Vzdálený přístup do adresářů v Active Directory

Pro vzdálený přístup k adresářům a souborům, které jsou uloženy na síťových discích serverů VŠE, lze použít:

  1. webové rozhraní na adrese http://webdisk.vse.cz,
  2. protokol FTPS pomocí aplikace WinSCP.

Tyto postupy platí i pro síťové disky výukových projektů.

1.Vzdálený přístup – webové rozhraní

Adresáře s daty jsou dostupné i prostřednictvím webového rozhraní  na http://webdisk.vse.cz, po zadání vašeho uživatelského jména a hesla:


Po přihlášení jsou dostupné adresáře home, group a www:


2.  Vzdálený přístup – protokol FTPS s WinSCP

Protokol SFTP (SSH File Transfer Protocol) slouží ke vzdálenému přístupu k adresářům a souborům na sítových discích. Přihlašovací údaje jsou z důvodu bezpečnosti přenášeny šifrovaně.

Nejlepším klientem pro přenos souborů pomocí protokolů SFTP je program WinSCP. Použití programu WinSCP je do určité míry intuitivní a velmi podobné použití programu TotalCommander.

Jako jméno serveru/hostitele použijte adweb.vse.cz. Číslo portu nastavte na 21. Přenosový protokol zvolte FTP a SSL Explicitní šifrování.

Pokud některou z výše uvedených voleb nemáte k dispozici, zkontrolujte, máte-li zaškrtnutou možnost Pokročilé volby (vlevo dole).

Vše potvrďte tlačítkem Přihlásit.

Zobrazí-li se následující varování – Certifikát není znám, Vydavatel Vysoka skola ekonomicka v Praze, adweb.vse.cz, pokračujte tlačítkem Ano – pokud si přejete certifikát uložit (při následujícím přihlášení se toto varování již nebude zobrazovat) nebo tlačítkem Ne  – vzdálené připojení bude bez uložení certifikátu (při při následujícím přihlášení se toto varování opět zobrazí).

Získali jste vzdálený přístup ke svým souborům a adresářům Active Directory – levý sloupec adresář Group (G:),  Home (H:) a WWW (webové stránky).

Pro ukončení práce (relace spojení) použijte funkční klávesu F10 nebo volbu F10 Konec (ovládací panel WinSCP vpravo dole). Volbou OK potvrdíte ukončení vzdáleného připojení.