ID karty


1. Aktuálně

FAQ

Odpovědi na často kladené otázky naleznete zde

Zřízení identifikační karty pro nově nastupující studenty – online objednávání a výdej prodlouženo do 30.listopadu 2020

Návod na online objednání identifikační karty pro studenty naleznete zde.

     Revalidační známky 12/2021

Výdej objednaných revalidačních známek bude zahájen 19.října 2020. Více informací zde.

!! V pondělí 16.11.2020 je výdej revalidačních známek zrušen !!

Studenti, kteří si svoji revalidační známku neobjednali, si ji budou moci zakoupit ve volném prodeji. Zahájení volného prodeje se předpokládá na přelomu listopadu a prosince. Přesné datum zahájení bude s dostatečným předstihem zveřejněno zde a na informačním panelu před Správou ID karet.

Aktivace průkazu ISIC k získávání slev

Vážené držitelky, vážení držitelé průkazu ISIC,

s novým akademickým rokem bychom Vás chtěli informovat o aktivaci průkazu ISIC na www.mujisic.cz, který dává průkazu ISIC nové funkcionality.

Po on-line aktivaci, která trvá přibližně 30 sekund, získáte:

 • možnost účastnit se soutěží o vstupenky na akce a festivaly, slevové poukázky, permanentky do SKI areálů nebo zajímavé produkty od ISIC partnerů
 • přehled o nejnovějších poskytovatelích slev
 • exkluzivní nabídky slev dostupným pouze s průkazem ISIC
 • informaci o platnosti sjednaného ISIC cestovního pojištění

Pro využití všech výhod je nutno průkaz aktivovat na webové stránce www.mujisic.cz.


2. Kontaktní informace [menu]

Pracoviště Správa identifikačních karet:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov (mapa, plánek areálu)
místnost: SB 22
telefon: +420 224 09 5831
email: karty[zavináč]vse.cz

Provozní doba od 31.srpna 2020 do 30.listopadu 2020:
(Výroba a výdej MIK,prodej revalidačních známek, dobíjení elektronické peněženky MIK)

 

Pro zřízení nové identifikační karty využijte od 21.8.2020 do 30.11.2020 možnost online objednání identifikační karty ( návod zde ) Možnost využít online objednání karty mají studenti všech ročníků studia na VŠE.

V uvedenou otevírací dobu bude Správa ID karet vyřizovat pouze požadavky, které se netýkají zřízení nové karty!!! – pro žádost o novou kartu využijte možnosti online objednání

Výdej objednaných revalidačních známek probíhá na výdejním okénku vedle RB 101 v uvedené časy (více info zde),  Správa ID karet nebude v úředních hodinách výdej známek zajišťovat!!!

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Správa ID karet zavřeno 10:00 – 11:30

12:30 – 14:00

 

zavřeno 10:00 – 11:30

12:30 – 14:00

 

zavřeno

*mimo dny připadající na státní svátky, rektorské a děkanské dny.

 

 


3. Typy karet [menu]

Typy a ceny identifikačních karet vydávaných Vysokou školou ekonomickou v Praze:

id0 Studentská čipová karta (290,- Kč)
ISIC_VSE_1.1  Studentská čipová karta s licencí ISIC ( 370,-Kč)
id02  Zaměstnanecká čipová karta (zdarma)
 ITIC_VSE_1.1  Zaměstnanecká čipová karta s licencí ITIC (180,- Kč)
 id4  Čipová karta pro externí čtenáře knihovny (250,- Kč)
 id6  Čipová karta pro studenty Univerzity třetího věku( 100,- Kč )

4. Náplň činnosti [menu]

Pracoviště Správa identifikačních karet řeší:
 • výrobu a výdej nových multifunkčních identifikačních karet (MIK) všem studentům a zaměstnancům školy
 • výrobu a výdej nových MIK externím zaměstnancům školy a externím čtenářům
 • veškeré problémy spojené s funkčností MIK
 • prodlužování platnosti MIK s licencemi ISIC a ITIC
 • dobíjení elektronické peněženky MIK

5. Možnosti využití ID karet [menu]

Bezkontaktní karta má dvě základní oblasti použití:

1) vizuální – jako průkaz příslušnosti k VŠE (student, zaměstnanec, externí čtenář, externí osoba, aj.)
2) čipová – práva a služby spojené s užíváním čipu

Možnosti využití:

 • elektronická peněženka (platby za kopírování, tisky, apod.)
 • průkaz ISIC/ITIC
 • výdej jídel v menze
 • výpůjčky v knihovně VŠE
 • výdej inicializačních hesel pro přístup do počítačové sítě
 • autorizace uživatele pro přístup do počítačové sítě
 • vstup do chráněných prostor objektu (počítačové učebny, knihovna, atp.)
 • administrátorská privilegia pro provoz jednotlivých služeb (potvrzování půjček v šatnách, vydávání karet, příjem plateb apod.)

Možnosti dalšího rozšiřování jsou nadále otevřené (vjezdy na parkoviště, vstup do kolejí VŠE, apod.)

Z toho plyne poměrně vysoký potenciál zneužitelnosti karty při její defraudaci.

V případě ztráty nebo odcizení Vaší karty proto okamžitě o této skutečnosti informujte pracoviště správy identifikačních karet, které bezodkladně provede zablokování karty a další potřebná opatření proti zneužití karty.

Tamtéž se, prosíme, obracejte s dalšími problémy, např. poškození karty, nefunkčnost či výdej duplikátu. V případě poškození karty její životnost rychle klesá, proto si nezapomeňte včas zařídit vydání nové karty.
Karta může být nefunkční, i když není viditelně poškozená (např. po vystavení vysokému tlaku, ohýbání, kroucení či nepřiměřeným teplotám).

Děkujeme za spolupráci a doufáme, že Vám bude karta dlouho sloužit k Vaší plné spokojenosti.


6. Další zdroje informací [menu]

7. Informace pro první ročníky [menu]

Zřízení identifikační karty pro nově nastupující studenty.

Návod na zřízení identifikační karty naleznete zde.

 

8. Formulář pro vydání karty ISIC [menu]

Formulář je nutné odevzdat vyplněný až při samotném vyzvednutí vyrobené karty. Stáhnout  a vytisknout si jej můžete zde

 

9. Nová fotografie v InSIS [menu]

Studentům a zaměstnancům bylo umožněno vložit si do informačního systému InSIS vlastní fotografii, která slouží výhradně pro identifiakci.

Vložit novou fotografii je umožněno pouze aktivním studentům a zaměstnancům.

Věnujte zvýšenou pozornost požadavkům, které jsou na vzhled a kritéria fotografie kladeny:

 • Do systému InSIS je možné vložit pouze fotografii ve formátu JPEG o maximální velikosti 5 MB
 • Fotografie musí odpovídat současné podobě osoby a zobrazuje jej v předním čelném pohledu
 • Fotografie zabírá pouze!! celou hlavu s částí ramen
 • Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy
 • Hlava nesmí být natočena na žádnou stranu, ani celá fotografie
 • Na fotografii nesmí být odlesky dioptrických brýlí
 • Brýle s tmavými skly nejsou povoleny, výjimka je možná pouze u nevidomých osob
 • Fotografie nesmí být rozmazaná a musí mít použitelnou velikost
 • Pozadí fotografie musí být jednotné, nejlépe v provedení bílého, modrého nebo světle šedivého odstínu
 • Fotografie nesmí být dále upravena pomocí speciálních programů ( Photoshop, Zoner, atd.)

Na fotografii jsou kladeny stejné požadavky jako např. na fotografii, kterou máte na OP, ŘP či cestovním pasu.

V případě, že Vám byla Správcem systému zamítnuta vámi vložená fotografie, nesplňovala jednu nebo více podmínek pro její využití v informačním systému InSIS  a pro výrobu identifikační karty.

10. Výdej objednaných karet [menu]

Výdej karet bude nadále probíhat od úterý 20.října do 30.listopadu 2020. Studenti, kteří obdrželi informační email o vyhotovení karty, si ji mohou vyzvednout na Žižkově v kanceláři Správy ID karet na místnosti 22SB v úřední hodiny.(plánek zde)

 • úterý:          10:00 – 11:30 ; 12:30 – 14:00
 • čtvrtek:       10:00 – 11:30 ; 12:30 – 14:00

V případě vydání karty ISIC je při převzetí zároveň nutné odevzdat vyplněný formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který naleznete zde.

 

Studenti Fakulty managementu v Jindřichově Hradci

Karty pro studenty Fakulty managementu budou odesílány do Jindřichova Hradce (při objednávce online) budou k vyzvednutí na edičním oddělení, 2. patro, číslo dveří 235.

 • pondělí:      9:00 – 11:00  13:00–15:00
 • úterý:          9:00 – 11:00  13:00–15:00
 • středa:        9:00 – 11:00  13:00–15:00
 • čtvrtek:       9:00 – 11:00  13:00–15:00
 • pátek:         9:00 – 11:00

Při soustředění kombinovaného studia

 • pátek:  9:00 – 11:00  13:00–18:00
 • sobota: 9:00 – 13:00

V případě vydání karty ISIC je při převzetí zároveň nutné odevzdat vyplněný formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který naleznete zde.

 

11. Informace pro akademické pracovníky a zaměstnance [menu]

Výroba a výdej identifiakčních karet pro akademické pracovníky a zaměstnance VŠE zůstává zachována v nezměněné podobě. O kartu je možné i nadále žádat osobně na pracovišti Správy ID karet v jeho provozní době. Vaše dotazy a doplňující otázky Vám rádi zodpovíme na tel. lince 5831, případně na emailové adrese karty@vse.cz , kde je možné domluvit individuální vydání karty.

Akademičtí pracovníci a zaměstnanci mají při vstupu na pracoviště Správy ID karet přednost před studenty a ostatními žadateli o kartu.

 

12.Výdej objednaných revalidačních známek [menu]

Výdej objednaných revalidačních známek bude zahájen 19.října 2020. Výdej revalidačních známek bude probíhat na Žižkově ve výdejním okénku nacházejícím se vedle posluchárny RB 101 při průchodu z budovy Italská do Rajské budovy. (plánek zde) a nikoliv na Správě ID karet jako v minulých letech!!!

Provozní a prodejní doba:

 • pondělí: 9:00 – 13:00   !! V pondělí 16.11.2020 je výdej revalidačních známek zrušen !!
 • středa: 12:00 – 16:00
 • pátek: 9:00 – 13:00

*mimo dny připadající na státní svátky, rektorské a děkanské dny.

 

Cena objednané revalidační známky 12/2021 je stanovena na 230,- Kč/kus a její zaplacení lze na výdejním místě provést pouze platební kartou. Platba v hotovosti nebude vzhledem k epidemiologické situaci akceptována!!!

Opatření v souvislosti s Covid19:

 • Dodržujte doporučené rozestupy v minimální délce 2 metry
 • Vstup do vnitřních prostor VŠE je povolen pouze v roušce nebo jiné ochraně zakrývající ústa a nos
 • Před výdejním místem mohou být v jeden okamžik maximálně 2 osoby

Žádáme Vás o dodržování výše uvedených pravidel a upozorňujeme, že jste také povinni (i v kontaktu s Centrem informatiky) dodržovat aktuální opatření rektorky přijaté v návaznosti na usnesení vlády ČR uvedená na hlavní stránce VŠE v Praze (www.vse.cz). V případě jejich porušování budeme nuceni výdej revalidačních známek dočasně ukončit.

Revalidačních známek bylo na kalendářní rok 2021 objednáno dostatečné množství, které 100% pokryje požadavky všech majitelů ID karet VŠE s licencí ISIC, kteří si známku objednali. Není tedy opravdu nutné, pokoušet se známku vyzvednout okamžitě v den zahájení výdeje a tvořit zde velké fronty. Pokuste se prosím pružně reagovat na situaci před prodejním místem, abyste zde nemuseli trávit příliš mnoho vašeho času a hlavně nebyly porušeny opatření v souvislosti s Covid19.

Studenti Fakulty managementu v Jindřichově Hradci

Studenti Fakulty managementu si mohou vyzvednout objednanou revalidační známku přímo v Jindřichově Hradci. Výdej zajišťuje Ediční oddělení.  Více info naleznete zde.