InSIS je dostupný přes mobilní aplikaci Moje studium

Vážené studentky a studenti,

rádi bychom vás informovali o možnosti vstupovat do InSISu také prostřednictvím mobilní aplikace Moje studium. Aplikace je dostupná v češtině, slovenštině a angličtině v Google Play nebo App Store. Určena je aktivním studentům zapsaným ke studiu na VŠE.
Vstup do aplikace probíhá na základě stejné autorizace jako při přihlašování do studijního systému InSIS, a je možné ji využívat na libovolném počtu zařízení, která pracují pod operačním systémem Android, nebo iOS. Současně lze využít pro bezpečný přístup biometrické údaje.

Aplikace vám umožní využívat především následující funkcionality:

  • správa rozvrhu a zapsaných předmětů, včetně přehledného kalendáře akademického roku
  • přehled všech studií, včetně průběžného hodnocení práce v semestru
  • přihlášení na zkoušku a sledovat její hodnocení
  • sledování poplatků a financování studia, včetně přehledu vyplacených stipendií
  • informace o mých spolužácích a vyučujících
  • správu mých žádostí, tisk studijních dokumentů a přehled studijních materiálů
  • a další

Podrobnosti o aplikaci, návod ke stažení a další užitečné informace jsou dostupné na webové stránce www.nove.moje-studium.cz.