Konverze do elektronické podoby

V případě, že chcete konvertovat dokument z listinné do elektronické podoby (např. maturitní vysvědčení pro účely přijímacího řízení), je možné tak provést na kontaktních místech veřejné správy nabízející službu Czech POINT. Mezi tato místa řadíme pobočky České pošty, krajské a některé obecní úřady. Konverzi lze případně provést také u notáře nebo advokáta.

Na kontaktním místě si vyžádáte autorizovanou konverzi dokumentu, v jeho plném rozsahu. Standardně je dokument kontaktním místem zaslán do tzv. Úschovny, tedy do úložiště konvertovaných dokumentů. Je možné zažádat také o nahrání dokumentu na USB disk (vlastní) nebo zaslání do vlastní datové schránky.

Při uložení do Úschovny Vám bude na místě vytištěno tzv. Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze. To obsahuje údaje, na základě kterých si dokument budete moci stáhnout z webové adresy Úschovny. Dokument je v Úschovně uložen po dobu 7 dnů.

Vyzvednutím dojde ke stažení PDF souboru s konvertovaným dokumentem. Poslední stranou dokumentu je Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě.

Jedině takto konvertovaný dokument bude akceptován studijním oddělením jako doklad o absolvování předchozího stupně studia v elektronické přihlášce na VŠE. Do přihlášky vkládejte stažený PDF soubor, nikoliv odkaz do Úschovny. Vložený PDF soubor musí obsahovat Doložku konverze, bez ní dokument není platný a nebude studijním oddělením přijat.

 

Konverzi je možné provést rovněž v jiné zemi. Pro případ Slovenska přes Slovenskou poštu a služby státu. Výstupem konverze je soubor .asice, který je oficiálním formátem (skládá se z PDF a xml souboru). Do přihlášky je nutné doložit dokument, a to přímo v oficiálním formátu .asice. Samotný PDF soubor v případě rozložení souboru .asice není akceptován.

 

V případě pobytu v cizině můžete využít služeb Czech POINTu na zastupitelských úřadech České republiky (velvyslanectví a generální konzuláty).