Účely pro zpracování osobních údajů

Při naplňování svého poslání zpracovává VŠE osobní údaje pro následující účely (detail zde):

 • Vzdělávací činnost
  • Studium
  • Výuka
  • Přijímací řízení
  • Výměnné pobyty
  • Celoživotní vzdělávání
  • Knihovní služby
 • Vědecko-výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost
  • Řešení projektů
  • Pořádání odborných konferencí
  • Publikační a vydavatelská činnost
  • Habilitační a profesorská řízení
 • Administrativa a provoz organizace
  • Personalistika a mzdy
  • Ekonomika a účetnictví
  • Správa majetku
  • Provozní agendy
  • E-infrastruktura (výpočetní a úložné systémy, počítačová síť, elektronická pošta)
 • Ochrana majetku a bezpečnost
  • Kamerové systémy
  • Přístupy do zabezpečených prostor
  • Bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě
  • Zpracování bezpečnostních incidentů
 • Komerční činnost
  • Stravovací a ubytovací služby
  • Smluvní komerční činnost
 • Informační a propagační činnost
  • Weby
  • Marketing a propagace
  • Absolventi

 • Autor: Ing. Karel Šimeček, Ph.D.
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: