ID karty


1. Aktuálně

Změna provozní doby výdeje ID karet a výdeje objednaných a dodatečně objednaných revalidačních známek v období hlavních prázdnin ( 1.7.2021 – 3.9.2021)

S účinností od 1.července 2021 dochází ke změně provozní doby oddělení Správy ID karet pro výdej objednaných karet a zároveň ke změně provozní doby výdeje objednaných a dodatečně objednaných revalidačních známek.

 • Aktuální provozní dobu výdeje objednaných identifikačních karet naleznete ZDE.
 • Aktuální provozní dobu výdeje objednaných a dodatečně objednaných revalidačních známek naleznete ZDE.

 

Dodatečné objednání revalidační známky ISIC 12/2021

Studenti, kteří si revalidační známku ISIC 12/2021 neobjednali pomocí e-průzkumu InSIS v jarních měsících, tak mohou dodatečně učinit pomocí emailové objednávky zaslané na adresu karty@vse.cz.

Dodatečné objednání revalidační známky mohou provést pouze studenti prezenční formy bakalářského a magisterského studia. Studenti kombinované formy studia nemají na licenci ISIC nárok.

Emailová objednávka musí být zaslaná ze školní emailové adresy žadatele. Předmět emailu musí být uveden jako:   Žádost o dodatečné objednání revalidační známky ISIC 12/2021

Na požadavky zaslané z jiné něž školní emailové adresy nebude brán zřetel, stejně tak na dotazy, které budou součástí objednávkového emailu. Případné dotazy prosím směřujte zvlášť na adresu karty@vse.cz.

Text dopisu již může být koncipován jako klasická žádost, např.: Žádám tímto o dodatečné objednání revalidační známky ISIC 12/2021 apod.

Cena dodatečně objednané revalidační známky je stanovena na 250,-Kč/kus.

Platba za dodatečně objednanou revalidační známku se provádí v místě výdeje a lze ji provést pouze platební kartou.

FAQ

 • Odpovědi na často kladené otázky naleznete zde

Zřízení identifikační karty pro studenty – pouze online objednávání

 • Návod na online objednání identifikační karty pro studenty naleznete zde.

Aktivace průkazu ISIC k získávání slev

Vážené držitelky, vážení držitelé průkazu ISIC,

s novým akademickým rokem bychom Vás chtěli informovat o aktivaci průkazu ISIC na www.mujisic.cz , který dává průkazu ISIC nové funkcionality.

Po on-line aktivaci, která trvá přibližně 30 sekund, získáte:

 • možnost účastnit se soutěží o vstupenky na akce a festivaly, slevové poukázky, permanentky do SKI areálů nebo zajímavé produkty od ISIC partnerů
 • přehled o nejnovějších poskytovatelích slev
 • exkluzivní nabídky slev dostupným pouze s průkazem ISIC
 • informaci o platnosti sjednaného ISIC cestovního pojištění

Pro využití všech výhod je nutno průkaz aktivovat na webové stránce www.mujisic.cz.


2. Kontaktní informace [menu]

Pracoviště Správa identifikačních karet:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov (mapa, plánek areálu)
místnost: SB 22
telefon: +420 224 09 5831
email: karty[zavináč]vse.cz

Provozní doba od 1.července 2021* do 3.září 2021 :

(Výroba a výdej MIK,prodej revalidačních známek, dobíjení elektronické peněženky MIK)

 

Pro zřízení nové identifikační karty využijte možnost online objednání identifikační karty ( návod zde ) Možnost využít online objednání karty mají studenti všech ročníků studia na VŠE.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Správa ID karet zavřeno  

10:00 – 11:30

12:30 – 14:00

otevřeno pouze v následující dny:

13.7.2021

27.7.2021

10.8.2021

24.8.2021

 

10:00 – 11:30

12:30 – 14:00

otevřeno pouze v následující dny:

14.7.2021

28.7.2021

11.8.2021

25.8.2021

zavřeno zavřeno

*mimo dny připadající na státní svátky, rektorské a děkanské dny.

 

 


3. Typy karet [menu]

Typy a ceny identifikačních karet vydávaných Vysokou školou ekonomickou v Praze:

id0 Studentská čipová karta (290,- Kč)
ISIC_VSE_1.1  Studentská čipová karta s licencí ISIC ( 370,-Kč)
id02  Zaměstnanecká čipová karta (zdarma)
 ITIC_VSE_1.1  Zaměstnanecká čipová karta s licencí ITIC (180,- Kč)
 id4  Čipová karta pro externí čtenáře knihovny (250,- Kč)
 id6  Čipová karta pro studenty Univerzity třetího věku( 100,- Kč )
Čipová karta pro studenty Celoživotního vzdělávání (290,- Kč)

4. Náplň činnosti [menu]

Pracoviště Správa identifikačních karet řeší:
 • výrobu a výdej nových multifunkčních identifikačních karet (MIK) všem studentům a zaměstnancům školy
 • výrobu a výdej nových MIK externím zaměstnancům školy a externím čtenářům
 • veškeré problémy spojené s funkčností MIK
 • prodlužování platnosti MIK s licencemi ISIC a ITIC
 • dobíjení elektronické peněženky MIK

5. Možnosti využití ID karet [menu]

Bezkontaktní karta má dvě základní oblasti použití:

1) vizuální – jako průkaz příslušnosti k VŠE (student, zaměstnanec, externí čtenář, externí osoba, aj.)
2) čipová – práva a služby spojené s užíváním čipu

Možnosti využití:

 • elektronická peněženka (platby za kopírování, tisky, apod.)
 • průkaz ISIC/ITIC
 • výdej jídel v menze
 • výpůjčky v knihovně VŠE
 • výdej inicializačních hesel pro přístup do počítačové sítě
 • autorizace uživatele pro přístup do počítačové sítě
 • vstup do chráněných prostor objektu (počítačové učebny, knihovna, atp.)
 • administrátorská privilegia pro provoz jednotlivých služeb (potvrzování půjček v šatnách, vydávání karet, příjem plateb apod.)

Možnosti dalšího rozšiřování jsou nadále otevřené (vjezdy na parkoviště, vstup do kolejí VŠE, apod.)

Z toho plyne poměrně vysoký potenciál zneužitelnosti karty při její defraudaci.

V případě ztráty nebo odcizení Vaší karty proto okamžitě o této skutečnosti informujte pracoviště správy identifikačních karet, které bezodkladně provede zablokování karty a další potřebná opatření proti zneužití karty.

Tamtéž se, prosíme, obracejte s dalšími problémy, např. poškození karty, nefunkčnost či výdej duplikátu. V případě poškození karty její životnost rychle klesá, proto si nezapomeňte včas zařídit vydání nové karty.
Karta může být nefunkční, i když není viditelně poškozená (např. po vystavení vysokému tlaku, ohýbání, kroucení či nepřiměřeným teplotám).

Děkujeme za spolupráci a doufáme, že Vám bude karta dlouho sloužit k Vaší plné spokojenosti.


6. Další zdroje informací [menu]

7. Informace pro první ročníky [menu]

Zřízení identifikační karty pro nově nastupující studenty.

Návod na zřízení identifikační karty naleznete zde.

 

8. Formulář pro vydání karty ISIC [menu]

Formulář je nutné odevzdat vyplněný až při samotném vyzvednutí vyrobené karty. Stáhnout  a vytisknout si jej můžete zde

 

9. Nová fotografie v InSIS [menu]

Studentům a zaměstnancům bylo umožněno vložit si do informačního systému InSIS vlastní fotografii, která slouží výhradně pro identifiakci.

Vložit novou fotografii je umožněno pouze aktivním studentům a zaměstnancům.

Věnujte zvýšenou pozornost požadavkům, které jsou na vzhled a kritéria fotografie kladeny:

 • Do systému InSIS je možné vložit pouze fotografii ve formátu JPEG o maximální velikosti 5 MB
 • Fotografie musí odpovídat současné podobě osoby a zobrazuje jej v předním čelném pohledu
 • Fotografie zabírá pouze!! celou hlavu s částí ramen
 • Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy
 • Hlava nesmí být natočena na žádnou stranu, ani celá fotografie
 • Na fotografii nesmí být odlesky dioptrických brýlí
 • Brýle s tmavými skly nejsou povoleny, výjimka je možná pouze u nevidomých osob
 • Fotografie nesmí být rozmazaná a musí mít použitelnou velikost
 • Pozadí fotografie musí být jednotné, nejlépe v provedení bílého, modrého nebo světle šedivého odstínu
 • Fotografie nesmí být dále upravena pomocí speciálních programů ( Photoshop, Zoner, atd.)

Na fotografii jsou kladeny stejné požadavky jako např. na fotografii, kterou máte na OP, ŘP či cestovním pasu.

V případě, že Vám byla Správcem systému zamítnuta vámi vložená fotografie, nesplňovala jednu nebo více podmínek pro její využití v informačním systému InSIS  a pro výrobu identifikační karty.

10. Výdej objednaných karet [menu]

Studenti, kteří obdrželi informační email o vyhotovení karty, si ji mohou vyzvednout na Žižkově v kanceláři Správy ID karet na místnosti 22SB v úřední hodiny.(plánek zde)

 • Provozní doba Správy ID karet v období od 1.července 2021 do 3.září 2021 je uvedena zde

V případě vydání karty ISIC je při převzetí zároveň nutné odevzdat vyplněný formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který naleznete zde.

 

Studenti Fakulty managementu v Jindřichově Hradci

Karty pro studenty Fakulty managementu budou odesílány do Jindřichova Hradce (při objednávce online) budou k vyzvednutí na edičním oddělení, 2. patro, číslo dveří 235.

 

Aktuální provozní dobu naleznete ZDE.

 

V případě vydání karty ISIC je při převzetí zároveň nutné odevzdat vyplněný formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který naleznete zde.

 

11. Informace pro akademické pracovníky a zaměstnance [menu]

Výroba a výdej identifiakčních karet pro akademické pracovníky a zaměstnance VŠE zůstává zachována v nezměněné podobě. O kartu je možné i nadále žádat osobně na pracovišti Správy ID karet v jeho provozní době. Vaše dotazy a doplňující otázky Vám rádi zodpovíme na tel. lince 5831, případně na emailové adrese karty@vse.cz , kde je možné domluvit individuální vydání karty.

Akademičtí pracovníci a zaměstnanci mají při vstupu na pracoviště Správy ID karet přednost před studenty a ostatními žadateli o kartu.

Revalidační známky pro karty ITIC je možné získat na stejném místě. Cena revalidační známky ITIC je stanovena na 180,- Kč/kus a její zaplacení lze na výdejním místě provést pouze platební kartou. Platba v hotovosti není akceptována!!!

 

12.Výdej objednaných a dodatečně objednaných revalidačních známek [menu]

Studenti, kteří si revalidační známku ISIC 12/2021 neobjednali pomocí e-průzkumu InSIS v jarních měsících, tak mohou dodatečně učinit ( návod naleznete zde )

S účinností od 1. července do 31.srpna 2021 se výdej objednaných a dodatečně objednaných revalidačních známek ISIC 12/2021 přesouvá do prostor Správy ID karet na místnosti 22SB Žižkov.

Aktuální provozní dobu Správy ID karet naleznete ZDE

Cena objednané revalidační známky 12/2021 je stanovena na 230,- Kč/kus, cena dodatečně objednané revalidační známky 12/2021 je stanovena na 250,-Kč/kus a její zaplacení lze na výdejním místě provést pouze platební kartou. Platba v hotovosti nebude vzhledem k epidemiologické situaci akceptována!!!

Studenti Fakulty managementu v Jindřichově Hradci

Studenti Fakulty managementu si mohou vyzvednout objednanou revalidační známku přímo v Jindřichově Hradci. Výdej zajišťuje Ediční oddělení.  Více info naleznete zde.