Bezpečné přihlašování k InSIS a Office365 (MFA)

Zavedení bezpečného přihlašování uživatelům VŠE výrazně omezí možnosti zneužití přihlašovacích údajů (phishing, odpozorování z klávesnice, omylem zveřejnění např. při promítání na výuce), a to zavedením tzv. vícefaktorové autentizace: MFA = Multi Factor Authentication pro přihlašování k InSIS a Office365. Druhý faktor bude potřeba při přihlášení z nového zařízení či po určité době (30-90 dnů).

Harmonogram, podrobnosti a nastavení jsou dostupné na stránkách CI v rubrice Bezpečnost – Postupy v bezpečnosti – Zavedení bezpečného přihlašování uživatelů VŠE.