Jak postupovat při problémech

Neznám/nepamatuji si heslo

Získání přihlašovacích údajů

V případě problémů se studijním systémem nejprve zkuste použít nápovědu přímo v InSIS – otazník v pravém rohu.

 

 

Pokud řešení nenaleznete, použijte kontakty v níže uvedené tabulce.

Kdo Kam se obrátit
Problém se studijním systémem InSIS student Vaše studijní referentka, viz FFÚ, FMV, FPH, FIS, NF, FM
Problém se studijním systémem InSIS zaměstnanec Systémový integrátor fakulty
Problém týkající se přijímacího řízení uchazeč o studium prihlasky@vse.cz
Problém s identifikační kartou zaměstnanec, student helpdesk@vse.cz, Helpdesk
Hlášení chyb v InSISu insis@vse.cz