Principy nasazení

Po přibližně dvouletém pilotním projektu na FMV a U3V se škola v roce 2014 rozhodla plošně využívat možnosti Office 365.
Sjednocení platformy pro skupinovou spolupráci přinese další synergické efekty při vzájemné komunikaci zaměstnanců i studentů.
Dalším cílem je zlepšit sdílení dokumentů a informací v rámci školy, i když si uvědomujeme, že to je nikdy nekončící práce.

 1. Zásady nasazení Office 365 na VŠE
  1.1 Office 365
  1.2 Elektronická pošta, kalendář, kontakty
  1.3 Správa a sdílení vlastních dokumentů (OneDrive)
  1.4 Intranet útvarů/projektů
  1.5 Instalace Office na soukromé počítače
  1.6 Videokonference a zasílání zpráv
  1.7 Co nebude součástí implementace Office 365 na VŠE
 2. Pravidla pro přidělování licencí
 3. Přiřazování/rušení licencí
  3.1 Přiřazení licence
  3.2 Zrušení či změna licence

 

1. Zásady nasazení Office 365 na VŠE [menu]

1.1 Office 365 [menu]
 • Office 365 spravuje Centrum informatiky ve spolupráci s Centrem výpočetní techniky v JH.
 • Údaje o osobách (uživatelské jméno, jméno, zařazení, …) se přebírají z InSISu.
 • Heslo se ověřuje vůči Active Directory v naší správě, Microsoft nemá u sebe hesla – viz popis technologie ADFS. Heslo v Active Directory je stejné jako v InSISu a mění se prostřednictvím InSISu.

1.2 Elektronická pošta, kalendář, kontakty [menu]
 • budou email_128zachovány dosavadní e-mailové adresy ve tvaru jmeno@vse.cz, zaměstnanci a studenti z Fakulty managementu v JH budou moci dále používat adresu jmeno@fm.vse.cz;
 • zaměstnanci a studenti akreditovaných studijních programů budou mít primární poštovní schránku v Office 365, ostatní s licencí A1 si budou moci vybrat, zda budou přijímat poštu v InSISu či v Office 365;
 • z InSISu a dalších poštovních serverů bude možné dále odesílat poštu, bude funkční posílání pošty z mailových klientů přes smtp.vse.cz;
 • využívání kalendáře závisí na rozhodnutí jednotlivce či skupiny (útvaru).

1.3 Správa a sdílení vlastních dokumentů (OneDrive) [menu]
 • každý uživatel má „soukromý“ diskový prostor na Office 365, tzv. OneDrive, nyní o velikosti 25GB, slíbeno rozšíření na 1 TB;
 • data v uživatelském prostoru si každý uživatel spravuje sám;
 • uživatel si může synchronizovat údaje na své počítače, telefony či tablety – zvyšuje se nebezpečí zcizení či ztráty dat;
 • uživatel si sám může nastavit přístupová práva k těmto souborům (např. sdílet s kolegy z projektu), může soubory/složky sdílet i s osobami mimo VŠE;
 • při odebrání licence (150 dní po ukončení zaměstnaneckého poměru či studia na VŠE) se tyto soubory smažou, případnou zálohu si musí uživatel udělat předem sám.

1.4 Intranet útvarů/projektů [menu]
 • PojemIntranet_RH „týmový web“ označuje úložiště dokumentů pro útvary či projekty, které lze doplnit o další aplikace (tok dokumentů, …). Používá se též pojem intranet útvaru/projektu.
 • Konkrétní týmové weby vytvoří administrátoři Office 365 na požádání. Vytvoření týmového webu obvykle předchází analýza budoucího využití. Správu lze případně delegovat na konkrétní osoby.
 • Za obsah či strukturu odpovídají zaměstnanci s přístupem k týmovému webu.
 • V budoucnu předpokládáme vytvoření aplikací pro týmové weby. Příklady jednoduchých aplikací: rezervace místností a prostředků, sdílený kalendář, připomínkování a schvalování dokumentů.

1.5 Instalace Office na soukromé počítače [menu]
 • Studenti a zaměstnaci Vysoké školy ekonomické v Praze mají díky smlouvě uzavřené se společností Microsoft (EES – Enrollment for Education Solutions) možnost nainstalovat si Microsoft Office až na pět svých soukromých počítačů. Licence se nazývá Office ProPlus.

1.6 Videokonference a zasílání zpráv [menu]
 • Využívání aplikace Skype pro firmy (Lync) závisí na rozhodnutí jednotlivce či skupiny (útvaru).

1.7 Co nebude součástí implementace Office 365 na VŠE [menu]
 • Veřejné cancel_128weby školy, útvarů, projektů nebudou v Office 365.
 • Office 365 není určen pro výuku či podporu výuky. Podporu výuky zajišťuje InSIS, tj. studenti budou i dále odevzdávat úkoly do odevzdáváren v InSISu, získané body by vyučující měli zapisovat do archů v InSISu, e-mailové zprávy skupinám studentů by vyučující měli odesílat z příslušné aplikace v InSISu, apod. Nebudou se vytvářet týmové weby na základě příslušnosti ke studijním skupinám. Pokud se nějaký vyučující rozhodne pro využití Office 365 nad rámec běžných oprávnění studentů, musí si provozovat vlastní instanci Office 365 nezávislou na školní instanci.
 • Aplikace na týmových webech by neměly dublovat činnost studijního, ekonomického, knihovního či dalších informačních systémů. Pokud je potřeba např. nějaká aplikace související s ekonomickým systémem (např. evidence objednávek), mělo by se primárně uvažovat o rozšíření ekonomického systému.
 • Aplikace Skype pro firmy nebude propojena na obdobné služby (ICQ, …) či na telefonní síť VŠE.

2. Pravidla pro přidělování licencí [menu]

Přiřazení licencí Office 365 na VŠE

VŠE podobně jako většina ostatních škol využívá bezplatný plán/licenci Office 365 A1. Tento plán máme rozšířený o Project Online Essential. Studenti i zaměstnanci mají navíc přidělenu Office 365 ProPlus – možnost instalace Office aplikací na až 5 vlastních počítačů. Získání „bezplatné“ licence ProPlus je podmíněno tím, že škola platí Office pro zaměstnance a učebnové počítače.

a) Akreditované studijní programy
 • Studenti bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů v českém i cizím jazyce budou mít přidělenu licenci A1.
 • Studenti s nepřerušeným studiem budou mít přidělenu i licenci ProPlus a Project Online.
b) Ostatní zahraniční studenti
 • Studenti programů delších než jeden semestr dostanou licence A1, ProPlus a Project Online.
 • Studenti výměnných programů dostanou licenci A1.
c) Celoživotní vzdělávání
 • Studenti programů delších než dva semestry dostanou licence A1, ProPlus a Project Online.
 • Studenti programů na dva semestry získají licenci A1. Pokud mají aspoň 10 hodin přímé výuky týdně, tak získají i licence ProPlus a Project Online.
 • Mimořádná studia, která nahrazují běžné studium pro studenty, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek – v těchto případech je studentům přiřazena licence A1. Pokud mají aspoň 10 hodin přímé výuky týdně, tak získají i licence ProPlus a Project Online.
 • Aktivní studenti U3V – účet v Office 365 s licencemi A1, ProPlus a Project Online.
d) Zaměstnanci a ostatní osoby
 • Zaměstnanci školy (pracovní smlouva či dohoda) dostanou zaměstnanecké licence A1, ProPlus a Project Online.
 • Osoby s rolí pracovník bez úvazku dostanou zaměstnaneckou licenci A1.

3. Přiřazování/rušení licencí [menu]

3.1 Přiřazení licence [menu]

Přiřazení licence Office 365 má následující kroky:

 1. Uživateli se založí účet v InSISu. Je to nutný předpoklad. Studentům se účet zakládá při zápisu do studia (ne v přijímacím řízení), zaměstnancům a pracovníkům na dohodu na základě přenosu údajů z osobní evidence (obvykle do druhého dne po začátku smlouvy).
 2. Na základě účtu v InSIS se vytvoří účet ve školní Active Directory, vůči které se následně ověřují hesla při přihlašování do Office 365. V Active Directory se účty zakládají dvakrát denně.
 3. Následně se vytvoří účet v Office 365 a přiřadí se licence.

Přidělení licence může trvat až 48 hodin od založení účtu v InSIS.

3.2 Zrušení či změna licence [menu]

Licence ProPlus je platná ještě 2 dny po ztrátě nároku (ukončení studia, začátku přerušení, ukončení smlouvy). Od tohoto okamžiku se počítá 30 dní, kdy programy z Microsoft Office plně funkční. Po uplynutí této doby je může používat v režimu čtení či si zakoupit vlastní licenci Office 365.

Ostatní licence budou platné 150 dní po ztrátě nároku. Tj. po tuto dobu od ukončení studia či od ukončení smlouvy budete mít přístup k elektronické poště, k dokumentům ve svém OneDrive apod. Přístup ke sdíleným dokumentům ve SharePoint může být omezen dříve.

Po uplynutí 150 dní (5 měsíců) se Vám automaticky změní distribuční server na InSIS – dopisy budete ještě měsíc dostávat do schránky v InSIS. Po 180 dnech se začne pošta pro Váš školní účet odmítat.

Změny v licencích se projeví do 24 hodin od vzniku příslušné události (ze studenta se stane zaměstnanec, student přeruší studium, …).

 

 • Autor: Luboš Pavlíček
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: