Vytvoření skupiny kontaktů z Excelu

Pokud máte seznam e-mailových adres v Excelovém souboru, tak je můžete snadno zkopírovat do skupiny kontaktů (distribučního seznamu) v Outlooku a ten poté použít pro rozeslání dopisů.

Postup

 1. V Excelu vyberte označte pole s e-mailovými adresami a pomocí Ctrl+C je zkopírujte. Pokud máte vedle e-mailových adres i jména, označte a zkopírujte i je, výsledný seznam bude přehlednější.
  distribucni-seznam-1
 2. V Outlooku vytvořte novou skupinu kontaktů a doplňte název.
 3. Otevřete dialog pro přidání členů z kontaktů aplikace Outlook. Na pásu „Skupina kontaktů“ stiskněte tlačítko „Přidat členy“ a ze zobrazeného menu zvolte „Z kontaktů aplikace Outlook„.
  distribucni-seznam-2
 4. Otevře se nové okno pro vybírání členů. Místo hledání kontaktů ale klikněte do dolního pole s názvem členové a pomocí kombinace kláves Ctrl+V vložte kontakty, které jste na začátku zkopírovali z Excelu. Stisknutím tlačítka OK ukončíte vytváření skupiny kontaktů (distribučního seznamu).
  distribucni-seznam-3
 5. Výsledný seznam členů skupiny kontaktů může vypadat takto:
  distribucni-seznam-4

Vytvoření jednotlivých kontaktů

Údaje o osobách lze nahrát i jako jednotlivé kontakty do uživatelského adresáře Outlooku. Je to výhodné, pokud máte o každé osobě větší množství informací. Postup je popsán v článku Import kontaktů z Excelové tabulky do aplikace Outlook

Tento návod je vytvořen dle článku Creating a distribution list from an Excel document

 • Autor: Luboš Pavlíček
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: