ID karty


1. Aktuálně

Pořizovací ceny identifikačních karet ISIC/ITIC a revalidačních známek ISIC/ITIC

S účinností od 1.května 2023 dochází ke změně pořizovacích cen za identifikační karty ISIC/ITIC a revalidačních známek ISIC/ITIC:

 

Zřízení identifikační karty pro studenty – pouze online objednávání

 • Návod na online objednání identifikační karty pro studenty naleznete zde.

 

Výdej identifikačních karet pro studenty prvních ročníků

Výdej objednaných identifikačních karet bude probíhat od 11.září 2023. Info o provozní době a místě výdeje naleznete zde.

 

Revalidační známky s platností 12/2024

Výdej revalidačních známek ISIC 12/2024 bude probíhá od 2.října 2023 na výdejním okénku vedle posluchárny RB 101 v provozní době zveřejněné na níže uvedeném odkaze:

https://ci.vse.cz/id-karty/#novaznamka

Od 4.září 2023 můžete pro objednání a platbu za revalidační známku ISIC 12/2024 využít systému InSIS. Návod, jak si objednat a zaplatit  známku online, naleznete zde: https://ci.vse.cz/online-platba-za-revalidacni-znamku/ . Na výdejním místě budou vydávány pouze předem objednané a zaplacené revalidační známky přes InSIS, přímý prodej a platba na výdejním místě nebude možná.

Cena revalidační známky 12/2024 byla stanovena na 320,-Kč/kus.

Revalidačních známek bylo na kalendářní rok 12/2024 zajištěno dostatečné množství, které 100% pokryje požadavky všech majitelů ID karet VŠE s licencí ISIC. Není tedy opravdu nutné, pokoušet se objednanou a zaplacenou známku vyzvednout okamžitě v den zahájení výdeje a tvořit zde velké fronty. Pokuste se prosím pružně reagovat na situaci před výdejním místem, abyste zde nemuseli trávit příliš mnoho vašeho času.


2. Kontaktní informace [menu]

Pracoviště Správa identifikačních karet:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov (mapa, plánek areálu)
místnost: SB 22
telefon: +420 224 09 5831
email: karty[zavináč]vse.cz

(Výroba a výdej MIK,prodej revalidačních známek, dobíjení elektronické peněženky MIK)

Pro zřízení nové identifikační karty využijte možnost online objednání identifikační karty (návod zde) Možnost využít online objednání karty mají studenti všech ročníků studia na VŠE.


Provozní doba od 20.listopadu 2023 do 21.června 2024*:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Správa ID karet Zavřeno 12:00-15:00

Pouze výdej objednaných identifikačních karet ( info zde) a výdej zaplacených revalidačních známek ( info zde )

10:00-12:00

Bez výdeje objednaných studentských ID karet a revalidačních známek

( pro zaměstnace VŠE a externí čtenáře knihovny)

10:00-12:00

Pouze výdej objednaných identifikačních karet ( info zde) a výdej zaplacených revalidačních známek ( info zde )

Zavřeno

*mimo dny připadající na státní svátky, rektorské a děkanské dny.

 


 

3. Typy karet [menu]

Typy a ceny identifikačních karet vydávaných Vysokou školou ekonomickou v Praze:

id0 Studentská čipová karta (290,- Kč)
ISIC_VSE_plast.png  Studentská čipová karta s licencí ISIC ( 440,-Kč)
id02  Zaměstnanecká čipová karta (zdarma)
 ITIC_VSE_plast.png  Zaměstnanecká čipová karta s licencí ITIC (250,- Kč)
 id4  Čipová karta pro externí čtenáře knihovny (250,- Kč)
 id6  Čipová karta pro studenty Univerzity třetího věku( 100,- Kč )
Čipová karta pro studenty Celoživotního vzdělávání (290,- Kč)

4. Náplň činnosti [menu]

Pracoviště Správa identifikačních karet řeší:
 • výrobu a výdej nových multifunkčních identifikačních karet (MIK) všem studentům a zaměstnancům školy
 • výrobu a výdej nových MIK externím zaměstnancům školy a externím čtenářům
 • veškeré problémy spojené s funkčností MIK
 • prodlužování platnosti MIK s licencemi ISIC a ITIC
 • dobíjení elektronické peněženky MIK

5. Možnosti využití ID karet [menu]

Bezkontaktní karta má dvě základní oblasti použití:

1) vizuální – jako průkaz příslušnosti k VŠE (student, zaměstnanec, externí čtenář, externí osoba, aj.)
2) čipová – práva a služby spojené s užíváním čipu

Možnosti využití:

 • elektronická peněženka (platby za kopírování, tisky, apod.)
 • průkaz ISIC/ITIC
 • výdej jídel v menze
 • výpůjčky v knihovně VŠE
 • výdej inicializačních hesel pro přístup do počítačové sítě
 • autorizace uživatele pro přístup do počítačové sítě
 • vstup do chráněných prostor objektu (počítačové učebny, knihovna, atp.)
 • administrátorská privilegia pro provoz jednotlivých služeb (potvrzování půjček v šatnách, vydávání karet, příjem plateb apod.)

Možnosti dalšího rozšiřování jsou nadále otevřené (vjezdy na parkoviště, vstup do kolejí VŠE, apod.)

Z toho plyne poměrně vysoký potenciál zneužitelnosti karty při její defraudaci.

V případě ztráty nebo odcizení Vaší karty proto okamžitě o této skutečnosti informujte pracoviště správy identifikačních karet, které bezodkladně provede zablokování karty a další potřebná opatření proti zneužití karty.

Tamtéž se, prosíme, obracejte s dalšími problémy, např. poškození karty, nefunkčnost či výdej duplikátu. V případě poškození karty její životnost rychle klesá, proto si nezapomeňte včas zařídit vydání nové karty.
Karta může být nefunkční, i když není viditelně poškozená (např. po vystavení vysokému tlaku, ohýbání, kroucení či nepřiměřeným teplotám).

Děkujeme za spolupráci a doufáme, že Vám bude karta dlouho sloužit k Vaší plné spokojenosti.


6. Další zdroje informací [menu]

7. Informace pro první ročníky [menu]

Zřízení identifikační karty pro nově nastupující studenty.

Návod na zřízení identifikační karty naleznete zde.

 

8. Formulář pro vydání karty ISIC [menu]

Pro pořízení identifikační karty s licencí ISIC není vyžadován žádný formulář. Vše potřebné provedete online v informačním systému InSIS. Podrobný návod, jak získat identifikační kartu naleznete zde

9. Nová fotografie v InSIS [menu]

Studentům a zaměstnancům bylo umožněno vložit si do informačního systému InSIS vlastní fotografii, která slouží výhradně pro identifikaci.

Vložit novou fotografii je umožněno pouze aktivním studentům a zaměstnancům.

Věnujte zvýšenou pozornost požadavkům, které jsou na vzhled a kritéria fotografie kladeny:

 • Do systému InSIS je možné vložit pouze fotografii ve formátu JPEG o maximální velikosti 5 MB
 • Fotografie musí odpovídat současné podobě osoby a zobrazuje jej v předním čelném pohledu
 • Fotografie zabírá pouze!! celou hlavu s částí ramen
 • Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy
 • Hlava nesmí být natočena na žádnou stranu, ani celá fotografie
 • Na fotografii nesmí být odlesky dioptrických brýlí
 • Brýle s tmavými skly nejsou povoleny, výjimka je možná pouze u nevidomých osob
 • Fotografie nesmí být rozmazaná a musí mít použitelnou velikost
 • Pozadí fotografie musí být jednotné, nejlépe v provedení bílého, modrého nebo světle šedivého odstínu
 • Fotografie nesmí být dále upravena pomocí speciálních programů ( Photoshop, Zoner, atd.)

Na fotografii jsou kladeny stejné požadavky jako např. na fotografii, kterou máte na OP, ŘP či cestovním pasu.

V případě, že Vám byla Správcem systému zamítnuta vámi vložená fotografie, nesplňovala jednu nebo více podmínek pro její využití v informačním systému InSIS  a pro výrobu identifikační karty.

10. Výdej objednaných karet [menu]

Výdej objednaných karet bude probíhat od pondělí 11.září 2023. Studenti, kteří obdrželi informační email o vyhotovení karty, si ji mohou vyzvednout na Žižkově ve výdejním okénku nacházejícím se vedle posluchárny RB 101 při průchodu z budovy Italská do Rajské budovy. (plánek zde)

 

Provozní doba od 12.února 2024 do 21.června 2024:

 • úterý: 12:00 – 15:00
 • čtvrtek: 10:00 – 12:00

 

Studenti Fakulty managementu v Jindřichově Hradci

Karty pro studenty Fakulty managementu budou odesílány do Jindřichova Hradce (při objednávce online)  a budou k vyzvednutí na Oddělení podpory odborných činností , 5. patro, číslo dveří 562.

Aktuální provozní dobu naleznete ZDE


11. Informace pro akademické pracovníky a zaměstnance [menu]

Výroba a výdej identifikačních karet pro akademické pracovníky a zaměstnance VŠE zůstává zachována v nezměněné podobě. O kartu je možné i nadále žádat osobně na pracovišti Správy ID karet v jeho provozní době. Vaše dotazy a doplňující otázky Vám rádi zodpovíme na tel. lince 5831, případně na emailové adrese karty@vse.cz , kde je možné domluvit individuální vydání karty.

Akademičtí pracovníci a zaměstnanci mají při vstupu na pracoviště Správy ID karet přednost před studenty a ostatními žadateli o kartu.

Revalidační známky pro karty ITIC je možné získat na stejném místě. Cena revalidační známky ITIC je stanovena na 250,- Kč/kus a její zaplacení lze na výdejním místě provést pouze platební kartou. Platba v hotovosti není akceptována!!!

 

12.Revalidační známky ISIC / ITIC [menu]

Informace pro studenty:

Výdej objednaných a zaplacených revalidačních známek bude probíhat od 2.října 2023 na výdejním okénku vedle posluchárny RB 101. Cena revalidační známky ISIC 12/2024 byla stanovena na 320,-Kč/kus .

Od 4.září 2023 můžete pro objednání a platbu za revalidační známku ISIC 12/2024 využít systému InSIS. Návod, jak si objednat a zaplatit  známku online, naleznete zde: https://ci.vse.cz/online-platba-za-revalidacni-znamku/ . Na výdejním místě budou vydávány pouze předem objednané a zaplacené revalidační známky přes InSIS, přímý prodej a platba na výdejním místě nebude možná.

Dle platných podmínek smlouvy se společností GTS ALIVE s.r.o, jež je poskytovatelem mezinárodní licence ISIC/ITIC pro Českou republiku, je možné revalidovat kartu, která není starší než 9 let od prvního vydání. Revalidační známkou je tedy možné revalidovat všechny  ISIC karty s jejich první platností licence ISIC od roku 2015 výše.

Revalidačních známek bylo na kalendářní rok 12/2024 zajištěno dostatečné množství, které 100% pokryje požadavky všech majitelů ID karet VŠE s licencí ISIC. Není tedy opravdu nutné, pokoušet se objednanou a zaplacenou známku vyzvednout okamžitě v den zahájení výdeje a tvořit zde velké fronty. Pokuste se prosím pružně reagovat na situaci před výdejním místem, abyste zde nemuseli trávit příliš mnoho vašeho času.

Doporučujeme, abyste si zaplacenou revalidační známku vyzvedli do konce výuky v tomto semestru, později bude otevírací doba výrazně omezena.

Informace pro akademické pracovníky:

Revalidační známky pro karty ITIC je možné získat na výdejním okénku vedle posluchárny RB 101. Cena revalidační známky ITIC 12/2024 je stanovena na 250,- Kč/kus a její zaplacení bude akademickým pracovníkům umožněno na výdejním místě provést pouze platební kartou. Platba v hotovosti není akceptována!!! Akademičtí pracovníci mají právo přednosti před ostatními uživateli. V případě, že se na výdejním místě bude tvořit fronta, je možné přistoupit k výdejnímu okénku přednostně.

 

Provozní doba od 12.února 2024 do 21.června 2024:

 • úterý: 12:00 – 15:00
 • čtvrtek: 10:00 – 12:00

 

Studenti Fakulty managementu v Jindřichově Hradci

Studenti Fakulty managementu mohou k vyzvednutí zakoupené revalidační známky využít provozní dobu Oddělení podpory odborných činností , 5. patro, číslo dveří 562.

Cena revalidační známky 12/2024 byla stanovena na 320,-Kč/kus a její zaplacení musíte provést v systému InSIS ( https://ci.vse.cz/online-platba-za-revalidacni-znamku/). Na výdejním místě budou vydávány pouze předem objednané a zaplacené revalidační známky přes InSIS, přímý prodej a platba na výdejním místě nebude možná.