Opravy a servis techniky

1. Obecné informace

Opravy a údržba výpočetní techniky je realizována  na Žižkově převážně vlastními pracovníky oddělení helpdesk a Oddělení provozu výpočetní techniky v areálu Jižní Město a dále pak dodavatelským způsobem, pokud rozsah, složitost a dostupnost náhradních dílů přesahují vlastní možnosti. Záruční opravy jsou zajišťovány na základě uzavřených kupních smluv s dodavateli. V případě neuznaných záručních reklamací a pozáručních oprav techniky, zajistí Centrum informatiky odhad ceny opravy společně s doporučením, zda je oprava finančně efektivní či nikoli.

2. Jak předat techniku k diagnostice/opravě závady [menu]
  1. Pokud si nejste jisti, zda se na danou techniku ještě vztahuje záruka, kontaktujte osobu, která je v rámci Vaší katedry/útvaru pověřena evidencí majetku (typicky sekretariát) za účelem zjištění data pořízení daného hardwaru
  2. Dodejte zařízení (včetně nezbytného příslušenství) na oddělení helpdesk nebo na Oddělení provozu výpočetní techniky v areálu Jižní Město.
  3. Pracovníci Centra informatiky Vás po provedení diagnostiky závady kontaktují. Pokud odstranění závady vyžaduje výměnu komponentů, případně zásah autorizovaného servisu, budete informování o předpokládané ceně opravy.
  4. Pro placené opravy je zároveň nutné vyplnit elektronickou žádanku a dodat řádně vyplněnou interní žádanku do Centra infromatiky (kancelář SB 18)

3. Doporučení v případě poruchy [menu]
  • V případě počítačů, externích disků a dalších nosičů dat důrazně doporučujeme zařízení bezodkladně po projevení závady přestat používat a odpojit od napájení. Další používání snižuje pravděpodobnost obnovy Vašich dat.
  • Neprovádějte opravu svépomocí, jednak se vystavujete riziku úrazu a zároveň se jedná o spolehlivý způsob jak opravitelnou závadu převést do kategorie neopravitelných.
  • Nákupy výpočetní techniky konzultujte s Centrem informatiky, naši pracovníci Vám s výběrem ochotně pomohou a vyhnete se tak nákupu exotického hardwaru, jehož možnosti opravy a dostupnost náhradních dílů je nízká či žádná.
  • Autor: Helpdesk
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: