ID karty


1. Aktuálně

Akceptace průkazu ISIC při nákupu kupónu MHD / ISIC card in public transport

V posledních dnech byly zaznamenány potíže při nákupu kupónů MHD s využitím karty ISIC na kamenných prodejních místech DPP.

Pro bezstarostný a rychlý nákup zlevněného kupónu v Praze doporučujeme vždy využít e-shopu PID Lítačka nebo mobilní aplikace PID Lítačka.

Máte tak jistotu, že ať máte ISIC vydaný jakoukoliv školou, studentská sleva vám bude vždy uznána. Nákupem v on-line shopu navíc ušetříte čas ve frontách a kdykoliv budete moct své časové jízdenky jednoduše prodloužit.

Zakoupený kupón si navíc můžete nahrát kromě Lítačky také na svou platební kartu (VISA/MasterCard) nebo In-kartu Českých drah. ISIC stačí zadat jen jednou při registraci a dál už se o nic nestaráte.

Průkaz ISIC je v pražské MHD akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, pouze však v období 09/20xx10/20xx+1.


In recent days, difficulties have been encountered in purchasing public transport coupons using an ISIC card at DPP outlets.

For easy and quick purchase of discount ticket in Prague we recommend to always use PID Lítačka e-shop or PID Lítačka mobile application.

So you can be sure that no matter which school you have ISIC from, the student discount will always be recognized. Buying it in an online shop also saves time in queues and whenever you can simply prolong your time tickets.

You can also download the purchased coupon to your credit card (VISA / MasterCard) or Czech Railways In-Karta card. You only need to enter your ISIC once at registration and you don’t care about anything anymore.

The ISIC card is accepted in Prague public transport always for the duration of the school / academic year, but only in the period 09 / 20xx to 10 / 20xx + 1.

 

Aktivace průkazu ISIC k získávání slev

Vážené držitelky, vážení držitelé průkazu ISIC,

s novým akademickým rokem bychom Vás chtěli informovat o aktivaci průkazu ISIC na www.mujisic.cz, který dává průkazu ISIC nové funkcionality.

Po on-line aktivaci, která trvá přibližně 30 sekund, získáte:

 • možnost účastnit se soutěží o vstupenky na akce a festivaly, slevové poukázky, permanentky do SKI areálů nebo zajímavé produkty od ISIC partnerů
 • přehled o nejnovějších poskytovatelích slev
 • exkluzivní nabídky slev dostupným pouze s průkazem ISIC
 • informaci o platnosti sjednaného ISIC cestovního pojištění

Pro využití všech výhod je nutno průkaz aktivovat na webové stránce www.mujisic.cz.

 

 


2. Kontaktní informace [menu]

Pracoviště Správa identifikačních karet:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov (mapa, plánek areálu)
místnost: SB 22
telefon: +420 224 09 5831
email: karty[zavináč]vse.cz

Provozní doba od 18.května 2020 do odvolání*:
(Výroba a výdej MIK,prodej revalidačních známek, dobíjení elektronické peněženky MIK)

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Správa ID karet 10:00 – 12:30

13:00 – 16:00

10:00 – 12:30

13:00 – 16:00

10:00 – 12:30

13:00 – 16:00

10:00 – 12:30

13:00 – 16:00

10:00 – 13:00

*mimo dny připadající na státní svátky, rektorské a děkanské dny.

 


3. Typy karet [menu]

Typy a ceny identifikačních karet vydávaných Vysokou školou ekonomickou v Praze:

id0 Studentská čipová karta (290,- Kč)
ISIC_VSE_1.1  Studentská čipová karta s licencí ISIC ( 370,-Kč)
id02  Zaměstnanecká čipová karta (zdarma)
 ITIC_VSE_1.1  Zaměstnanecká čipová karta s licencí ITIC (180,- Kč)
 id4  Čipová karta pro externí čtenáře knihovny (250,- Kč)
 id6  Čipová karta pro studenty Univerzity třetího věku( 100,- Kč )
Externí osoby ( 290,- Kč )

4. Náplň činnosti [menu]
Pracoviště Správa identifikačních karet řeší:
 • výrobu a výdej nových multifunkčních identifikačních karet (MIK) všem studentům a zaměstnancům školy
 • výrobu a výdej nových MIK externím zaměstnancům školy a externím čtenářům
 • veškeré problémy spojené s funkčností MIK
 • prodlužování platnosti MIK s licencemi ISIC a ITIC
 • dobíjení elektronické peněženky MIK
 • obsluhu a provoz inverzního bankomatu

5. Možnosti využití ID karet [menu]

Bezkontaktní karta má dvě základní oblasti použití:

1) vizuální – jako průkaz příslušnosti k VŠE (student, zaměstnanec, externí čtenář, externí osoba, aj.)
2) čipová – práva a služby spojené s užíváním čipu

Možnosti využití:

 • elektronická peněženka (platby za kopírování, tisky, apod.)
 • průkaz ISIC/ITIC
 • výdej jídel v menze
 • výpůjčky v knihovně VŠE
 • výdej inicializačních hesel pro přístup do počítačové sítě
 • autorizace uživatele pro přístup do počítačové sítě
 • vstup do chráněných prostor objektu (počítačové učebny, knihovna, atp.)
 • administrátorská privilegia pro provoz jednotlivých služeb (potvrzování půjček v šatnách, vydávání karet, příjem plateb apod.)

Možnosti dalšího rozšiřování jsou nadále otevřené (vjezdy na parkoviště, vstup do kolejí VŠE, apod.)

Z toho plyne poměrně vysoký potenciál zneužitelnosti karty při její defraudaci.

V případě ztráty nebo odcizení Vaší karty proto okamžitě o této skutečnosti informujte pracoviště správy identifikačních karet, které bezodkladně provede zablokování karty a další potřebná opatření proti zneužití karty.

Tamtéž se, prosíme, obracejte s dalšími problémy, např. poškození karty, nefunkčnost či výdej duplikátu. V případě poškození karty její životnost rychle klesá, proto si nezapomeňte včas zařídit vydání nové karty.
Karta může být nefunkční, i když není viditelně poškozená (např. po vystavení vysokému tlaku, ohýbání, kroucení či nepřiměřeným teplotám).

Děkujeme za spolupráci a doufáme, že Vám bude karta dlouho sloužit k Vaší plné spokojenosti.


6. Další zdroje informací [menu]

7. Informace pro první ročníky [menu]