ID karty


1. Aktuálně

Zřízení identifikační karty pro studenty – pouze online objednávání

 • Návod na online objednání identifikační karty pro studenty naleznete zde.

 

Výdej identifikačních karet pro studenty prvních ročníků

Výdej objednaných identifikačních karet bude probíhat od 5.září 2022. Info o provozní době a místě výdeje naleznete zde.

 

Revalidační známky s platností 12/2023

Revlidační známky ISIC s platností 12/2023 nejsou prozatím k dispozici. Zahájení prodeje je plánováno na přelom měsíce září a října. Přesné datum zahájení obdrží všichni studenti, kteří mají na revalidační známku ISIC 12/2023 nárok, v rámci hromadného informačního emailu. Revalidační známku není nutné předem objednávat, VŠE revalidační známku zajistila pro všechny uživatele karet ISIC na VŠE. Cena revalidační známky ISIC 12/2023 byla stnovenana 250,- Kč/kus.

 


2. Kontaktní informace [menu]

Pracoviště Správa identifikačních karet:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov (mapa, plánek areálu)
místnost: SB 22
telefon: +420 224 09 5831
email: karty[zavináč]vse.cz

Provozní doba od 5.září 2022 do 16.prosince 2022*:

(Výroba a výdej MIK,prodej revalidačních známek, dobíjení elektronické peněženky MIK)

Pro zřízení nové identifikační karty využijte možnost online objednání identifikační karty ( návod zde ) Možnost využít online objednání karty mají studenti všech ročníků studia na VŠE.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Správa ID karet 9:30 – 12:00

12:30 – 15:00

Pouze výdej objednaných identifikačních karet ( info zde)

9:30 – 12:00

12:30 – 15:00

Pouze výdej objednaných identifikačních karet ( info zde)

10:00 – 12:00

(bez výdeje objednaných studentských ID karet )

9:30 – 12:00

12:30 – 15:00

Pouze výdej objednaných identifikačních karet ( info zde)

zavřeno

*mimo dny připadající na státní svátky, rektorské a děkanské dny.


3. Typy karet [menu]

Typy a ceny identifikačních karet vydávaných Vysokou školou ekonomickou v Praze:

id0 Studentská čipová karta (290,- Kč)
ISIC_VSE_1.1  Studentská čipová karta s licencí ISIC ( 370,-Kč)
id02  Zaměstnanecká čipová karta (zdarma)
 ITIC_VSE_1.1  Zaměstnanecká čipová karta s licencí ITIC (180,- Kč)
 id4  Čipová karta pro externí čtenáře knihovny (250,- Kč)
 id6  Čipová karta pro studenty Univerzity třetího věku( 100,- Kč )
Čipová karta pro studenty Celoživotního vzdělávání (290,- Kč)

4. Náplň činnosti [menu]

Pracoviště Správa identifikačních karet řeší:
 • výrobu a výdej nových multifunkčních identifikačních karet (MIK) všem studentům a zaměstnancům školy
 • výrobu a výdej nových MIK externím zaměstnancům školy a externím čtenářům
 • veškeré problémy spojené s funkčností MIK
 • prodlužování platnosti MIK s licencemi ISIC a ITIC
 • dobíjení elektronické peněženky MIK

5. Možnosti využití ID karet [menu]

Bezkontaktní karta má dvě základní oblasti použití:

1) vizuální – jako průkaz příslušnosti k VŠE (student, zaměstnanec, externí čtenář, externí osoba, aj.)
2) čipová – práva a služby spojené s užíváním čipu

Možnosti využití:

 • elektronická peněženka (platby za kopírování, tisky, apod.)
 • průkaz ISIC/ITIC
 • výdej jídel v menze
 • výpůjčky v knihovně VŠE
 • výdej inicializačních hesel pro přístup do počítačové sítě
 • autorizace uživatele pro přístup do počítačové sítě
 • vstup do chráněných prostor objektu (počítačové učebny, knihovna, atp.)
 • administrátorská privilegia pro provoz jednotlivých služeb (potvrzování půjček v šatnách, vydávání karet, příjem plateb apod.)

Možnosti dalšího rozšiřování jsou nadále otevřené (vjezdy na parkoviště, vstup do kolejí VŠE, apod.)

Z toho plyne poměrně vysoký potenciál zneužitelnosti karty při její defraudaci.

V případě ztráty nebo odcizení Vaší karty proto okamžitě o této skutečnosti informujte pracoviště správy identifikačních karet, které bezodkladně provede zablokování karty a další potřebná opatření proti zneužití karty.

Tamtéž se, prosíme, obracejte s dalšími problémy, např. poškození karty, nefunkčnost či výdej duplikátu. V případě poškození karty její životnost rychle klesá, proto si nezapomeňte včas zařídit vydání nové karty.
Karta může být nefunkční, i když není viditelně poškozená (např. po vystavení vysokému tlaku, ohýbání, kroucení či nepřiměřeným teplotám).

Děkujeme za spolupráci a doufáme, že Vám bude karta dlouho sloužit k Vaší plné spokojenosti.


6. Další zdroje informací [menu]

7. Informace pro první ročníky [menu]

Zřízení identifikační karty pro nově nastupující studenty.

Návod na zřízení identifikační karty naleznete zde.

 

8. Formulář pro vydání karty ISIC [menu]

Pro pořízení identifikační karty s licencí ISIC není vyžadován žádný formulář. Vše potřebné provedete online v informačním systému InSIS. Podrobný návod, jak získat identifikační kartu naleznete zde

9. Nová fotografie v InSIS [menu]

Studentům a zaměstnancům bylo umožněno vložit si do informačního systému InSIS vlastní fotografii, která slouží výhradně pro identifiakci.

Vložit novou fotografii je umožněno pouze aktivním studentům a zaměstnancům.

Věnujte zvýšenou pozornost požadavkům, které jsou na vzhled a kritéria fotografie kladeny:

 • Do systému InSIS je možné vložit pouze fotografii ve formátu JPEG o maximální velikosti 5 MB
 • Fotografie musí odpovídat současné podobě osoby a zobrazuje jej v předním čelném pohledu
 • Fotografie zabírá pouze!! celou hlavu s částí ramen
 • Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy
 • Hlava nesmí být natočena na žádnou stranu, ani celá fotografie
 • Na fotografii nesmí být odlesky dioptrických brýlí
 • Brýle s tmavými skly nejsou povoleny, výjimka je možná pouze u nevidomých osob
 • Fotografie nesmí být rozmazaná a musí mít použitelnou velikost
 • Pozadí fotografie musí být jednotné, nejlépe v provedení bílého, modrého nebo světle šedivého odstínu
 • Fotografie nesmí být dále upravena pomocí speciálních programů ( Photoshop, Zoner, atd.)

Na fotografii jsou kladeny stejné požadavky jako např. na fotografii, kterou máte na OP, ŘP či cestovním pasu.

V případě, že Vám byla Správcem systému zamítnuta vámi vložená fotografie, nesplňovala jednu nebo více podmínek pro její využití v informačním systému InSIS  a pro výrobu identifikační karty.

10. Výdej objednaných karet [menu]

Výdej objednaných karet bude probíhat od pondělí 5.září 2022. Studenti, kteří obdrželi informační email o vyhotovení karty, si ji mohou vyzvednout na Žižkově ve výdejním okénku nacházejícím se vedle posluchárny RB 101 při průchodu z budovy Italská do Rajské budovy. (plánek zde)

Provozní doba od 5.září 2022:

 • pondělí: 9:30 – 12:00 ; 12:30 – 15:00
 • úterý: 9:30 – 12:00 ; 12:30 – 15:00
 • čtvrtek: 9:30 – 12:00 ; 12:30 – 15:00

Studenti Fakulty managementu v Jindřichově Hradci

Karty pro studenty Fakulty managementu budou odesílány do Jindřichova Hradce (při objednávce online)  a budou k vyzvednutí na Oddělení podpory odborných činností , 2. patro, číslo dveří 234.

Aktuální provozní dobu naleznete ZDE


11. Informace pro akademické pracovníky a zaměstnance [menu]

Výroba a výdej identifiakčních karet pro akademické pracovníky a zaměstnance VŠE zůstává zachována v nezměněné podobě. O kartu je možné i nadále žádat osobně na pracovišti Správy ID karet v jeho provozní době. Vaše dotazy a doplňující otázky Vám rádi zodpovíme na tel. lince 5831, případně na emailové adrese karty@vse.cz , kde je možné domluvit individuální vydání karty.

Akademičtí pracovníci a zaměstnanci mají při vstupu na pracoviště Správy ID karet přednost před studenty a ostatními žadateli o kartu.

Revalidační známky pro karty ITIC je možné získat na stejném místě. Cena revalidační známky ITIC je stanovena na 180,- Kč/kus a její zaplacení lze na výdejním místě provést pouze platební kartou. Platba v hotovosti není akceptována!!!

 

12.Revalidační známky ISIC 12/2022 [menu]

V období od 1.7.2022 do 31.8.2022 probíhá doprodej revalidačních známek 12/2022 na místnosti 22SB na Správě ID karet. Provozní dobu naleznete zde.

Studenti Fakulty managementu v Jindřichově Hradci

Studenti Fakulty managementu mohou k zakoupení revalidační známky od 11.října využít provozní dobu Oddělení podpory odborných činností – https://fm.vse.cz/oddeleni/edicni-a-audiovizualni-sluzby/

Cena revalidační známky 12/2022 byla stanovena na 250,-Kč/kus a její zaplacení bude umožněno na prodejním místě pouze v hotovosti. Nelze provést platbu kartou. Pro zrychlení odbavení si prosím připravte finanční hotovost v uvedené výši.