Další návody a informace

Práce s elektronickou poštou odtud dále Pošta v Office 365, v InSIS, přesměrování pošty,..
Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) Informace o studiu, zájmové kurzy, mimosemestrální kurzy
Oddělení zahraničních styků (OZS) Guides and Handbooks
Fakulta financí a účetnictví Studijní informace
Fakulta mezinárodních vztahů Studijní informace, Manuál prváka, videonávody
Fakulta podnikohospodářská Studijní web MyFPH
Fakulta informatiky a statistiky Intranet pro studenty a zaměstnance FIS
Národohospodářská fakulta Studijní informace, Manuál pro studium
Univerzita třetího věku Návody pro studijní informační systém
Dokumentový server InSIS složka Návody pro uživatele
Práce s InSIS Hledání v InSIS a jeho přizpůsobení pro potřeby uživatele