Přesun pošty z InSIS do Office 365

1. Změna distribučního serveru

Prvním krokem je změna distribučního serveru:

 1. Po přihlášení do InSIS vyberte aplikaci Doručování univerzitní pošty ve skupině aplikací Technologie a jejich správa:
 2. Objeví se Vám následující nabídka, na které můžete změnit distribuční server:

  Odstranit existující přeposílání z InSIS – nechte zatrženo pro zrušení současného přeposílání z InSIS. Pokud chcete dopisy přeposílat na externí adresu, tak přeposílání musí být nastaveno v Office 365.
  Zrušit ukládání pošty v InSIS – po změně distribučního serveru do Office 365 se mohou dopisy poslané jiným uživatelem z InSIS ukládat i v InSIS. Při zatržení této volby budou chodit pouze do Office 365.
 3. Změna distribučního serveru se projeví během hodiny. Změnu ověříte pomocí e-mailu poslaného na školní adresu.

2. Ověření změny distribučního serveru

Znovu upozorňujeme, že změna distribučního serveru se projeví během hodiny.

 1. Ověření v InSIS: na stránce Doručování univerzitní pošty se zobrazí, že máte nastaven nový distribuční server.
 2. Pošlete si či si nechte poslat zkušební e-mail ze poštovní schránky mimo VŠE. Pokud dorazí do Office 365 (na nový distribuční server), tak je změna distribučního serveru dokončena.
 3. Nyní je vhodný okamžik pro nastavení případného přeposílání e-mailů.

3. Přesun obsahu poštovní schránky z InSIS do Office 365 přes Migraci pošty

Do Office 365 můžete zkopírovat obsah poštovní schránky v InSIS.

 1. V aplikaci Poštovní schránka zadáte požadavek na migraci.
 2. Migrace trvá obvykle několik hodin. Výsledek uvidíte opět na stránce pro Migraci pošty. V Office 365 poté najdete dopisy odeslané/přijaté v InSIS – někdy se pro ně vytvoří samostatné složky. Zprávy můžete přesunout do jiných složek.
 3. Při migraci se obsah poštovní schránky v InSIS nesmaže. Je proto vhodné nepotřebné dopisy v InSIS smazat.

Migraci poštovní schránky můžete pouštět i později – např. pokud si chcete přesunou dopisy odeslané z InSIS do poštovní schránky v Office 365.
Migrace má problémy, pokud máte v InSIS velké množství dopisů (více než 1000) či obsah schránky přesahuje 100MB. V tomto případě můžete obsah schránky přesunout přes poštovního klienta.

4. Přesun obsahu poštovní schránky z InSIS do Office 365 pomocí Outlooku

Pokud máte v InSIS velké množství dopisů, tak je můžete přenést pomocí poštovního klienta. Následuje popis pro Outlook.

 1. V Outlooku si nastavte poštovní schránku v Office 365.
 2. Přidejte poštovní schránku v InSIS připojenou přes protokol IMAP. Stručně:
  Na horní liště zvolte Soubor, poté najděte Přidat účet. Zadejte e-mailovou adresu username@insis.vse.cz, přes Upřesnit možnosti zatrhněte Umožnit mi ručně nastavit účet. Na další obrazovce zvolte IMAP. Na další obrazovce doplňte údaje dle parametrů pro protokol IMAP v InSIS.
 3. V Outlooku máte nyní dva poštovní účty. Pomocí Copy/Paste můžete kopírovat dopisy ze složek poštovní schránky v InSIS do příslušných složek v Office 365.
  Pozor! zprávy ze složky Odeslaná pošta (Sent) musí být zkopírována do složky Odeslaná pošta v Office 365. Jinak se pomíchají odesílatelé a příjemci.
 4. Po skončení kopírování zrušte v Outlooku účet username@insis.vse.cz.
 5. Při kopírování se zprávy v InSIS nesmažou. Přihlaste se do InSIS a nepotřebné dopisy v InSIS smažte.
 • Autor: Luboš Pavlíček
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: