Harmonogram nákupů prostředků výpočetní techniky ke konci roku 2019

V návaznosti na příkaz PK 01/2019 Účetní a hospodářská uzávěrka roku budeme organizovat nákupy výpočetní techniky dle následujícího harmonogramu.

Harmonogram reflektuje nejzazší termín daného příkazu pro odevzdání faktury do účtárny. V případě dřívějších termínů pro odevzdání faktury (hrazené z grantů a ostatních účelových prostředků) je nutné termín pro odevzdání požadavků na nákup techniky adekvátně přizpůsobit.

Harmonogram ke konci roku 2019

Požadavky na zajištění příslušného zařízení je nutné zadat do systému ezadanka.vse.cz a následně doručit vytištěný a podepsaný formulář Interní žádanka Ing. Soukupové pro komoditu:

  • Notebooky do 12. 11. 2019
  • Počítače a počítačové sestavy do 14. 11. 2019
  • Tiskárny do 20. 11. 2019
  • Monitory do 25. 11. 2019