Změna atributu mail v systému jednotného přihlášení Shibboleth k 3. 7. 2020

Dne 3. 7. 2020 dojde v systému jednotného přihlášení Shibboleth ke změně hodnot předávaných ve federačním atributu mail . Podnikli jsme veškeré kroky k zajištění bezproblémového přechodu. Změna však i přesto může ovlivnit přihlášení k některým, zejména federačním službám (např. ProQuest Ebook Central, Bookport ad.). Proto pokud narazíte na problémy s přihlášením či fungováním služeb, prosíme, informujte nás na adrese id@vse.cz a helpdesk@vse.cz.

Cílem změny je zajištění konzistentního propagování preferované univerzitní e-mailové adresy uživatele do všech federačních služeb. V rámci služeb tak bude uživatel vždy identifikován pomocí zvolené e-mailové adresy. Studenti by touto změnou neměli být nijak ovlivněni, neboť více univerzitních e-mailových adres mají zpravidla pouze zaměstnanci a externisté. Preferovanou e-mailovou adresu si můžete nastavit pomocí tohoto návodu.

Federační atribut mail (urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3) bude nově obsahovat pouze preferovanou e-mailovou adresu uživatele (přebíranou z LDAP atributu mail;x-univmail), namísto všech univerzitních e-mailových adres uživatele. Pokud jste správce služby a ve své aplikaci potřebujete úplný seznam e-mailů uživatele, požádejte si v JAGGERu o vydávání nově zavedeného interního atributu:

vse.cz_mail (https://id.vse.cz/atribut/mail).
  • Autor: Tým id.vse.cz
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: