ID karty


1. Aktuálně

Zřízení identifikační karty pro nově nastupující studenty.

V současné chvíli je dokončována možnost získat identifikační kartu pro nově nastupující ročníky online procesem. Studentům bude umožněno do systému vložit vlastní fotografii ( dle definovaných požadavků) a po jejím schválení administrátory VŠE, bude možné si na základě typu studia, ke kterému byl student přijat, zvolit i typ identifikační karty. Platbu bude možné uhradit přes platební bránu InSIS. Po dokončení platby bude karta následně vyhotovena a student bude na tuto skutečnost upozorněn a bude vyzván k jejímu vyzvednutí. Při výdeji ID karty bude prováděno ztotožnění studenta s fotografií a daty uvedených na ID kartě. K jejímu vyzvednutí bude tedy student potřebovat průkaz totožnosti ( OP, ŘP nebo cestovní pas ).

Zprovoznění systému online požadavků na ID karty předpokládáme do 15. srpna 2020. O této skutečnosti budou studenti informováni emailem a informace bude zveřejněna i zde na webových stránkách společně s návodem jak postupovat.

Aktivace průkazu ISIC k získávání slev

Vážené držitelky, vážení držitelé průkazu ISIC,

s novým akademickým rokem bychom Vás chtěli informovat o aktivaci průkazu ISIC na www.mujisic.cz, který dává průkazu ISIC nové funkcionality.

Po on-line aktivaci, která trvá přibližně 30 sekund, získáte:

 • možnost účastnit se soutěží o vstupenky na akce a festivaly, slevové poukázky, permanentky do SKI areálů nebo zajímavé produkty od ISIC partnerů
 • přehled o nejnovějších poskytovatelích slev
 • exkluzivní nabídky slev dostupným pouze s průkazem ISIC
 • informaci o platnosti sjednaného ISIC cestovního pojištění

Pro využití všech výhod je nutno průkaz aktivovat na webové stránce www.mujisic.cz.

 

 


2. Kontaktní informace [menu]

Pracoviště Správa identifikačních karet:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov (mapa, plánek areálu)
místnost: SB 22
telefon: +420 224 09 5831
email: karty[zavináč]vse.cz

Provozní doba od 29.června 2020 do odvolání*:
(Výroba a výdej MIK,prodej revalidačních známek, dobíjení elektronické peněženky MIK)

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Správa ID karet zavřeno 10:00 – 11:30

12:30 – 14:00

30.6.2020

14.7.2020

28.7.2020

11.8.2020

25.8.2020

zavřeno 10:00 – 11:30

12:30 – 14:00

2.7.2020

16.7.2020

30.7.2020

13.8.2020

27.8.2020

zavřeno

*mimo dny připadající na státní svátky, rektorské a děkanské dny.

 

 


3. Typy karet [menu]

Typy a ceny identifikačních karet vydávaných Vysokou školou ekonomickou v Praze:

id0 Studentská čipová karta (290,- Kč)
ISIC_VSE_1.1  Studentská čipová karta s licencí ISIC ( 370,-Kč)
id02  Zaměstnanecká čipová karta (zdarma)
 ITIC_VSE_1.1  Zaměstnanecká čipová karta s licencí ITIC (180,- Kč)
 id4  Čipová karta pro externí čtenáře knihovny (250,- Kč)
 id6  Čipová karta pro studenty Univerzity třetího věku( 100,- Kč )
Externí osoby ( 290,- Kč )

4. Náplň činnosti [menu]
Pracoviště Správa identifikačních karet řeší:
 • výrobu a výdej nových multifunkčních identifikačních karet (MIK) všem studentům a zaměstnancům školy
 • výrobu a výdej nových MIK externím zaměstnancům školy a externím čtenářům
 • veškeré problémy spojené s funkčností MIK
 • prodlužování platnosti MIK s licencemi ISIC a ITIC
 • dobíjení elektronické peněženky MIK
 • obsluhu a provoz inverzního bankomatu

5. Možnosti využití ID karet [menu]

Bezkontaktní karta má dvě základní oblasti použití:

1) vizuální – jako průkaz příslušnosti k VŠE (student, zaměstnanec, externí čtenář, externí osoba, aj.)
2) čipová – práva a služby spojené s užíváním čipu

Možnosti využití:

 • elektronická peněženka (platby za kopírování, tisky, apod.)
 • průkaz ISIC/ITIC
 • výdej jídel v menze
 • výpůjčky v knihovně VŠE
 • výdej inicializačních hesel pro přístup do počítačové sítě
 • autorizace uživatele pro přístup do počítačové sítě
 • vstup do chráněných prostor objektu (počítačové učebny, knihovna, atp.)
 • administrátorská privilegia pro provoz jednotlivých služeb (potvrzování půjček v šatnách, vydávání karet, příjem plateb apod.)

Možnosti dalšího rozšiřování jsou nadále otevřené (vjezdy na parkoviště, vstup do kolejí VŠE, apod.)

Z toho plyne poměrně vysoký potenciál zneužitelnosti karty při její defraudaci.

V případě ztráty nebo odcizení Vaší karty proto okamžitě o této skutečnosti informujte pracoviště správy identifikačních karet, které bezodkladně provede zablokování karty a další potřebná opatření proti zneužití karty.

Tamtéž se, prosíme, obracejte s dalšími problémy, např. poškození karty, nefunkčnost či výdej duplikátu. V případě poškození karty její životnost rychle klesá, proto si nezapomeňte včas zařídit vydání nové karty.
Karta může být nefunkční, i když není viditelně poškozená (např. po vystavení vysokému tlaku, ohýbání, kroucení či nepřiměřeným teplotám).

Děkujeme za spolupráci a doufáme, že Vám bude karta dlouho sloužit k Vaší plné spokojenosti.


6. Další zdroje informací [menu]

7. Informace pro první ročníky [menu]

Zřízení identifikační karty pro nově nastupující studenty.

V současné chvíli je dokončována možnost získat identifikační kartu pro nově nastupující ročníky online procesem. Studentům bude umožněno do systému vložit vlastní fotografii ( dle definovaných požadavků) a po jejím schválení administrátory VŠE, bude možné si na základě typu studia, ke kterému byl student přijat, zvolit i typ identifikační karty. Platbu bude možné uhradit přes platební bránu InSIS. Po dokončení platby bude karta následně vyhotovena a student bude na tuto skutečnost upozorněn a bude vyzván k jejímu vyzvednutí. Při výdeji ID karty bude prováděno ztotožnění studenta s fotografií a daty uvedených na ID kartě. K jejímu vyzvednutí bude tedy student potřebovat průkaz totožnosti ( OP, ŘP nebo cestovní pas ).

Zprovoznění systému online požadavků na ID karty předpokládáme do 15. srpna 2020. O této skutečnosti budou studenti informováni emailem a informace bude zveřejněna i zde na webových stránkách společně s návodem jak postupovat.