ID karty


1. Aktuálně

Dodatečné objednání revalidační známky ISIC 12/2021

Studenti, kteří si revalidační známku ISIC 12/2021 neobjednali pomocí e-průzkumu InSIS v jarních měsících, tak mohou dodatečně učinit pomocí emailové objednávky zaslané na adresu karty@vse.cz.

Dodatečné objednání revalidační známky mohou provést pouze studenti prezenční formy bakalářského a magisterského studia. Studenti kombinované formy studia nemají na licenci ISIC nárok.

Emailová objednávka musí být zaslaná ze školní emailové adresy žadatele. Předmět emailu musí být uveden jako:   Žádost o dodatečné objednání revalidační známky ISIC 12/2021

Na požadavky zaslané z jiné něž školní emailové adresy nebude brán zřetel, stejně tak na dotazy, které budou součástí objednávkového emailu. Případné dotazy prosím směřujte zvlášť na adresu karty@vse.cz.

Text dopisu již může být koncipován jako klasická žádost, např.: Žádám tímto o dodatečné objednání revalidační známky ISIC 12/2021 apod.

Systém dodatečného objednání revalidační známky bude provozován po dobu vyhlášeného nouzového stavu s ohledem na epidemiologickou situaci a vyhlašování restriktivních opatření vládou ČR, které nebudou umožnovat volný prodej revalidačních známek. Jakmile stav věci dovolí volný prodej, bude tento systém dodatečného objednání ukončen.

Cena dodatečně objednané revalidační známky je stanovena na 250,-Kč/kus.

Platba za dodatečně objednanou revalidační známku se provádí v místě výdeje a lze ji provést pouze platební kartou.

Dodatečně objednanou revalidační známku si žadatel bude moci vyzvednout v úředních hodinách výdeje známek (umístění výdeje známek a provozní doba je uvedena zde )

 

FAQ

 • Odpovědi na často kladené otázky naleznete zde

Zřízení identifikační karty pro studenty – pouze online objednávání

 • Návod na online objednání identifikační karty pro studenty naleznete zde.

Aktivace průkazu ISIC k získávání slev

Vážené držitelky, vážení držitelé průkazu ISIC,

s novým akademickým rokem bychom Vás chtěli informovat o aktivaci průkazu ISIC na www.mujisic.cz, který dává průkazu ISIC nové funkcionality.

Po on-line aktivaci, která trvá přibližně 30 sekund, získáte:

 • možnost účastnit se soutěží o vstupenky na akce a festivaly, slevové poukázky, permanentky do SKI areálů nebo zajímavé produkty od ISIC partnerů
 • přehled o nejnovějších poskytovatelích slev
 • exkluzivní nabídky slev dostupným pouze s průkazem ISIC
 • informaci o platnosti sjednaného ISIC cestovního pojištění

Pro využití všech výhod je nutno průkaz aktivovat na webové stránce www.mujisic.cz.


2. Kontaktní informace [menu]

Pracoviště Správa identifikačních karet:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov (mapa, plánek areálu)
místnost: SB 22
telefon: +420 224 09 5831
email: karty[zavináč]vse.cz

Provozní doba od 15.února 2021 do 16.května 2021:
(Výroba a výdej MIK,prodej revalidačních známek, dobíjení elektronické peněženky MIK)

 

Pro zřízení nové identifikační karty využijte možnost online objednání identifikační karty ( návod zde ) Možnost využít online objednání karty mají studenti všech ročníků studia na VŠE.

V uvedenou otevírací dobu bude Správa ID karet vyřizovat pouze požadavky, které se netýkají zřízení nové karty!!! – pro žádost o novou kartu využijte možnosti online objednání.

Výdej objednaných a dodatečně objednaných revalidačních známek probíhá na výdejním okénku vedle RB 101 (více info zde),  Správa ID karet nebude v úředních hodinách výdej známek zajišťovat!!!

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Správa ID karet zavřeno  

10:00 – 11:30

12:30 – 14:00

pouze výdej objednaných karet

zavřeno  

10:00 – 11:30

12:30 – 14:00

pouze výdej objednaných karet

zavřeno

*mimo dny připadající na státní svátky, rektorské a děkanské dny.

 

 


3. Typy karet [menu]

Typy a ceny identifikačních karet vydávaných Vysokou školou ekonomickou v Praze:

id0 Studentská čipová karta (290,- Kč)
ISIC_VSE_1.1  Studentská čipová karta s licencí ISIC ( 370,-Kč)
id02  Zaměstnanecká čipová karta (zdarma)
 ITIC_VSE_1.1  Zaměstnanecká čipová karta s licencí ITIC (180,- Kč)
 id4  Čipová karta pro externí čtenáře knihovny (250,- Kč)
 id6  Čipová karta pro studenty Univerzity třetího věku( 100,- Kč )

4. Náplň činnosti [menu]

Pracoviště Správa identifikačních karet řeší:
 • výrobu a výdej nových multifunkčních identifikačních karet (MIK) všem studentům a zaměstnancům školy
 • výrobu a výdej nových MIK externím zaměstnancům školy a externím čtenářům
 • veškeré problémy spojené s funkčností MIK
 • prodlužování platnosti MIK s licencemi ISIC a ITIC
 • dobíjení elektronické peněženky MIK

5. Možnosti využití ID karet [menu]

Bezkontaktní karta má dvě základní oblasti použití:

1) vizuální – jako průkaz příslušnosti k VŠE (student, zaměstnanec, externí čtenář, externí osoba, aj.)
2) čipová – práva a služby spojené s užíváním čipu

Možnosti využití:

 • elektronická peněženka (platby za kopírování, tisky, apod.)
 • průkaz ISIC/ITIC
 • výdej jídel v menze
 • výpůjčky v knihovně VŠE
 • výdej inicializačních hesel pro přístup do počítačové sítě
 • autorizace uživatele pro přístup do počítačové sítě
 • vstup do chráněných prostor objektu (počítačové učebny, knihovna, atp.)
 • administrátorská privilegia pro provoz jednotlivých služeb (potvrzování půjček v šatnách, vydávání karet, příjem plateb apod.)

Možnosti dalšího rozšiřování jsou nadále otevřené (vjezdy na parkoviště, vstup do kolejí VŠE, apod.)

Z toho plyne poměrně vysoký potenciál zneužitelnosti karty při její defraudaci.

V případě ztráty nebo odcizení Vaší karty proto okamžitě o této skutečnosti informujte pracoviště správy identifikačních karet, které bezodkladně provede zablokování karty a další potřebná opatření proti zneužití karty.

Tamtéž se, prosíme, obracejte s dalšími problémy, např. poškození karty, nefunkčnost či výdej duplikátu. V případě poškození karty její životnost rychle klesá, proto si nezapomeňte včas zařídit vydání nové karty.
Karta může být nefunkční, i když není viditelně poškozená (např. po vystavení vysokému tlaku, ohýbání, kroucení či nepřiměřeným teplotám).

Děkujeme za spolupráci a doufáme, že Vám bude karta dlouho sloužit k Vaší plné spokojenosti.


6. Další zdroje informací [menu]

7. Informace pro první ročníky [menu]

Zřízení identifikační karty pro nově nastupující studenty.

Návod na zřízení identifikační karty naleznete zde.

 

8. Formulář pro vydání karty ISIC [menu]

Formulář je nutné odevzdat vyplněný až při samotném vyzvednutí vyrobené karty. Stáhnout  a vytisknout si jej můžete zde

 

9. Nová fotografie v InSIS [menu]

Studentům a zaměstnancům bylo umožněno vložit si do informačního systému InSIS vlastní fotografii, která slouží výhradně pro identifiakci.

Vložit novou fotografii je umožněno pouze aktivním studentům a zaměstnancům.

Věnujte zvýšenou pozornost požadavkům, které jsou na vzhled a kritéria fotografie kladeny:

 • Do systému InSIS je možné vložit pouze fotografii ve formátu JPEG o maximální velikosti 5 MB
 • Fotografie musí odpovídat současné podobě osoby a zobrazuje jej v předním čelném pohledu
 • Fotografie zabírá pouze!! celou hlavu s částí ramen
 • Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy
 • Hlava nesmí být natočena na žádnou stranu, ani celá fotografie
 • Na fotografii nesmí být odlesky dioptrických brýlí
 • Brýle s tmavými skly nejsou povoleny, výjimka je možná pouze u nevidomých osob
 • Fotografie nesmí být rozmazaná a musí mít použitelnou velikost
 • Pozadí fotografie musí být jednotné, nejlépe v provedení bílého, modrého nebo světle šedivého odstínu
 • Fotografie nesmí být dále upravena pomocí speciálních programů ( Photoshop, Zoner, atd.)

Na fotografii jsou kladeny stejné požadavky jako např. na fotografii, kterou máte na OP, ŘP či cestovním pasu.

V případě, že Vám byla Správcem systému zamítnuta vámi vložená fotografie, nesplňovala jednu nebo více podmínek pro její využití v informačním systému InSIS  a pro výrobu identifikační karty.

10. Výdej objednaných karet [menu]

Výdej karet bude nadále probíhat od 4.ledna 2021. Studenti, kteří obdrželi informační email o vyhotovení karty, si ji mohou vyzvednout na Žižkově v kanceláři Správy ID karet na místnosti 22SB v úřední hodiny.(plánek zde)

 • úterý:          10:00 – 11:30 ; 12:30 – 14:00
 • čtvrtek:       10:00 – 11:30 ; 12:30 – 14:00

V případě vydání karty ISIC je při převzetí zároveň nutné odevzdat vyplněný formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který naleznete zde.

 

Studenti Fakulty managementu v Jindřichově Hradci

Karty pro studenty Fakulty managementu budou odesílány do Jindřichova Hradce (při objednávce online) budou k vyzvednutí na edičním oddělení, 2. patro, číslo dveří 235.

 • pondělí:      9:00 – 11:00  13:00–15:00
 • úterý:          9:00 – 11:00  13:00–15:00
 • středa:        9:00 – 11:00  13:00–15:00
 • čtvrtek:       9:00 – 11:00  13:00–15:00
 • pátek:         9:00 – 11:00

Při soustředění kombinovaného studia

 • pátek:  9:00 – 11:00  13:00–18:00
 • sobota: 9:00 – 13:00

V případě vydání karty ISIC je při převzetí zároveň nutné odevzdat vyplněný formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který naleznete zde.

 

11. Informace pro akademické pracovníky a zaměstnance [menu]

Výroba a výdej identifiakčních karet pro akademické pracovníky a zaměstnance VŠE zůstává zachována v nezměněné podobě. O kartu je možné i nadále žádat osobně na pracovišti Správy ID karet v jeho provozní době. Vaše dotazy a doplňující otázky Vám rádi zodpovíme na tel. lince 5831, případně na emailové adrese karty@vse.cz , kde je možné domluvit individuální vydání karty.

Akademičtí pracovníci a zaměstnanci mají při vstupu na pracoviště Správy ID karet přednost před studenty a ostatními žadateli o kartu.

Revalidační známky pro karty ITIC je možné získat na stejném místě výdeje známek ISIC,  na Žižkově ve výdejním okénku nacházejícím se vedle posluchárny RB 101 při průchodu z budovy Italská do Rajské budovy. (plánek zde) a nikoliv na Správě ID karet jako v minulých letech!!! Cena revalidační známky ITIC je stanovena na 180,- Kč/kus a její zaplacení lze na výdejním místě provést pouze platební kartou. Platba v hotovosti nebude vzhledem k epidemiologické situaci akceptována!!!

 

12.Výdej objednaných a dodatečně objednaných revalidačních známek [menu]

Studenti, kteří si revalidační známku ISIC 12/2021 neobjednali pomocí e-průzkumu InSIS v jarních měsících, tak mohou dodatečně učinit ( návod naleznete zde )

Výdej objednaných a dodatečně objednaných revalidačních známek probíhá na Žižkově ve výdejním okénku nacházejícím se vedle posluchárny RB 101 při průchodu z budovy Italská do Rajské budovy (plánek zde) a nikoliv na Správě ID karet jako v minulých letech!!!

Prodejní doba platná od 18.1.2021 :

 • pondělí: 9:00 – 13:00
 • středa: 12:00 – 16:00

*mimo dny připadající na státní svátky, rektorské a děkanské dny.

Cena objednané revalidační známky 12/2021 je stanovena na 230,- Kč/kus, cena dodatečně objednané revalidační známky 12/2021 je stanovena na 250,-Kč/kus a její zaplacení lze na výdejním místě provést pouze platební kartou. Platba v hotovosti nebude vzhledem k epidemiologické situaci akceptována!!!

Opatření v souvislosti s Covid19:

 • Dodržujte doporučené rozestupy v minimální délce 2 metry
 • Vstup do vnitřních prostor VŠE je povolen pouze v roušce nebo jiné ochraně zakrývající ústa a nos
 • Před výdejním místem mohou být v jeden okamžik maximálně 2 osoby

Žádáme Vás o dodržování výše uvedených pravidel a upozorňujeme, že jste také povinni (i v kontaktu s Centrem informatiky) dodržovat aktuální opatření rektorky přijaté v návaznosti na usnesení vlády ČR uvedená na hlavní stránce VŠE v Praze (www.vse.cz). V případě jejich porušování budeme nuceni výdej revalidačních známek dočasně ukončit.

Studenti Fakulty managementu v Jindřichově Hradci

Studenti Fakulty managementu si mohou vyzvednout objednanou revalidační známku přímo v Jindřichově Hradci. Výdej zajišťuje Ediční oddělení.  Více info naleznete zde.