Počítačové učebny – ZS 2019

Na počítačových učebnách byly aktualizovány Windows 10 a instalován kancelářský balík Office 2019.
Po dohodě s garanty předmětů byly zároveň aktualizovány aplikace potřebné pro zajištění výuky. Na níže uvedených webových stránkách si zkontrolujte si, zda Vaše aplikace byla nainstalována na příslušné učebně.
https://ci.vse.cz/sluzby/pro-vyuku/software-na-ucebnach/

Instalované aplikace lze vyzkoušet od 5.9.2019 přímo na učebnách.
V případě, že na svém kancelářském počítači požadujete Office 2019, kontaktujte v této věci oddělení SLS na adrese sls@vse.cz nebo na tel. lince 5832.