Dodatečné objednání revalidační známky ISIC 12/2021

Studenti, kteří si revalidační známku ISIC 12/2021 neobjednali pomocí e-průzkumu InSIS v jarních měsících, tak mohou dodatečně učinit pomocí emailové objednávky zaslané na adresu karty@vse.cz.

Dodatečné objednání revalidační známky mohou provést pouze studenti prezenční formy bakalářského a magisterského studia. Studenti kombinované formy studia nemají na licenci ISIC nárok.

Emailová objednávka musí být zaslaná ze školní emailové adresy žadatele. Předmět emailu musí být uveden jako:   Žádost o dodatečné objednání revalidační známky ISIC 12/2021

Na požadavky zaslané z jiné něž školní emailové adresy nebude brán zřetel, stejně tak na dotazy, které budou součástí objednávkového emailu. Případné dotazy prosím směřujte zvlášť na adresu karty@vse.cz.

Text dopisu již může být koncipován jako klasická žádost, např.: Žádám tímto o dodatečné objednání revalidační známky ISIC 12/2021 apod.

Systém dodatečného objednání revalidační známky bude provozován po dobu vyhlášeného nouzového stavu s ohledem na epidemiologickou situaci a vyhlašování restriktivních opatření vládou ČR, které nebudou umožnovat volný prodej revalidačních známek. Jakmile stav věci dovolí volný prodej, bude tento systém dodatečného objednání ukončen.

Cena dodatečně objednané revalidační známky je stanovena na 250,-Kč/kus.

Platba za dodatečně objednanou revalidační známku se provádí v místě výdeje a lze ji provést pouze platební kartou.

Dodatečně objednanou revalidační známku si žadatel bude moci vyzvednout v úředních hodinách výdeje známek (umístění výdeje známek a provozní doba je uvedena zde )