ID karty


1. Aktuálně

Revalidační známky 12/2020

Prodej objednaných revalidačních známek ISIC 12/2020 bude zahájen dne 4.října 2019 od 10:00 hodin na Správě ID karet na místnosti 22SB.

Termín zahájení volného prodeje ( neobjednaných revalidačních známek ) nebyl doposud stanoven. Předpokládá se zahájení na přelomu listopadu a prosince. Pro přesnější informace sledujte web Centra Informatiky a informační nástěnku před Správou ID karet.

Aktivace průkazu ISIC k získávání slev

Vážené držitelky, vážení držitelé průkazu ISIC,

s novým akademickým rokem bychom Vás chtěli informovat o aktivaci průkazu ISIC na www.mujisic.cz, který dává průkazu ISIC nové funkcionality.

Po on-line aktivaci, která trvá přibližně 30 sekund, získáte:

 • možnost účastnit se soutěží o vstupenky na akce a festivaly, slevové poukázky, permanentky do SKI areálů nebo zajímavé produkty od ISIC partnerů
 • přehled o nejnovějších poskytovatelích slev
 • exkluzivní nabídky slev dostupným pouze s průkazem ISIC
 • informaci o platnosti sjednaného ISIC cestovního pojištění

Pro využití všech výhod je nutno průkaz aktivovat na webové stránce www.mujisic.cz.

 

 


2. Kontaktní informace [menu]

Pracoviště Správa identifikačních karet:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov (mapa, plánek areálu)
místnost: SB 22
telefon: +420 224 09 5831
email: karty[zavináč]vse.cz

Provozní doba od 16.9. do 13.12.2019*:
(Výroba a výdej MIK,prodej revalidačních známek, dobíjení elektronické peněženky MIK)

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Správa ID karet 10:00 – 12:30

13:00 – 16:00

10:00 – 12:30

13:00 – 16:00

10:00 – 12:30

13:00 – 16:00

10:00 – 12:30

13:00 – 16:00

10:00 – 13:00

*mimo dny připadající na státní svátky, rektorské a děkanské dny.

 


3. Typy karet [menu]

Typy a ceny identifikačních karet vydávaných Vysokou školou ekonomickou v Praze:

id0 Studentská čipová karta (290,- Kč)
ISIC_VSE_1.1  Studentská čipová karta s licencí ISIC ( 370,-Kč)
id02  Zaměstnanecká čipová karta (zdarma)
 ITIC_VSE_1.1  Zaměstnanecká čipová karta s licencí ITIC (180,- Kč)
 id4  Čipová karta pro externí čtenáře knihovny (250,- Kč)
 id6  Čipová karta pro studenty Univerzity třetího věku( 100,- Kč )
Externí osoby ( 290,- Kč )

4. Náplň činnosti [menu]
Pracoviště Správa identifikačních karet řeší:
 • výrobu a výdej nových multifunkčních identifikačních karet (MIK) všem studentům a zaměstnancům školy
 • výrobu a výdej nových MIK externím zaměstnancům školy a externím čtenářům
 • veškeré problémy spojené s funkčností MIK
 • prodlužování platnosti MIK s licencemi ISIC a ITIC
 • dobíjení elektronické peněženky MIK
 • obsluhu a provoz inverzního bankomatu

5. Možnosti využití ID karet [menu]

Bezkontaktní karta má dvě základní oblasti použití:

1) vizuální – jako průkaz příslušnosti k VŠE (student, zaměstnanec, externí čtenář, externí osoba, aj.)
2) čipová – práva a služby spojené s užíváním čipu

Možnosti využití:

 • elektronická peněženka (platby za kopírování, tisky, apod.)
 • průkaz ISIC/ITIC
 • výdej jídel v menze
 • výpůjčky v knihovně VŠE
 • výdej inicializačních hesel pro přístup do počítačové sítě
 • autorizace uživatele pro přístup do počítačové sítě
 • vstup do chráněných prostor objektu (počítačové učebny, knihovna, atp.)
 • administrátorská privilegia pro provoz jednotlivých služeb (potvrzování půjček v šatnách, vydávání karet, příjem plateb apod.)

Možnosti dalšího rozšiřování jsou nadále otevřené (vjezdy na parkoviště, vstup do kolejí VŠE, apod.)

Z toho plyne poměrně vysoký potenciál zneužitelnosti karty při její defraudaci.

V případě ztráty nebo odcizení Vaší karty proto okamžitě o této skutečnosti informujte pracoviště správy identifikačních karet, které bezodkladně provede zablokování karty a další potřebná opatření proti zneužití karty.

Tamtéž se, prosíme, obracejte s dalšími problémy, např. poškození karty, nefunkčnost či výdej duplikátu. V případě poškození karty její životnost rychle klesá, proto si nezapomeňte včas zařídit vydání nové karty.
Karta může být nefunkční, i když není viditelně poškozená (např. po vystavení vysokému tlaku, ohýbání, kroucení či nepřiměřeným teplotám).

Děkujeme za spolupráci a doufáme, že Vám bude karta dlouho sloužit k Vaší plné spokojenosti.


6. Další zdroje informací [menu]

7. Informace pro první ročníky [menu]

Náhradní termín focení studentů prvních ročníků

Studenti, kteří se nenechali vyfotit na identifikační kartu v řádném termínu zápisů jejich fakulty, mohou tak učinit v náhradních termínech na místnosti SB 308 a to v následující dny:

26.8.2019  10:00 – 14:00

27.8.2019  10:00 – 14:00

V případě, že nevyužijete ani tyto náhradní termíny, je možné si svoji identifikační kartu nechat vystavit od 23.9.2019 na Správě ID karet. Upozorňujeme, že v době zahájení výuky je Správa ID karet kapacitně přetížena a v otevírací době se zde tvoří několikahodinové fronty. Doporučujeme tedy využít náhradních termínů focení, abyste předešli zbytečné časové ztrátě.

Výdej identifikačních karet studentům prvních ročníků

Studenti, kteří se při zápise ke studiu zúčastnili hromadného focení na identifikační kartu a nebo využili náhradních termínů na konci srpna, si budou moci svoji identifikační kartu vyzvednout na Jižním Městě v šatně budovy A a to v následujících termínech:

16.9.2019  9:30 – 12:00; 13:00 – 16:00

17.9.2019 9:30 – 12:00; 13:00 – 16:00

18.9.2019 9:30 – 12:00; 13:00 – 16:00

19.9.2019 9:30 – 12:00; 13:00 – 16:00

20.9.2019 9:30 – 12:00; 13:00 – 16:00