mohou vyskytovat i v Listu záznamníku učitele nacházejícího se také v Portálu studenta. Tato aplikace zobrazuje studentům informace evidované a zpřístupňované vyučujícími o jejich docházce, aktivitách ve výuce a vyhodnocení e-testů. Záleží jen na vyučujících, zda budou možnosti elektronické docházky a poskytnutých archů k hodnocení prací studentů a jejich aktivity na cvičeních využívat a údaje zveřejňovat.

 

Kontrola plánu

V Portálu studenta naleznete také aplikaci Kontrola plánu, která Vám umožňuje kontrolu Vašich studijních povinností. Vaše studijní povinnosti jsou dány studijním plánem, který v průběhu studia plníte. V sekci Skupiny předmětů pro celý plán vidíte jednotlivé skupiny předmětů a jejich výčet společně s dalšími informacemi. Přes odkaz Zobrazit všechny předměty plánu lze zobrazit celý plán studia. Ne všechny předměty zde zobrazené však musíte odstudovat, ukáží se Vám totiž všechny předměty, z kterých si můžete v rámci registrací vybírat a červený text Vás informuje, kolik kreditů z dané skupiny musíte povinně odstudovat.

Každá skupina předmětů má indikaci jejího splnění v podobě značky:  – splněno a  – nesplněno.


V rámci studijního systému InSIS existuje nápověda k jednotlivým aplikacím a záložkám, která se nachází v pravém horním rohu a je vyobrazena pomocí otazníku. Doporučujeme tuto nápovědu používat, jelikož obsahuje cenné informace sloužící k lepší orientaci a porozumění systému.