Výbor pro kybernetickou bezpečnost

Výbor pro kybernetickou bezpečnost Vysoké školy ekonomické v Praze je zřízen k zajištění:

  • řízení kybernetické bezpečnosti ve smyslu ČSN ISO/IEC 27001 – Systém řízení bezpečnosti informací.
  • řízení kybernetické bezpečnosti významných informačních systémů dle zákona č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále již jen „ZoKB“) a jeho prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti, tj. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále již jen „VoKB“).
  • řízení ochrany dat a informací ve smyslu ISO/IEC 27701 – Systémy řízení osobních údajů.

Agenda Výboru Kybernetické bezpečnosti:

  1. navrhuje cíle a strategii kybernetické bezpečnosti Vysoké školy ekonomické v Praze a koordinuje přípravu, implementaci a rozvoj jednotného Systému řízení bezpečnosti informací VŠE v oblasti kybernetické bezpečnosti;
  2. projednává a doporučuje změny bezpečnostní politiky a další dokumentaci v oblasti kybernetické bezpečnosti a kontroluje implementaci změn v rámci VŠE;
  3. schvaluje hodnocení účinnosti bezpečnostních opatření, jejich důsledků i vhodnosti, jakož i na identifikaci jim odpovídajících alternativ vhodných pro VŠE;
  4. informuje vedení VŠE o opatřeních v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  • Autor: Ing. Karel Šimeček, Ph.D.
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: