Praktická bezpečnostní opatření v kyberprostoru

Pro bezpečnější orientaci uživatelů VŠE v kyberprostoru bylo vytvořeno 14 posterů, které zachycují uživatele v různých každodenních situacích, na něž se váží možná rizika a nástrahy. Postery jsou interaktivní, proto když naskenujete QR kód, budete přesměrováni přímo do kapitoly kurzu kyberbezpečnosti v Moodle VŠE, ke které se poster váže. Každý poster se věnuje určité oblasti, která je v kurzu detailněji rozebrána. Můžete si tak vybrat pouze témata, která Vás zajímají…

… A nebo si projděte rovnou celý kurz, a nenechte rizika zvítězit nad Vaší neznalostí. Bezpečnost se vyplácí, a to platí i v kyberprostoru!

Celý kurz je k dispozici na této webové adrese Moodle VŠE, kde v pěti modulech budete provedeni potenciálními nástrahami, které ohrožují Vaši bezpečnost ve světě digitálních technologií. Naučíte se jim účinně bránit, ale co především, jak jim předcházet.