Konverze do elektronické podoby

V případě, že chcete konvertovat dokument z listinné do elektronické podoby (např. maturitní vysvědčení pro účely přijímacího řízení), je možné tak provést na kontaktních místech veřejné správy nabízející službu Czech POINT. Mezi tato místa řadíme pobočky České pošty, krajské a některé obecní úřady. Konverzi lze případně provést také u notáře nebo advokáta.

Kontaktní místo veřejné správy musíte navštívit osobně a přinést listinný originál dokumentu. Kontaktní místo provede za úplatu autorizovanou konverzi dokumentu do elektronické podoby.

Doporučujeme si následně nechat tuto elektronickou podobu výstupu autorizované konverze poslat do tzv. Úschovny, tedy do úložiště konvertovaných dokumentů, z níž lze dokument následně vyzvednout. Kontaktní místo Vám poskytne tzv. Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze, kde jsou vytištěny údaje, pomocí kterých si dokument budete moci stáhnout z webové adresy Úschovny. Dokument je v Úschovně uložen po dobu 7 dnů.

Vyzvednutím dojde ke stažení PDF souboru s konvertovaným dokumentem. Poslední stranou dokumentu je Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě.

 Je možné zažádat také o nahrání dokumentu na USB disk (vlastní) nebo zaslání do vlastní datové schránky.

 

Jedině takto konvertovaný dokument bude akceptován studijním oddělením jako doklad o absolvování předchozího stupně studia v elektronické přihlášce na VŠE. Do přihlášky vkládejte stažený PDF soubor, nikoliv odkaz do Úschovny. Vložený PDF soubor musí obsahovat Doložku konverze, bez ní dokument není platný a nebude studijním oddělením přijat.

 

Konverzi je možné provést rovněž v jiné zemi. Pro případ Slovenska přes Slovenskou poštu a služby státu. Výstupem konverze je soubor .asice, který je oficiálním formátem (skládá se z PDF a xml souboru). Do přihlášky je nutné doložit dokument, a to přímo v oficiálním formátu .asice. Samotný PDF soubor v případě rozložení souboru .asice není akceptován.

 

V případě pobytu v cizině můžete využít služeb Czech POINTu na zastupitelských úřadech České republiky (velvyslanectví a generální konzuláty).