Ukončení provozu Microsoft Teams Classic k 30.6.2024

S účinností od 30. června 2024 ukončuje Microsoft provoz a podporu aplikace Microsoft Teams Classic. Od tohoto data bude aplikace Microsoft Teams k dispozici pouze jako nová moderní aplikace (ikona obsahuje štítek „NEW“) nebo ve verzi Microsoft Teams online prostřednictvím webového rozhraní.

Pokud na Vašem počítači nedošlo k automatické aktualizaci na novou verzi aplikace Microsoft Teams, je pravděpodobné, že používáte starší verzi operačního systému. Pro další provoz Microsoft Teams bude nutné provést reinstalaci operačního systému na novější verzi. Pro kontrolu systému a případnou reinstalaci kontaktujte oddělení Helpdesk na lince 5846 nebo emailem na adrese helpdesk@vse.cz.

Důležité upozornění: Při reinstalaci operačního systému dojde k vymazání veškerých dat z počítače. Je nezbytné, aby si uživatel předem zálohoval svá data, jinak budou nenávratně ztracena.