Bezpečnost a ochrana dat (GDPR)

Zákonné povinnosti

Centrum informatiky zajišťuje zákonné povinnosti VŠE ochrany osobních údajů a dalších zákonem klasifikovaných informací vyžadujících ochranu a bezpečnost proti zcizení, zneužití a nevratné ztrátě.

Účely pro zpracování osobních údajů

Při naplňování svého poslání zpracovává VŠE osobní údaje pro následující účely (detail zde):

 • Vzdělávací činnost
  • Studium
  • Výuka
  • Přijímací řízení
  • Výměnné pobyty
  • Celoživotní vzdělávání
  • Knihovní služby
 • Vědecko-výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost
  • Řešení projektů
  • Pořádání odborných konferencí
  • Publikační a vydavatelská činnost
  • Habilitační a profesorská řízení
 • Administrativa a provoz organizace
  • Personalistika a mzdy
  • Ekonomika a účetnictví
  • Správa majetku
  • Provozní agendy
  • E-infrastruktura (výpočetní a úložné systémy, počítačová síť, elektronická pošta)
 • Ochrana majetku a bezpečnost
  • Kamerové systémy
  • Přístupy do zabezpečených prostor
  • Bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě
  • Zpracování bezpečnostních incidentů
 • Komerční činnost
  • Stravovací a ubytovací služby
  • Smluvní komerční činnost
 • Informační a propagační činnost
  • Weby
  • Marketing a propagace
  • Absolventi

Prohlášení o etické a odpovědné manipulaci s daty a informacemi

 • Naplňujeme požadavky zákonů ČR.
 • Respektujeme práva vlastníků dat a ochranu soukromí uživatelů.
 • V péči o data se chováme se odpovědně a efektivně ve vymezeném zákonném rozsahu.
 • Prioritou je bezpečnost provozu ICT služeb a zabezpečení všech částí infrastruktury, jejich komponent a nastavených funkcionalit.
 • Pro bezpečnost máme:
  • funkční bezpečnostní infrastrukturu;
  • zavedené procesy k detekci a řešení bezpečnostních incidentů;
  • motivovaný interní tým ICT specialistů, kteří důsledně prověřují detekované anomálie a ověřují funkčnost své práce.
 • Uživatelé mohou využívat kontaktních prostředků Centra informatiky pro pozitivní ovlivňování provozu ICT služeb, bezpečnosti a ochrany dat.
 • Správu dat orientujeme na:
  • na řízení přístupu k datům dle procesu a kompetence dané Správcem dat/Garantem aktiva.
  • řádné hospodaření s prostředky – licence, úložný prostor, minimalizace duplicit dat a informací;
  • uložení a zpracování dat na území ČR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů VŠE je RNDr. Karel Nenadál, e-mail: karel.nenadal@vse.cz, telefon: + 420 224 095 710. Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

Digitální bezpečnost a soukromí (nárok nebo odpovědnost)

Využívání online Internetového prostředí není bezplatné, jak bývá většinově prezentováno. Nezbytnou daní za využívání platíme vytvářením digitálních stop vznikajících z používání online nástrojů a služeb. Vědomou aktivitou je vytváření digitálních stop formou aktivit na sociálních sítích, herních účtech, online nákupů, atp. Značná část digitálních stop uživatele vzniká pro něj nevědomě prostřednictvím záznamů o vykonaných aktivitách v online prostředí. Nejméně pod kontrolou má uživatel digitální stopy, které o něm vytváří ostatní uživatelé online prostředí, především sociální sítě. Tvorba digitálních stop nevzniká je v online prostředí, ale i instalováním open source a free software, kde často platíte umožněním generování a sběru digitálních stop o chování vašeho zařízení. Pokud se domníváte, že za něco neplatíte, tak přístupem na internetové zdroje platíte tím nejcennějším, co máte = svým soukromím.

Užitečné odkazy

 • Autor: Ing. Karel Šimeček, Ph.D.
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: