Lokalizace názvů složek, změna časového pásma

Při prvním přihlášení do Office 365 se objeví dotaz na nastavení jazyka a časového pásmaNa této stránce řešíme následující problémy:
 • Uživatel má anglické názvy systémových složek (např Inbox, SentItems, Outbox, …) i když používá české uživatelské rozhraní.
 • Při přístupu přes webové rozhraní mají dopisy posunutý čas (obvykle o 13 hodin) neboť čas v dopisech se přepočítává na jiné časové pásmo.
 • Pozvánky od Vás či ze sdílené schránky dostávají příjemci v chybném časovém pásmu
 • Chcete mít Office 365 v angličtině či v jiném jazyce.

 1. Nastavení jazyka a času pro poštu, kalendář, kontakty a úkoly
 2. Národní prostředí, časové pásmo pro OneDrive, SharePoint

1. Nastavení jazyka a času pro poštu, kalendář, kontakty a úkoly [menu]

Místní nastavení (jazyk, formát času a časové pásmo) lze nastavit pouze přes webového rozhraní.

 1. Přihlaste se ke své poštovní schránce na outlook.vse.cz.
 2. Na horní liště klikněte na ozubené kolečko , v zobrazením panelu je dole volba Zobrazit všechna nastavení Outlooku. Klikněte na ni.
 3. Zobrazí se stránka na změnu nastavení Vaší poštovní schránky. V levém panelu rozbalte nabídku Obecné a zde najdete volbu Jazyk a čas (v anglické verzi Language and time):
 4. Můžete změnit jazyk rozhraní.
 5. Volba Přejmenovat výchozí složky, aby jejich názvy odpovídaly zadanému jazyku se objeví po vybrání jiného jazyka.
 6. Pokud uděláte nějakou úpravu, nezapomeňte nové nastavení ULOŽIT.

Změnu časového pásma najdete v menu Kalendář a poté Zobrazení. Nastavte časové pásmo na (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň , jinak Vaše pozvánky na schůzky se budou příjemcům zobrazovat v posunutých časech. Nastavení se týká i sdílených schránek.

Při přejmenování složek může vzniknout chyba The localization operation of the default folders of mailbox … failed. Obvyklým důvodem je, že jste si sami vytvořili složku s názvem, jaký má mít některá systémová složka po přejmenování. Řešením je tuto Vaši kolidující složku přejmenovat. Podrobnější popis je v článku: Office 365: Cannot localize default folders.

2. Národní prostředí, časové pásmo pro OneDrive, SharePoint [menu]

Jazyk se řídí dle nastavení prohlížeče – jaký v něm máte nastavený preferovaný jazyk pro webové stránky (Internet Explorer, Firefox, Chrome). U konkrétních webů může být počet jazyků omezen (např. je jen v češtině a angličtině).

Národní prostředí (zobrazování data, času a čísel, třídění) a časové pásmo se pro OneDrive nastavuje následujícím postupem:

 1. Ve webovém rozhraní Office 365 přejděte na OneDrive.
 2. Klikněte na ozubené kolečko na horní liště vpravo a v menu zvolte „Site settings“ či „Nastavení webu
 3. V následující nabídce vyberte „Regional Settings“ či „Místní nastavení“ v české verzi.
 4. A nyní můžete zvolit časové pásmo (Time Zone), národní prostředí (locale), způsob třídění a další.

 5. Nezapomeňte změny uložit – tlačítko OK dole vpravo.
 • Autor: Luboš Pavlíček
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: