Konverze do listinné podoby

V případě, že chcete provést autorizovanou konverzi dokumentu z elektronické do listinné podoby, můžete tak učinit na kontaktních místech veřejné správy nabízející službu Czech POINT. Mezi tato místa řadíme pobočky České pošty, krajské a některé obecní úřady. Autorizovanou konverzi lze případně provést také u notáře nebo advokáta.

Pro konverzi přinesete na Vámi vybrané kontaktní místo elektronický dokument s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo značkou ve formátu PDF na vlastním USB disku. Dále můžete využít služby elektronické Úschovny Czech POINT, kam dokument nahrajete a s sebou na pobočku Czech POINT přinesete Potvrzení o vložení dokumentu do Úschovny.

Závěrem tohoto postupu obdržíte do rukou listinný dokument, který je zapečetěn nálepkou a razítkem instituce.

Příkladem využití této konverze je převod elektronického potvrzení o studiu s pečetí VŠE do papírové podoby, aniž byste museli navštívit svou studijní referentku.