Vlastní www stránky

WWW stránky studentů, zaměstnanců a útvarů školy mohou jsou umístěny na dvou místech:

1) statické www stránky

V prostředí Active Directory  – pages.vse.cz  – jsou umístěny www stránky se statickým obsahem (HTML/Javascript/Flash). Umístění stránek je určeno pro uživatele a útvary školy, kteří nevyžadují dynamické generování stránek pomocí jazyka PHP či podporu databáze.

Osobní stránky studentů či zaměstnanců je možno v prohlížeči zobrazit po zadání URL: http://pages.vse.cz/~uživatelské_jméno/
např. tedy:  http://pages.vse.cz/~plivami/

Stránky útvarů školy je možno v prohlížeči zobrazit po zadání URL: http://pages.vse.cz/~název_útaru/

WWW stránky se umísťují do drive WWW.  Úvodní stránka musí být nazvaná INDEX.HTM.

Na prostor webových stránkách studentů a zaměstnanců je nastaven na  50 MB.  Zaměstnanci mohou požádat o navýšení diskové kapacity Správu lokální sítě.

Webové adresáře se zakládají automaticky.

Jak si namapujete adresář pro Vaše osobní www stránky?

  • S využitím vzdáleného přístupu
  • Lokálně – po namapování \\ad.vse.cz\VSE\WWW, podle následujícího postupu:
    • Zadejte volbu Počítač → Připojit síťovou jednotku
    • Zvolte jakoukoliv volnou jednotku (např. Z:) a do rubriky složka zadejte adresu: \\ad.vse.cz\vse\www

 

Možné problémy a způsob jejich řešení:

Chybové hlášení prohlížeče Způsob řešení
403 – Access forbidden server nemůže odpovědět na požadavek klienta, nemá potřebné oprávnění, obvykle je tato chyba způsobení tím, že ve webovém adresáři nebyl nalezen soubor index.htm vytvořte adresář index.htm
404 – Not found objekt nenalezen, chyba je způsobena buď překlepem v zápisu URL nebo webový adresář neexistuje zkontrolujte, je-li URL (zejména pak zadané uživatelské jméno v názvu webového adresáře) správně napsané, pokud ne, zadejte URL správně

 

2) dynamické stránky – server webhosting (pouze pro zaměstnance)

Umístění stránek na webhostingu je určeno pro pokročilé tvůrce webů, kteří vyžadují dynamické generování stránek pomocí PHP a podporu databáze. Informace o poskytovaných službách a podmínkách, registrace stránek, technické ionformace, FAQ i kontakt na technickou podporu najdete na  https://webhosting.vse.cz/pmwiki/. Tato služba je k dispozici pouze zaměstnancům VŠE.

3) dynamické stránky – server sorry (pro studenty)

Studenti mohou pro své dynamické webové prezentace využívat po dobu svého studia server Sorry, kde naleznou databázi MySQL, interpret PHP a webový server Apache. Více informací viz http://sorry.vse.cz