Harmonogram nákupů vybraných komodit VT ke konci roku 2021 

V návaznosti na příkaz PK 02/2021 Účetní a hospodářská uzávěrka roku budeme organizovat nákupy výpočetní techniky dle následujícího harmonogramu. 

Harmonogram reflektuje nejzazší termín daného příkazu pro odevzdání faktury do účtárny. V případě dřívějších termínů pro odevzdání faktury (hrazené z grantů a ostatních účelových prostředků) je nutné termín pro odevzdání požadavků na nákup techniky adekvátně přizpůsobit. 

Harmonogram nákupů vybraných komodit VT ke konci roku 2021 

Požadavky na zajištění příslušného zařízení je nutné zadat do systému ezadanka.vse.cz a následně doručit vytištěný a podepsaný formulář Interní žádanka opatřený razítky Ing. Soukupové pro komoditu:  

Komodita Termín
Notebooky do 3. 11. 2021
Počítače a počítačové sestavy do 5. 11. 2021
Tiskárny do 9. 11. 2021
Monitory do 19. 11. 2021