Azure Dev Tools for Teaching

Součástí smlouvy s firmou Microsoft je i licence Azure Dev Tools for Teaching, která umožňuje studentům a učitelům získat zdarma licence pro vývojové nástroje, další software a služby potřebné pro vytváření aplikací či webů. Konkrétně:

Součástí Azure Dev Tools for Teaching je i možnost instalace software na počítačových učebnách za splnění specifických podmínek. Tato část zde nebude dále rozepisována.

Kdo může program využívat?

Studenti VŠE – na své počítače, pokud studují alespoň jeden předmět, ve kterém využívají či mohou využít některý z nabízených vývojových nástrojů. Po ukončení studia na VŠE mohou software dále používat k nekomerčním účelům (viz dále), ale nesmějí jej nově instalovat.

Učitelé VŠE – na počítače v majetku školy (počítač v kanceláři, školní notebook), pokud vyučují nějaký informatický předmět (nejlépe předmět využívající některý z uvedených vývojových nástrojů).

Omezení využití

Software a služby dostupné v rámci programu je možné využívat:

  • pro podporu výuky a pro (sebe)vzdělávání,
  • pro neziskový či grantový výzkum.

a nelze jej využívat například:

  • pro jakoukoliv komerční či výdělečnou činnost včetně školení externích subjektů či komerčního výzkumu,
  • na počítače, kde nejste hlavním uživatelem – počítače rodičů, kamarádů, …
  • pro činnosti, které nesouvisí s výzkumem či výukou (nemohou použít např. THP pracovníci či správci sítě pro svoji běžnou činnost),

Podpora software a služeb ze strany VŠE

VŠE neposkytuje podporu pro instalaci programů, jejich používání či využívání dalších služeb v nabídce. Uživatelé sami zodpovídají za využívání nabízených služeb v souladu s licenčními podmínkami.

Stažení software a přístup k licencím

Přístup je přes Education Hubhttps://aka.ms/devtoolsforteaching
či přes Centrum for Educationhttps://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_Education/EducationMenuBlade/quickstartpři použití tohoto odkazu se někdy nabídne jen minimum aplikací.
Musíte se přihlásit svým školním účtem do Office365, xxxx@vse.cz.

Další možnost přístupu je přihlásit se na portal.azure.com a zde vyhledat sekci Education.

V průběhu užívání Microsoft Azure se může objevit požadavek na ověření telefonního čísla či odsouhlasení licenčních podmínek.
Software naleznete v sekci Education – Software, kde si jej můžete stáhnout či zobrazit licenční klíče. Licenční klíč se zobrazí pouze jednou, proto si jej pečlivě uschovejte.

 

Bezplatný účet v Azure

Účet Azure včetně aktivace kreditu 100USD

Přístup je přes Azure for Students – https://aka.ms/student
Musíte se přihlásit účtem ve školním Office365 (tj. xxxx@vse.cz).
Je potřeba doplnit kontaktní údaje: e-mail (zadejte školní adresu se @vse.cz) a telefonní číslo. Není nutné zadat platební kartu (až po vyčerpání 100USD, pokud budete chtít dále využívat cloud Azure).

Účet Azure včetně aktivace kreditu 200USD

Další nabídka: na https://azure.microsoft.com/cs-cz/free/free-account-faq/ lze získat kredit 200USD, ale jen na 30 dní a musí se zadat kreditní karta.
Dále můžete využít vybrané služby po roku 1 roku zdarma, výčet naleznete na předešlém odkazu tohoto řádku.

Výukové materiály

Microsoft Learn je bezplatná online výuková platforma, na které je k dispozici větší množství výukových materiálů.
Mezi softwarem (viz jeden z předchozích bodů) jsou též slevy pro přístup k externím vzdělávacím službám (v srpnu 2019 to je Pluralsight a WintellecNow).

AI Business School for EDU přibližuje využití umělé inteligence v oblasti školství jak pro studenty, učitele, tak vedení univerzity.

Statistiky

V období od 9. září 2020 do 8. září 2021 studenti požádali v Azure Dev Tools for Education o 7305 aktivačních klíčů (graf je z admin stránek):

Nejčastěji stahovaný software je vidět na následujícím grafu:


24. října 2019 – doplněn odkaz na bezplatnou nabídku Azure s kreditem 170EUR a odkaz na AI Business School
30. prosince 2020 – doplněna možnost přístupu přes portal.azure.com
8. září 2021 – doplněny grafy využití