Online objednání ID karty

Krok 1. Vložení fotografie do systému InSIS

Vložení fotografie do systému InSIS provádí pouze studenti, kteří v systému fotku doposud nemají anebo chtějí pro výrobu nové karty použít jinou než stávající fotografii. Pokud již v systému InSIS fotografii máte uloženou, fotografie odpovídá vaší aktuální podobě, a chcete tuto fotografii použít pro výrobu nové karty, můžete přejít rovnou do systému Objednávek v Osobní administrativě InSIS.

Do systému InSIS je možné vložit pouze fotografii ve formátu JPEG o maximální velikosti 5 MB. Fotografie musí splňovat určitá kritéria.

Fotografie musí odpovídat současné podobě studenta/studentky a zobrazuje jej v předním čelném pohledu. Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Hlava nesmí být natočena na žádnou stranu, ani celá fotografie. Fotografie zabírá pouze!! celou hlavu s částí ramen. Na fotografii nesmí být odlesky dioptrických brýlí. Brýle s tmavými skly nejsou povoleny, výjimka je možná pouze u nevidomých osob. Fotografie nesmí být rozmazaná a musí mít použitelnou velikost. Pozadí fotografie musí být jednotné, nejlépe v provedení bílého, modrého nebo světle šedivého odstínu. Fotografie nesmí být dále upravena pomocí speciálních programů ( Photoshop, Zoner, atd.).

Na fotografii jsou kladeny stejné požadavky jako např. na fotografii, kterou máte na OP, ŘP či cestovním pasu.

Vložená fotografie do systému InSIS bude kontrolována Správcem systému a pokud nebude moci být z uvedených důvodů využita, její použití bude zamítnuto. O zamítnutí budete informováni emailem a budete muset proces vložení nové fotografie provést znovu.

Pokud bude vložená fotografie věcně v pořádku, uhrazena platba za zvolený typ karty, dojde k její výrobě a při jejím následném předání bude zjištěno, že fotografie na kartě neodpovídá vaší aktuální podobě, vyhrazujeme si právo takovou kartu, nevydat.

 

 

1. Přihlaste se do Osobní administrativy na http://insis.vse.cz
2. V sekci Přizpůsobení informačního systému zvolte položku Změna fotografie

 

3. V sekci Změna fotografie zvolte Procházet
4. Vyberte fotografii, kterou chcete do systému vložit
5. Zvolte Otevřít
6. Potvrďte uložení vybrané fotografie volbou Uložit fotografii

 

Zvolená fotografie se promítne na stránce a je postoupena ke schválení Správci systému. Správce systému provede revizi vložené fotografie. O jejím schválení/ zamítnutí budete informováni emailem. V případě schválení je možné postoupit k objednání identifikační karty, při jejím zamítnutí je nutné celý postup vložení fotografie opakovat znovu.

 

 

Krok 2.  Online objednání ID karty VŠE a zaplacení

Objednávku karty mohou provést pouze studenti, kteří mají již v systému InSIS vloženou a schválenou fotografii Správcem systému. Vyčkejte na potvrzovací email ohledně schválení fotografie!

Ceny uvedené v grafice návodu na online objednání a platbu za identifikační kartu jsoun pouze ilustrativní. Platná cena se řídí ceníkem uvedeným zde.

V případě, že objednávka nebude zaplacena do 14ti dní od vyhotovení (finanční prostředky za ní nebudou připsány na účet školy), dojde k jejímu automatickému zrušení. V takovém případě bude uživatel nucen vytvořit novou objednávku.

1. Přihlaste se do Osobní administrativy na http://insis.vse.cz
2. V sekci Moje studium zvolte položku Portál studenta

 

3. V sekci Moje studium – Financování studia a stipendia zvolte položku Objednávky

4. Zvolte jednu z Vámi požadovaných karet

Dle typu studia je možné zvolit ze dvou nabízených karet. Pokud je v nabídce pouze Studentská karta, k vašemu typu studia není možné kartu s ISIC licencí vydat.V rámci univerzity slouží oba typy karet stejně – jako identifikační průkaz studenta v menze, v knihovně, popř. umožňují vstup do areálu VŠE či tisk na počítačových učebnách a kopírování v knihovně.

Karta s licencí ISIC je kombinovaný průkaz studenta VŠE s průkazem ISIC, což je mezinárodně uznávaný slevový průkaz, na který lze v ČR i v zahraničí čerpat slevy a další výhody ( více info na https://www.isic.cz ) .

Student může být držitelem pouze jedné aktivní karty pro celou VŠE a to i pro souběžné studium na více fakultách !!

 

5. Online platbu za objednanou kartu proveďte v aplikaci Financování studia

6. Zvolte Platba online

Budete přesměrováni na platební bránu 3D Secure, kde dle instrukcí platební brány provedete online platbu platební kartou za zvolený typ karty.

 

 

7. Vyplňte požadované údaje do platební brány a proveďte platbu

 

 

8. Kontrola stavu objednávky

 

9. Kontrola uhrazení objednávky

V sekci Objednávky → Moje objednávky lze zkontrolovat stav platby za identifikační kartu. V případě typu platby online je úhrada za identifikační kartu připsána do několika minut a stav objednávky bude veden jako zaplacený.

Další stavy uvedené u karty:

  • „připravuje se“ – karta byla odeslána k výrobě
  • „odbavuje se“ – karta byla vyrobena a je připravena k výdeji – obdrželi jste informační email
  • „odbaveno“¨- kartu jste si vyzvedli

 

 

Krok 3. Výdej karty

Vyčkejte na informační email, že vaše karta byla vyrobena a bude připravena k převzetí. Následující pracovní den je připravena k převzetí.

Informace ohledně místa a času vyzvednutí připravené karty bude zveřejněna na https://ci.vse.cz/id-karty/.

K vyzvednutí zhotovené identifikační karty je nutná osobní přítomnost žadatele. Při předání karty bude kontrolována totožnost žadatele oproti platnému průkazu totožnosti ( OP, ŘP nebo cestovní pas). Bez prokázání totožnosti nebude karta vydána.