Akceptace průkazu ISIC v MHD / ISIC card in public transport

V posledních dnech byly zaznamenány potíže při nákupu kupónů MHD s využitím karty ISIC na kamenných prodejních místech DPP.

Pro bezstarostný a rychlý nákup zlevněného kupónu v Praze doporučujeme vždy využít e-shopu PID Lítačka nebo mobilní aplikace PID Lítačka.

Máte tak jistotu, že ať máte ISIC vydaný jakoukoliv školou, studentská sleva vám bude vždy uznána. Nákupem v on-line shopu navíc ušetříte čas ve frontách a kdykoliv budete moct své časové jízdenky jednoduše prodloužit.

Zakoupený kupón si navíc můžete nahrát kromě Lítačky také na svou platební kartu (VISA/MasterCard) nebo In-kartu Českých drah. ISIC stačí zadat jen jednou při registraci a dál už se o nic nestaráte.

Průkaz ISIC je v pražské MHD akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, pouze však v období 09/20xx10/20xx+1.


In recent days, difficulties have been encountered in purchasing public transport coupons using an ISIC card at DPP outlets.

For easy and quick purchase of discount ticket in Prague we recommend to always use PID Lítačka e-shop or PID Lítačka mobile application.

So you can be sure that no matter which school you have ISIC from, the student discount will always be recognized. Buying it in an online shop also saves time in queues and whenever you can simply prolong your time tickets.

You can also download the purchased coupon to your credit card (VISA / MasterCard) or Czech Railways In-Karta card. You only need to enter your ISIC once at registration and you don’t care about anything anymore.

The ISIC card is accepted in Prague public transport always for the duration of the school / academic year, but only in the period 09 / 20xx to 10 / 20xx + 1.