Pravidla pro práci v síti

Co jsem povinen respektovat při práci v síti ?

Při práci v počítačové síti VŠE jsem povinen respektovat kromě legislativy ČR zejména: